Agenda

Jona 1 – Opdracht en roeping

25 apr ROESELARE (België)
Jona 1 – Opdracht en roeping lees verder
Labels
Roeselare (B)

'... zoals in de dagen van Noach' (Luk. 17:26)

05 mei TER APEL (Israëlconferentie)
Thema: '... zoals in de dagen van Noach' (Luk. 17:26).
Met onder meer deze woorden geeft de Heere Jezus antwoord op de vraag van de Farizeeën wanneer het koninkrijk van God zou aanbreken. Wie de context leest, beseft dat er aan de komst van dat koninkrijk voor Israël en de volken nog een moeilijke tijd voorafgaat. Een periode die de Heere vergelijkt met de donkere dagen voor de zondvloed. In deze conferentie gaan we in op de historische, actuele en profetische reikwijdte van Jezus’ eindtijdrede. Jan Hendrik zal de geestelijke en actuele parallellen bespreken met ‘de dagen van Noach’, terwijl Ton op de profetische betekenis zal ingaan, waarin Gods plan met Israël een rode draad is. lees verder
Labels
Ter Apel

‘Jona 2 – In het nauw…’

23 mei ROESELARE (België)
‘Jona 2 – In het nauw…’ lees verder
Labels
Roeselare (B)

‘De Apocalyps – inleiding’

31 mei OOSTENDE (België)
‘De Apocalyps – inleiding’ lees verder
Labels
Oostende (B)

Christus’ koningschap in het Mattheusevangelie (deel 1)

20 sep SLIEDRECHT
De evangelist Mattheus legt als geen ander de focus op het koninkrijk voor Israël. Daarbij sluit hij aan bij het getuigenis van de Joodse profeten omtrent de komst, het koningschap en het koninkrijk van Israëls Messias.
De thema’s die in vier studieavonden aan bod komen zijn:
- de voorzegging van de komst van de Koning en Zijn koninkrijk (Matt. 1)
- de prediking van het koninkrijk (Matt. 5-7)
- de verberging van het koninkrijk (Matt. 13)
- de vervulling van het koninkrijk (Matt. 24) lees verder
Labels
Sliedrecht

Christus’ koningschap in het Mattheusevangelie (deel 2)

11 okt SLIEDRECHT
Christus’ koningschap in het Mattheusevangelie
De evangelist Mattheus legt als geen ander de focus op het koninkrijk voor Israël. Daarbij sluit hij aan bij het getuigenis van de Joodse profeten omtrent de komst, het koningschap en het koninkrijk van Israëls Messias.
De thema’s die in vier studieavonden aan bod komen zijn:
- de voorzegging van de komst van de Koning en Zijn koninkrijk (Matt. 1)
- de prediking van het koninkrijk (Matt. 5-7)
- de verberging van het koninkrijk (Matt. 13)
- de vervulling van het koninkrijk (Matt. 24) lees verder
Labels
Sliedrecht

Gods Koninkrijk nu of later?

13 okt DOORN (Israëlconferentie)
Gods Koninkrijk is een onderwerp waar helaas veel verwarring over bestaat. Moeten we het begrip ‘Koninkrijk’ in de Bijbel letterlijk of geestelijk verstaan? Moeten wij hier en nu het Koninkrijk oprichten of zal God dit Zelf doen? En hoe zit het met de wonderen en tekenen die de prediking van het Koninkrijk begeleidden? Veel ‘Kingdom theorieën’ worden vanuit de evangeliën en Handelingen onderbouwd, maar is er ook oog voor de Joodse achtergronden van deze boeken? En welke betekenis hebben de gelijkenissen in dit geheel? Tijdens dit Israëlweekend - dat ook zeker jongeren zal aanspreken - willen we deze boeiende onderwerpen met elkaar onderzoeken, waarbij natuurlijk de actualiteit niet zal ontbreken. lees verder
Labels
Doorn

Christus’ koningschap in het Mattheusevangelie (deel 3)

15 nov SLIEDRECHT
Christus’ koningschap in het Mattheusevangelie
De evangelist Mattheus legt als geen ander de focus op het koninkrijk voor Israël. Daarbij sluit hij aan bij het getuigenis van de Joodse profeten omtrent de komst, het koningschap en het koninkrijk van Israëls Messias.
De thema’s die in vier studieavonden aan bod komen zijn:
- de voorzegging van de komst van de Koning en Zijn koninkrijk (Matt. 1)
- de prediking van het koninkrijk (Matt. 5-7)
- de verberging van het koninkrijk (Matt. 13)
- de vervulling van het koninkrijk (Matt. 24) lees verder
Labels
Sliedrecht

Christus’ koningschap in het Mattheusevangelie (deel 4)

13 dec SLIEDRECHT
Christus’ koningschap in het Mattheusevangelie
De evangelist Mattheus legt als geen ander de focus op het koninkrijk voor Israël. Daarbij sluit hij aan bij het getuigenis van de Joodse profeten omtrent de komst, het koningschap en het koninkrijk van Israëls Messias.
De thema’s die in vier studieavonden aan bod komen zijn:
- de voorzegging van de komst van de Koning en Zijn koninkrijk (Matt. 1)
- de prediking van het koninkrijk (Matt. 5-7)
- de verberging van het koninkrijk (Matt. 13)
- de vervulling van het koninkrijk (Matt. 24) lees verder
Labels
Sliedrecht
Sluiten