Agenda

Gods plan met Israël (dl. 2)

26 feb MUNTENDAM
Vanuit de landsbelofte aan Abraham zullen we in drie studies Gods plan met Israël behandelen. Hoe zien de landsbeloften eruit? Welke plaats heeft de huidige staat Israël in de Bijbel? Kan 1948 gezien worden als het begin van een proces dat geruisloos uitmondt in het Messiaanse Vrederijk? Hoe wordt er binnen het Jodendom eigenlijk tegen de staat Israël aangekeken? En wat vertellen de profeten ons over de toekomst van Israël? lees verder
Labels
Muntendam

In de voetsporen van Abraham

08 mrt HOORN
Bijbelstudies over het leven van Abraham lees verder
Labels
Hoorn

Elia

08 mrt MALDEGEM (B)
Thema: 'Elia' lees verder
Labels
Maldegem (B)

In de voetsporen van Abraham

22 mrt HOORN
Bijbelstudies over het leven van Abraham lees verder
Labels
Hoorn

Elisa

22 mrt EEKLO (B)
Thema: ‘Elisa’ lees verder
Labels
Eeklo (B)

Gods plan met Israël (dl. 3)

26 mrt MUNTENDAM
Vanuit de landsbelofte aan Abraham zullen we in drie studies Gods plan met Israël behandelen. Hoe zien de landsbeloften eruit? Welke plaats heeft de huidige staat Israël in de Bijbel? Kan 1948 gezien worden als het begin van een proces dat geruisloos uitmondt in het Messiaanse Vrederijk? Hoe wordt er binnen het Jodendom eigenlijk tegen de staat Israël aangekeken? En wat vertellen de profeten ons over de toekomst van Israël? lees verder
Labels
Muntendam

Tussen Hemelvaart en Wederkomst

29 mrt OOSTENDE (B)
‘Tussen Hemelvaart en Wederkomst’ lees verder
Labels
Oostende (B)

Gods Koninkrijk

31 mrt DOORN (Jongerenconferentie)
Thema: ‘Gods Koninkrijk: vandaag en/of in de toekomst?’ lees verder
Labels
Doorn

In de voetsporen van Abraham

05 apr HOORN
Bijbelstudies over het leven van Abraham lees verder
Labels
Hoorn

In de voetsporen van Abraham

19 apr HOORN
Bijbelstudies over het leven van Abraham lees verder
Labels
Hoorn

'... zoals in de dagen van Noach' (Luk. 17:26)

05 mei TER APEL (Israëlconferentie)
Thema: '... zoals in de dagen van Noach' (Luk. 17:26).
Met onder meer deze woorden geeft de Heere Jezus antwoord op de vraag van de Farizeeën wanneer het koninkrijk van God zou aanbreken. Wie de context leest, beseft dat er aan de komst van dat koninkrijk voor Israël en de volken nog een moeilijke tijd voorafgaat. Een periode die de Heere vergelijkt met de donkere dagen voor de zondvloed. In deze conferentie gaan we in op de historische, actuele en profetische reikwijdte van Jezus’ eindtijdrede. Jan Hendrik zal de geestelijke en actuele parallellen bespreken met ‘de dagen van Noach’, terwijl Ton op de profetische betekenis zal ingaan, waarin Gods plan met Israël een rode draad is. lees verder
Labels
Ter Apel
Sluiten