Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Kaleb van duisternis naar licht

  Profetisch Woord Tekst, Bastin Romijn
  De reis van het volk Israël vanuit Egypte naar Kanaän is een van de bekendste geschiedenissen in Gods Woord. Na de bevrijding uit de macht van Egypte en een langdurig verblijf bij Sinaï trekt het volk richting Kanaän. Aangekomen in de woestijn Paran, bij Kades (Num. 12:16; 13:26), stuurt Jozua twaalf verkenners op pad (Num. 13-14).
 • Laat je door de Heere gebruiken

  Evangelie voor Israël Video, Corrie ten Boom
  “Alle jongens en mannen in mijn cel zijn ter dood veroordeeld. Ik ben zo blij dat ik hen kon vertellen, dat als ze de Heere Jezus als hun Redder aannemen, Hij hen kinderen van God maakt. En dat ze, als ze gedood worden naar het huis van de Vader gaan, met de vele woningen. Ik zie nu dat dit het belangrijkste werk is voor een christen”.
 • Lag Ba’omer (33ste van de Omdertijd)

  Jodendom Tekst,
  Lag Ba’omer valt op 15 Ijar, dag 33 van de omertijd. De omertijd is de periode tussen Pesach en Sjavoeot en is een rouwperiode. In deze periode zijn door de eeuwen heen veel Joden slachtoffer geworden van vervolgingen, maar ook onderlinge verdeeldheid heeft - zo erkent men – vaak tot verdrietige situaties geleid.
 • Lessen uit de indeling van Genesis

  Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  In onze Bijbel is Genesis verdeeld in vijftig hoofdstukken. Deze, door mensen gemaakte indeling, is echter volstrekt willekeurig. Als we Genesis zorgvuldig doorlezen, vinden we een meer logische indeling, die de boodschap van dit eerste bijbelboek veel inzichtelijker maakt.
 • Leugenachtige beeldvorming over Israël

  Antisemitisme Tekst, Ton Stier
  Leugenachtige beeldvorming zoals we die de laatste tijd over Israël tot ontwikkeling zien komen, is slechts een nieuw hoofdstuk aan een eeuwenoude geschiedenis. Genesis 3 en de Poerimgeschiedenis voorzien ons van een opmerkelijke context.
 • Leven in de schaduw van het Hakenkruis

  Evangelie voor Israël Video, Frieda Roos van Hessen
  Frieda Roos van Hessen, begaafd concertmusicus met een rooskleurige toekomst, werd na de Nazi invasie in Nederland een opgejaagde vluchtelinge. Ondergedoken tot het einde van de oorlog ontsnapte ze aan het gruwelijke geweld. Maar toen volgde de ontstellende ontdekking: haar hele familie was in concentratiekampen omgekomen. Ze vond innerlijke genezing door de liefde van haar Messias.
 • Loofhuttenfeest, louter vreugde

  Feesten en offers Audio, Ton Stier
 • Luister Israël (Deuteronomium 6)

  Oud Testament Audio, Piet van der Lugt
 • Maarten Luther en antisemitisme

  Achtergronden | Antisemitisme Tekst, Ira Stam
  “Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen” en “Waar je een echte Jood ziet, kun je met een goed geweten een kruis slaan en openlijk naar waarheid zeggen: daar gaat de duivel in eigen persoon”. Twee teksten, geschreven door één en dezelfde man: de grote reformator Maarten Luther (1483-1546). De rabbijnen Evers en Ten Brink vinden de Nederlandse herdenking van 500 jaar Reformatie een mooie gelegenheid om het antisemitisme van Luther te veroordelen.
 • Masjiach - Messias

  Jodendom | Christologie Tekst,
  Masjiach is het Hebreeuwse woord voor Messias. Het betekent ‘de Gezalfde’. De Griekse vertaling van dat woord is Christos (Christus). Voor de Hebreeuwse profeten is de Messias een unieke en heel specifieke figuur, een volmaakte Koning die uit de stam Juda en het huis van David stamt.
 • Meer tussen hemel en aarde

  Evangelie voor Israël Tekst,
  “Wat gebeurt er als je dood gaat?” Die vraag blijft Sid als klein jongetje achtervolgen. Eenmaal ouder geworden, onderdrukt hij dit soort gedachten. Totdat hij als succesvol zakenman zich opnieuw gedrongen voelt te onderzoeken of er meer is tussen hemel en aarde ... Sid, geboren uit traditionele Joodse ouders, is Israëlisch en Amerikaans staatsburger. Hier volgt zijn verhaal.
 • Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

  Christologie | Geloofsopbouw Tekst, Gábor Locht
  De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen. De Heere stond op uit het graf. Dat graf is vanwege de Opstanding waarschijnlijk het meest besproken graf dat er bestaat. In dit artikel wil ik echter niet stilstaan bij de Opstanding, maar bij het begraven zelf. Hoe ging dat in het Jodendom uit de tijd van de Heere Jezus?
 • Messias, rijdend op een ezel?

  Evangelie voor Israël Tekst, Guy Cohen
  Graag wil ik met u delen hoe ik een volgeling van Jezus Messias ben geworden en hoe Hij mijn leven heeft vernieuwd.
 • Mozes, type van Christus (serie)

  Christologie | Typologie en beelden Audio, Ton Stier
 • Naftali uit de Chabad beweging zoekt vergeving van zonden

  Evangelie voor Israël Video, Naftali ben Avraham
  Naftali ben Avraham, een orthodoxe jood uit de Chabad beweging, vroeg vaak aan zijn rabbi: ‘hoe kan God zonden vergeven?’ Deze kon hem hierop geen bevredigend antwoord geven. Door het bestuderen van Gods Woord in het Oude en Nieuwe Testament ontdekt hij dat als wij onze zonden belijden, God getrouw en rechtvaardig is en onze zonden vergeeft.
 • Namen en titels van de Heere Jezus in Johannes 1

  Christologie | Nieuw Testament Tekst, Eric Browning
  In deze studie willen wij de namen en titels van de Heere Jezus bestuderen zoals we die vinden in hoofdstuk 1 van het Evangelie naar Johannes. Elke naam en titel werpt een specifiek licht op Israëls Messias.
 • Nieuw of vernieuwd verbond

  Oud Testament | Nieuw Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  Vraag: In een brochure kwam ik laatst tegen dat het beter is om te spreken van een vernieuwd verbond in plaats van het nieuwe verbond. Dat zou beter bij de grondtekst passen. Kunt u hier enige duidelijkheid over geven?
 • Oma Bessie

  Evangelie voor Israël Tekst, Bob Mendelsohn
  Zolang ik me kan herinneren, wilde oma Bessie helemaal niets te maken hebben met Jezus. Zodra ik Hem ter sprake wilde brengen, maakte ze snel een gebaar met haar hand om te laten zien dat ze geen interesse had. Ze weigerde zelfs de naam ‘Jezus’ uit te spreken. Dat riep bij haar pijnlijke herinneringen op aan mensen die, omwille van hun geloof in Hem, hadden gemeend dat ze ons volk moesten verwerpen, vernederen en zelfs doden.
 • Ontkrachten de Dode-Zeerollen de Bijbel?

  Achtergronden Tekst, Gábor Locht
  Weinig vondsten hebben zoveel teweeg gebracht als de Dode-Zeerollen. Deze spectaculaire ontdekking heeft aanleiding gegeven tot de meest wilde verhalen. Niet zelden denken mensen dat de Dode-Zeerollen de Bijbel hebben ontkracht. Wat is daarvan waar?
 • Ontstaan en doel van Israël (2 studies)

  Profetisch Woord Audio, Piet van der Lugt
Sluiten