Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Joodser dan ooit

  Getuigenissen Tekst, David van Wijck
  “Mijn verhaal is niet heel spectaculair hoor”, verontschuldigt Ronny Bettelheim zich als we aan het interview beginnen.
 • Jozef en zijn broeders

  Bijbelse personen | Oud Testament | Typologie en beelden Tekst, Arno Gaebelein
  Genesis beschrijft de geschiedenis van Abraham; de vader van het Joodse volk en de aartsvader van alle ware gelovigen. Zijn zaad is als het zand aan de oever van de zee (een verwijzing naar zijn vleselijke nakomelingschap), terwijl zijn geestelijke kinderen zo talrijk zijn als de sterren des hemels. Toch zijn de meeste hoofdstukken van Genesis niet aan Abraham, maar aan Jozef gewijd.
 • Jozua... door het geloof

  Oud Testament Audio, Ton Stier
 • Kaarsen en Kandelaars

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Wie ooit voor de Knesset in Jeruzalem stond, herinnert zich ongetwijfeld die enorme bronzen kandelaar, met op de zeven armen de geschiedenis van het Joodse volk in reliëfs weer-gegeven: de Menora, hèt symbool van Israël bij uitstek.
 • Kabala: populiar, maar geen neutraal terrein

  Achtergronden Tekst, Sergey Dariy
  Dat Kabbala geen neutraal terrein is, mag als bekend beschouwd worden. Maar wat zijn eigenlijk de achtergronden van dit religieus filosofisch systeem? “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen” (Deut. 29:29).
 • Kaleb van duisternis naar licht

  Profetisch Woord Tekst, Bastin Romijn
  De reis van het volk Israël vanuit Egypte naar Kanaän is een van de bekendste geschiedenissen in Gods Woord. Na de bevrijding uit de macht van Egypte en een langdurig verblijf bij Sinaï trekt het volk richting Kanaän. Aangekomen in de woestijn Paran, bij Kades (Num. 12:16; 13:26), stuurt Jozua twaalf verkenners op pad (Num. 13-14).
 • Laat je door de Heere gebruiken

  Evangelie voor Israël Video, Corrie ten Boom
  “Alle jongens en mannen in mijn cel zijn ter dood veroordeeld. Ik ben zo blij dat ik hen kon vertellen, dat als ze de Heere Jezus als hun Redder aannemen, Hij hen kinderen van God maakt. En dat ze, als ze gedood worden naar het huis van de Vader gaan, met de vele woningen. Ik zie nu dat dit het belangrijkste werk is voor een christen”.
 • Lag Ba’omer (33ste van de Omdertijd)

  Jodendom Tekst,
  Lag Ba’omer valt op 15 Ijar, dag 33 van de omertijd. De omertijd is de periode tussen Pesach en Sjavoeot en is een rouwperiode. In deze periode zijn door de eeuwen heen veel Joden slachtoffer geworden van vervolgingen, maar ook onderlinge verdeeldheid heeft - zo erkent men – vaak tot verdrietige situaties geleid.
 • Lessen uit de indeling van Genesis

  Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  In onze Bijbel is Genesis verdeeld in vijftig hoofdstukken. Deze, door mensen gemaakte indeling, is echter volstrekt willekeurig. Als we Genesis zorgvuldig doorlezen, vinden we een meer logische indeling, die de boodschap van dit eerste bijbelboek veel inzichtelijker maakt.
 • Leugenachtige beeldvorming over Israël

  Antisemitisme Tekst, Ton Stier
  Leugenachtige beeldvorming zoals we die de laatste tijd over Israël tot ontwikkeling zien komen, is slechts een nieuw hoofdstuk aan een eeuwenoude geschiedenis. Genesis 3 en de Poerimgeschiedenis voorzien ons van een opmerkelijke context.
 • Leven in de schaduw van het Hakenkruis

  Evangelie voor Israël Video, Frieda Roos van Hessen
  Frieda Roos van Hessen, begaafd concertmusicus met een rooskleurige toekomst, werd na de Nazi invasie in Nederland een opgejaagde vluchtelinge. Ondergedoken tot het einde van de oorlog ontsnapte ze aan het gruwelijke geweld. Maar toen volgde de ontstellende ontdekking: haar hele familie was in concentratiekampen omgekomen. Ze vond innerlijke genezing door de liefde van haar Messias.
 • Loofhuttenfeest, louter vreugde

  Feesten en offers Audio, Ton Stier
 • Luister Israël (Deuteronomium 6)

  Oud Testament Audio, Piet van der Lugt
 • Maarten Luther en antisemitisme

  Achtergronden | Antisemitisme Tekst, Ira Stam
  “Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen” en “Waar je een echte Jood ziet, kun je met een goed geweten een kruis slaan en openlijk naar waarheid zeggen: daar gaat de duivel in eigen persoon”. Twee teksten, geschreven door één en dezelfde man: de grote reformator Maarten Luther (1483-1546). De rabbijnen Evers en Ten Brink vinden de Nederlandse herdenking van 500 jaar Reformatie een mooie gelegenheid om het antisemitisme van Luther te veroordelen.
 • Masjiach - Messias

  Jodendom | Christologie Tekst,
  Masjiach is het Hebreeuwse woord voor Messias. Het betekent ‘de Gezalfde’. De Griekse vertaling van dat woord is Christos (Christus). Voor de Hebreeuwse profeten is de Messias een unieke en heel specifieke figuur, een volmaakte Koning die uit de stam Juda en het huis van David stamt.
 • Meer tussen hemel en aarde

  Evangelie voor Israël Tekst,
  “Wat gebeurt er als je dood gaat?” Die vraag blijft Sid als klein jongetje achtervolgen. Eenmaal ouder geworden, onderdrukt hij dit soort gedachten. Totdat hij als succesvol zakenman zich opnieuw gedrongen voelt te onderzoeken of er meer is tussen hemel en aarde ... Sid, geboren uit traditionele Joodse ouders, is Israëlisch en Amerikaans staatsburger. Hier volgt zijn verhaal.
 • Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

  Christologie | Geloofsopbouw Tekst, Gábor Locht
  De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen. De Heere stond op uit het graf. Dat graf is vanwege de Opstanding waarschijnlijk het meest besproken graf dat er bestaat. In dit artikel wil ik echter niet stilstaan bij de Opstanding, maar bij het begraven zelf. Hoe ging dat in het Jodendom uit de tijd van de Heere Jezus?
 • Messias, rijdend op een ezel?

  Evangelie voor Israël Tekst, Guy Cohen
  Graag wil ik met u delen hoe ik een volgeling van Jezus Messias ben geworden en hoe Hij mijn leven heeft vernieuwd.
 • Mijn gedachten gingen terug naar Jom Kippoer

  Geloofsopbouw Tekst, Louis Goldberg
  Ooit had ik een collega die meende dat hij Gods ambassadeur was. Hij greep iedere gelegenheid aan om met mij over God te spreken. Tijdens de koffie- en lunchpauzes of tijdens onze wandelingen van en naar het station. Altijd weer en niets weerhield hem.
 • Mozes, type van Christus (serie)

  Christologie | Typologie en beelden Audio, Ton Stier
Sluiten