Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • De Joodse bruiloft

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Het huwelijk, gezien als geschenk van God, is ook voor Joodse paren een belangrijke religieuze gebeurtenis. Ondanks verschillen tussen orthodoxe en liberale bruiloften, alles speelt zich af onder de Choepa.
 • De Joodse kalender

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Algemeen bekend is dat de Joodse tijdrekening er anders uitziet dan de, bij ons gebruikelijke Westerse (Gregoriaanse) kalender. Maar het is niet alleen een verschil in jaartallen!
 • De kasjroet

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De kasjroet (rituele Joodse spijswetten) heeft alles te maken met het begrip ‘koosjer’ (Hebr.: zuiver, geschikt). In het bijzonder voor gelovige Joden is eten en drinken méér dan alleen dorst lessen en honger stillen. Het eten, maar ook het bereiden van voedsel, heeft een ritueel karakter en neemt een belangrijke plaats in binnen het Joodse leven van alledag.
 • De Knecht van de Heere (Jesaja 42)

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De Kruistochten

  Antisemitisme Tekst, Alfred Esch
  Tussen 1097 en 1291 vonden acht kruistochten plaats. Vanuit Europa trokken ‘christenstrijders’ naar het Heilige Land om de stad Jeruzalem te ‘bevrijden’. Binnen twee jaar was de stad op de moslims en de Joden veroverd.
 • De melaatse en de zondaar

  Nieuw Testament | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Melaatsheid was in Bijbelse tijden niet alleen een ernstige ziekte, het leidde ook tot een tragische breuk met de samenleving en erger nog: met de Tempeldienst. In dit artikel gaan we in op de bijzondere parallellen met zonde en verlossing.
 • De Messias brengt vrede voor Jood en Heiden (Micha 5)

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De Messias in het Oude Testament

  Profetisch Woord | Christologie | Oud Testament Tekst, Jakob Klein Haneveld
  De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’. Met deze titel, die de Bijbel reserveert voor koningen, priesters en profeten, wordt ook heel speciaal de Persoon aangeduid in Wie al de plannen en beloften van God samenkomen; de Heere Jezus Christus.
 • De mezoeza

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De Joodse gewoonte een mezoeza aan de deurpost te bevestigen vindt zijn oorsprong in de Bijbel zelf. In Deut. 6:9 staat namelijk: “En gij zult ze (= de woorden van vers 4 en 5) op de posten van uw huis, en aan de poorten schrijven.” Deut. 11:20 herhaalt nog eens: “En schrijf ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten.” Juist deze herhaling onderstreept het belang van dit gebod, weten de rabbijnen.
 • De perfecte Amerikaanse Jood

  Evangelie voor Israël Tekst, Bob Mendelsohn
  Bob Mendelsohn (1951) is directeur van de Australische tak van de Joodse organisatie ‘Jews for Jesus’. Vanaf dat hij tot geloof in de Messias kwam, is zijn verlangen om iedereen over Jezus te vertellen, in het bijzonder zijn eigen volksgenoten. Als Jood weet hij hoe moeilijk het is om zelfs maar over Jezus na te denken.
 • De priesterlijke zegen (Num. 6:22-27)

  Oud Testament Audio, Piet van der Lugt
 • De rechtvaardige Knecht

  Getuigenissen Tekst, Max Wertheimer
  Als kind van Joodse ouders wordt het orthodox Judaïsme Max Wertheimer met de paplepel ingegoten. Als zestienjarige jongen gaat hij naar Amerika, waar hij een klassieke opleiding volgt en zijn graad in letteren en Hebreeuwse literatuur haalt. Na een rabbinale studie wordt hij officieel tot rabbijn gewijd. Een goed leven, een mooie positie, maar dan verandert er iets …
 • De sjofar

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De sjofar of ramshoorn is misschien wel het bekendste instrument uit de Bijbel. In het Oude Testament zien we ‘sjofar' meestal vertaald als ‘bazuin'.
 • De sluier op het gelaat van Mozes

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Hugo Bouter
  Waarom deed Mozes een doek voor zijn gezicht, toen de huid van zijn gezicht straalde en welke geestelijke lessen liggen hierin opgesloten?
 • De Tabernakel

  Christologie | Feesten en offers | Typologie en beelden Audio, Piet van der Lugt
 • De Tabernakel

  Oud Testament | Feesten en offers | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Als we de Bijbel lezen, komen we gedeelten tegen die we geneigd zijn over te slaan. Exodus 25-40 is zo’n gedeelte. Bij het lezen ervan zou de verveling kunnen toeslaan. Toch is de bestudering van zulke gedeelten de moeite waard en uiterst leerzaam!
 • De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum

  Oud Testament | Feesten en offers | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Een van de meest unieke aspecten van de relatie tussen de Heere en Israël is dat Hij te midden van Zijn verloste volk wilde wonen. Een prachtige afschaduwing van allerlei rijke geestelijke waarheden.
 • De Talliet

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De talliet (Hebr.: ‘kleed’) of wel de gebedssjaal,had oorspronkelijk meer weg van een mantel dan de tegenwoordige sjaal. Die ‘mantel’ omhulde het hele lichaam, zoals de gelovige, symbolisch, omhuld wordt door Gods liefde.
 • De Tefillien

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Op elke Klaagmuurfoto zijn ze te zien: biddende Joodse mannen, getooid met zwarte gebedsriemen en kleine kubusjes op het voorhoofd, de tefillien.
 • De Therapeuten, een vrome Joodse groep

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Henk Heijkoop
  De Therapeuten waren een groep teruggetrokken Joden die tien kilometer ten westen van Alexandrië woonden en leefde ten tijde van Jezus. De bekende filosoof en theoloog, Philo Alexandrinus (Philo van Alexandrië) achtte het zijn taak om de kennis omtrent deze onbekende, in stilte levende Joodse groep aan de vergetelheid te ontrukken en ons inzage te geven in hun gewoonten en inzichten.
Sluiten