Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • De mezoeza

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De Joodse gewoonte een mezoeza aan de deurpost te bevestigen vindt zijn oorsprong in de Bijbel zelf. In Deut. 6:9 staat namelijk: “En gij zult ze (= de woorden van vers 4 en 5) op de posten van uw huis, en aan de poorten schrijven.” Deut. 11:20 herhaalt nog eens: “En schrijf ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten.” Juist deze herhaling onderstreept het belang van dit gebod, weten de rabbijnen.
 • De Mizrak Katan

  Achtergronden Tekst, David van Wijck
  Een stoet priesters in witte kleding loopt door het heuvellandschap van Israël. De twee vooraan blazen op zilveren trompetten, terwijl de andere priesters een lam dragen. Deze lammeren worden straks geslacht.
 • De perfecte Amerikaanse Jood

  Evangelie voor Israël Tekst, Bob Mendelsohn
  Bob Mendelsohn (1951) is directeur van de Australische tak van de Joodse organisatie ‘Jews for Jesus’. Vanaf dat hij tot geloof in de Messias kwam, is zijn verlangen om iedereen over Jezus te vertellen, in het bijzonder zijn eigen volksgenoten. Als Jood weet hij hoe moeilijk het is om zelfs maar over Jezus na te denken.
 • De priesterlijke zegen (Num. 6:22-27)

  Oud Testament Audio, Piet van der Lugt
 • De rechtvaardige Knecht

  Getuigenissen Tekst, Max Wertheimer
  Als kind van Joodse ouders wordt het orthodox Judaïsme Max Wertheimer met de paplepel ingegoten. Als zestienjarige jongen gaat hij naar Amerika, waar hij een klassieke opleiding volgt en zijn graad in letteren en Hebreeuwse literatuur haalt. Na een rabbinale studie wordt hij officieel tot rabbijn gewijd. Een goed leven, een mooie positie, maar dan verandert er iets …
 • De rode vaars

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, David van Wijck
  Voor het Tempelinstituut behoort het fokprogramma voor de rode vaars, een jonge koe die nog niet heeft gekalfd, tot een van de laatste voorbereidingen voor de nieuwe tempel.
 • De Satmars: ‘Israël, een misstap en daad van ongeduld!’

  Achtergronden Tekst, Christian Stier
  Wie de New Yorkse wijk Williamsburg binnenrijdt, waant zich direct in een andere wereld. In deze volledig op zichzelf staande buurt wonen Joden van de zogenaamde Satmarbeweging. Een extreme, chassidische stroming, die geen enkel contact met de buitenwereld zoekt en een uitgesproken visie op de staat Israël heeft. Wat weten we van hen? Wat geloven ze en hoe staan ze in het leven?
 • De sjofar

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De sjofar of ramshoorn is misschien wel het bekendste instrument uit de Bijbel. In het Oude Testament zien we ‘sjofar' meestal vertaald als ‘bazuin'.
 • De sluier op het gelaat van Mozes

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Hugo Bouter
  Waarom deed Mozes een doek voor zijn gezicht, toen de huid van zijn gezicht straalde en welke geestelijke lessen liggen hierin opgesloten?
 • De Tabernakel

  Christologie | Feesten en offers | Typologie en beelden Audio, Piet van der Lugt
 • De Tabernakel

  Oud Testament | Feesten en offers | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Als we de Bijbel lezen, komen we gedeelten tegen die we geneigd zijn over te slaan. Exodus 25-40 is zo’n gedeelte. Bij het lezen ervan zou de verveling kunnen toeslaan. Toch is de bestudering van zulke gedeelten de moeite waard en uiterst leerzaam!
 • De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum

  Oud Testament | Feesten en offers | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Een van de meest unieke aspecten van de relatie tussen de Heere en Israël is dat Hij te midden van Zijn verloste volk wilde wonen. Een prachtige afschaduwing van allerlei rijke geestelijke waarheden.
 • De Talliet

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De talliet (Hebr.: ‘kleed’) of wel de gebedssjaal,had oorspronkelijk meer weg van een mantel dan de tegenwoordige sjaal. Die ‘mantel’ omhulde het hele lichaam, zoals de gelovige, symbolisch, omhuld wordt door Gods liefde.
 • De Talmoed

  Jodendom Tekst, David van Capelleveen
  Naast de Tenach is de Talmoed de centrale tekst van het Jodendom. Voor veel mensen daarbuiten is het echter een complex en ontoegankelijk werk. Wat is nu precies de Talmoed en wat staat erin? In deze Beet Hamidrasj zullen we dieper ingaan op de geschiedenis en de inhoud van dit imposante werk. Ook bespreken we begrippen zoals de Mondelinge Wet, de Misjna en de Gemara, halacha en aggada.
 • De Tefillien

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Op elke Klaagmuurfoto zijn ze te zien: biddende Joodse mannen, getooid met zwarte gebedsriemen en kleine kubusjes op het voorhoofd, de tefillien.
 • De Tempel van Ezechiël

  Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  Vanaf de regering van koning Salomo vormde de tempel in Jeruzalem het hart van Israëls godsdienstige leven. Dat was de plaats die de Heere had verkoren om te wonen. Driemaal per jaar trok het volk op om er de grote feesten te vieren. Deze tempel vormde zozeer het hart van het volk dat Jerobeam, na de scheuring van het rijk onder Salomo’s zoon Rehabeam, twee plaatsen aanwees waar de tien stammen van zijn rijk God konden aanbidden.
 • De Tenach en het Oude Testament

  Oud Testament Tekst, David van Capelleveen
  Hoewel we dezelfde boeken delen, is de canonvolgorde van de Hebreeuwse Tenach anders dan die van het Oude Testament. In dit artikel zullen we ingaan op de grote verschillen en op zoek gaan naar een historische verklaring.
 • De Therapeuten, een vrome Joodse groep

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Henk Heijkoop
  De Therapeuten waren een groep teruggetrokken Joden die tien kilometer ten westen van Alexandrië woonden en leefde ten tijde van Jezus. De bekende filosoof en theoloog, Philo Alexandrinus (Philo van Alexandrië) achtte het zijn taak om de kennis omtrent deze onbekende, in stilte levende Joodse groep aan de vergetelheid te ontrukken en ons inzage te geven in hun gewoonten en inzichten.
 • De Thorarol

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Hoewel de boekdrukkunst al honderden jaren bekend is, wordt in de synagoge, nog elke sabbat, een Thoragedeelte gelezen van een met de hand geschreven Thorarol. Met recht wordt de Thorarol wel het heiligste voorwerp van het Jodendom genoemd.
 • De toekomst van Israël

  Profetisch Woord Audio, Piet van der Lugt
Sluiten