Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • De Thorarol

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Hoewel de boekdrukkunst al honderden jaren bekend is, wordt in de synagoge, nog elke sabbat, een Thoragedeelte gelezen van een met de hand geschreven Thorarol. Met recht wordt de Thorarol wel het heiligste voorwerp van het Jodendom genoemd.
 • De toekomst van Israël

  Profetisch Woord | Overzichtsstudies Audio, Piet van der Lugt
 • De verloren zoon (Lukas 15)

  Christologie | Typologie en beelden | Geloofsopbouw Audio, Ton Stier
 • De vijgenboom

  Typologie en beelden Tekst, Harry Honigh
  De vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Israël. Maar hoe kan deze boom eerst door de Heere worden vervloekt om daarna week te worden en uit te botten?
 • De vleeswording van Christus

  Christologie Tekst, Jakob Klein Haneveld
  De vleeswording van Christus is een groot mysterie. Volmaakt God en volmaakt Mens. Zijn komst deed talloze beloften aan Israël in vervulling gaan.
 • De voetstappen van Abrahams geloof

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  Paulus noemt het ‘wandelen in de voetstappen van Abrahams geloof’ (Rom. 4:12). En inderdaad, als we het leven van deze ‘vader van alle gelovigen’ nagaan, vinden we geweldige voorbeelden om na te volgen.
 • De vreze des HEEREN

  Geloofsopbouw Tekst, Hans van de Lagemaat
  De woorden vrees of angst hebben in zichzelf geen positieve klank. Ieder mens krijgt er in zijn leven wel mee te maken. Angst voor mensen. Angst voor de dood. En sommigen zelfs angst voor het leven zelf.
 • De Wet, de feesten van de Heer en de Sabbat

  Feesten en offers Tekst, Jeep van der Schoot
  De laatste jaren zien wij ook in ons land dat bij veel oprechte christenen de belangstelling en interesse voor de Wet, de Joodse feesten en de Sabbat is toegenomen. Dat is wel te begrijpen, want ook voor ons als Gemeente kunnen we hier veel van leren, net zoals bij de tabernakel. Maar we moeten in deze periode van genade ook oppassen dat we ons niet allerlei wetten en inzettingen laten opleggen. De Schrift waarschuwt ons tenslotte niet voor niets voor allerlei dwaalleringen in de eindtijd.
 • De wierook van Christus

  Christologie | Feesten en offers Tekst, Ruben Hadders
  Al zolang de mens bestaat, wordt er wierook gebruikt, met name in de oosterse culturen. Maar wij westerlingen hebben er weinig mee. Wij associëren het vooral met hindoeïsme, sommige gelovigen zelfs met occultisme. Jammer, want in de Bijbel wordt juist positief over wierook gesproken.
 • De wijzen uit het Oosten

  Bijbelse personen | Nieuw Testament Tekst, Sergey Dariy
  Rond 312 na Christus schreef Eusebius dat het Mattheüsevangelie oorspronkelijk door deze ‘apostel voor de Joden’ in hun eigen taal was geschreven - Hebreeuws of Aramees. Het is daarbij opvallend dat Mattheüs, een Jood uit de priesterstam van Levi, als enige de geschiedenis van de wijzen uit het Oosten heeft opgetekend. Wat zou hiervan de achtergrond kunnen zijn?
 • De zaligheid is uit de Joden

  Evangelie voor Israël Tekst, Jakob Klein Haneveld
  Alle zegeningen komen volgens Gods plan ‘uit de Joden’. Tot Abraham zei de HEERE: “In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden” (Gen. 12:3). Tot de Samaritaanse vrouw zei de Heere Jezus: “De zaligheid is uit de Joden” (Joh. 4:22). Met Zijn opmerking dat de zaligheid uit de Joden is, zinspeelde de Heere Jezus naar alle waarschijnlijkheid op de hier volgende feiten.
 • Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan

  Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  In Zijn eindtijdrede zegt de Heere Jezus: “Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn” (Matt. 24:34). Maar welk geslacht bedoelt de Heere?
 • Echt huilen kon ik niet meer

  Evangelie voor Israël Video, David Kithcart
  In dienst van het Israëlische leger verloor Moran Rosenblit door een zelfmoordaanslag een groot aantal van zijn vrienden. Er volgde een grote omkeer in zijn leven.
 • Een getuigenis uit Sion

  Evangelie voor Israël Tekst, Daniel Rozen
  “Ik kwam tot geloof in Jesjoea ha Masjiach”, vertelt Daniel Rozen, “en vanaf dat moment (1991) is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest!”
 • Een goddelijk ‘totdat’

  Profetisch Woord | Nieuw Testament Tekst, Hugo Bouter
  Misschien zijn wij het ons niet altijd bewust, maar het woordje ‘totdat’ heeft in de Bijbel niet zelden een verstrekkende betekenis. In deze studie geven we een aantal voorbeelden met betrekking tot Gods plan met Israël.
 • Een Joods huwelijk gered

  Evangelie voor Israël Tekst,
  Twee jonge Joodse studenten, Henry Feinberg en Janet Rothman, worden smoorverliefd op elkaar. In hun studententijd zoeken zij ‘verlichting’ in de New Age beweging; ook oosterse filosofie en mystiek fascineert beiden. Als Henry en Janet in 1980 trouwen lijkt het allemaal zo mooi. Maar al snel blijkt dat hun New Age geloof als bindende factor ontoereikend is. Het prille huwelijk loopt stuk...
 • Een lange weg naar vergeving

  Evangelie voor Israël Video,
  Mijn familie woonde in een klein stadje in Polen waar ik een strenge orthodoxe opvoeding heb gehad. Moeder doordrong me ervan dat Judaïsme het leven was. Elke keer als vader thuiskwam van de synagoge zegde hij de Kaddisj op, sprak de zegen uit over de wijn en de challah (sabbatsbrood), en zegende ons als kinderen. Totdat Hitler Polen binnenviel en alles veranderde.
 • Een vlesen hart en een stenen hart

  Profetisch Woord | Oud Testament | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Te midden van alle ellende waarin Israël zich het grootste deel van haar geschiedenis heeft bevonden, konden de rechtvaardigen zich altijd vastklampen aan Gods beloften. Verspreid over de Schrift staan er vele. Het zijn onvoorwaardelijke beloften. De God der Waarheid en de God van Israël heeft gesproken. Niets of niemand zal de uitvoering ervan kunnen tegenhouden.
 • Elisa en de 42 gedode 'kinderen'

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  De geschiedenis van Elisa en de 42 gedode kinderen lijkt een wrede geschiedenis, waar sommigen veel moeite mee hebben. Maar is dat terecht?
 • Elisa en de Sunamietische

  Bijbelse personen | Oud Testament | Typologie en beelden Tekst, Hugo Bouter
  De apostel Paulus schrijft met betrekking tot de geschiedenis van Israël: “Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is” (1 Cor. 10:11). Zo ook de geschiedenis van Elisa en de Sunamietische, die zowel profetische vergezichten ten aanzien van Israëls herstel als persoonlijke geestelijke lessen voor ons als christenen bevat.
Sluiten