70 jaar Israël tussen hoop en vrees

12 okt

ISRAËLCONFERENTIE

Weekend van 12 t/m 14 oktober 2018 in ‘Het Brandpunt’
Thema: ‘70 jaar Israël tussen hoop en vrees’
o.l.v. Ton en Christian Stier
Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe.
We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn?

Voor informatie/opgave:
http://www.hetbrandpunt.nl/agenda/2018/israelconferentie-2018
Postweg 18, Doorn
T: 0343-412332
E: info@hetbrandpunt.nl

Labels
Doorn

« Terug

Sluiten