Bijbelstudiedag over Romeinen 9-11 (Zeeland)

12 okt

Bijbelstudiedag over Romeinen 9-11 (Zeeland)
Zaterdag 12 oktober
Vrije Evangelische Gemeente
Achterweg 67, Wemeldinge
Spreker: Christian Stier
Toegang is gratis (met lunch) wel verplichte aanmelding via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj8fFUPCR0eSLKHPDWlpChI2stQgqgx0gFgZirVqlgeMQjqw/viewform

of mail naar: geestelijkegroeizeeland@gmail.com

In de Romeinenbrief behandelt Paulus de belangrijke basiswaarheden van het christelijk geloof. Met name de eerste acht hoofdstukken zijn voor veel christenen bekend terrein, maar wat weten we over Gods plan met Israël? Juist in het hart van de Romeinenbrief gaat Paulus op dat plan in, zodat niemand er omheen kan. De auteur laat zien welke rol Israël in de heilsgeschiedenis heeft en wat dit betekent voor christenen ook in deze tijd. Wist je dat een goed Bijbels zicht op Israël behoort tot de basiswaarheden van ons geloof? Het is een belangrijke sleutel tot een beter begrijpen van God Woord. Dat is ook niet vreemd als we bedenken dat ruim 80% van de Bijbel over Israël gaat.
Op zaterdag 12 oktober behandelt Christian Stier aan de hand van Romeinen 9 t/m 11 Gods plan met Israël. Hij zal daarbij ook ingaan op uitdrukkingen als ‘Israël tot jaloersheid wekken’, ‘bij Israël ingelijfd’ en ‘gans Israël behouden‘. Uitdrukkingen die vaak los van hun context een heel eigen leven zijn gaan leiden. 

Labels
Wemeldinge

« Terug

Sluiten