Vergeten hoofdstukken van het Nieuwe Testament (Conferentie n.a.v. Rom. 9-11)

19 feb

Israëlconferentie: Vergeten hoofdstukken van het Nieuwe Testament
Weekend van 19-21 februari 2021 o.l.v. Ton en Christian Stier
Romeinen 9-11 wordt weleens ‘de vergeten hoofdstukken van het Nieuwe Testament’ genoemd. Juist in het hart van de Romeinenbrief behandelt Paulus Gods plan met Israël zodat we er als Christenen niet omheen kunnen. De auteur laat zien welke rol Israël in de heilsgeschiedenis heeft en wat dit betekent voor ons als christenen in deze tijd. 
Tijdens de conferentie nemen we u vers voor vers mee door deze drie boeiende hoofdstukken die tal van citaten en voorbeelden uit het Oude Testament bevatten. We zullen daarom belangrijke verbanden leggen met andere Schriftplaatsen. Ook gaan we in op uitdrukkingen als ‘Israël tot jaloersheid wekken’, ‘bij Israël ingelijfd’ en ‘gans Israël behouden’. Uitdrukkingen die vaak los van hun context een heel eigen leven zijn gaan leiden.
‘Het Vierhouterbos’
Nunspeterweg 30, Vierhouten
Voor meer informatie en opgave: www.vierhouterbos.nl, Tel. 0577- 411200

Labels
Vierhouten

« Terug

Sluiten