De feesten van de Heere (deel 1)

06 feb

Hoorn
Thema: ‘De feesten van de Heere’ (2020)
Kerkelijk centrum Het Octaaf
J.D. Pollstraat 1
Aanvang: 19:45 uur

6 febr. De sabbat (Ton Stier)
27 febr. Pesach en het feest van de ongezuurde broden (Piet van der Lugt) 
5 mrt. Feest van de Eerstelingen (Christian Stier)
19 mrt. Wekenfeest (Piet van der Lugt)
10 sept. Dag van het geklank (Christian)
24 sept. Grote Verzoendag (David van Wijck)
8 okt. Loofhuttenfeest (Ton Stier)

Labels
Hoorn

« Terug

Sluiten