De Feesten van de Heere (serie)

Christologie | Feesten en offers Audio, Hans van de Lagemaat

1. Inleiding   

2. Sabbat 

Powerpoint >

3. Pesach 

Powerpoint >

4. Feest van de ongezuurde broden 

Powerpoint >

5. Eerstelingen 

Powerpoint >

6. Shevoeoot/Pinksteren 

Powerpoint > 

7. Dag des Geklanks 

Powerpoint >

8. Grote Verzoendag 

Powerpoint >

9. Loofhuttenfeest 

Powerpoint >

Sluiten