Evangelie voor Israël?

Evangelie voor Israël Video, Victor en Meno Kalisher

Er leven veel vragen over of we het Evangelie wel aan het Joodse volk moeten brengen. We legden ze voor aan Meno en Victor Kalisher. Zij zijn beiden Messiasbelijdende Joodse gelovigen. Meno Kalisher is voorganger van een Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Victor is directeur van de Bible Society in Israel. Hun vader was een holocaustoverlevende.

Sluiten