Jom Ha'atsmoet (Onafhankelijkheidsdag 1948)

Jodendom Tekst,

Dit is de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, de viering van de geboorte van de staat Israël. In het Joodse jaar 5708 op de vijfde dag van de maand Ijar (op onze kalender 14 mei 1948) werd namelijk de staat Israël opgericht. In Tel-Aviv las toen David Ben-Gurion de onafhankelijkheidsverklaring voor.

Deze dag wordt zowel in als buiten Israël vooral door religieus-zionistische Joden gevierd. Anti- of niet-zionistische Joden nemen daar meestal niet aan deel. Op deze dag worden bepaalde gebeden uitgesproken en psalmen gezongen waarin de hoop op vrede steeds centraal staat.

De Israëlische Onafhankelijkheidsdag wordt voorafgegaan door Jom Hazikaron ('Dag van de Herinnering'). Op die dag worden de doden uit alle Israëlische oorlogen herdacht. Ook zij die omgekomen zijn door terroristische acties worden op die dag herdacht.

In Nederland worden ’s avonds, tijdens de overgang van de herdenkingsdag naar de feestdag, in diverse synagogen gebedsdiensten gehouden.

Sluiten