Boeken

Boeken
 1. Verkorte uitgave: 'Profetie tussen wal en schip' (Nieuw!)

  Auteur: Harry Honigh
  Type: paperback, 169 pag.
  We staan aan de vooravond van de wereldwijde rampen die de wederkomst van de Heere Jezus aankondigen. Zijn we als gelovigen van vandaag op de hoogte van de dingen die staan te gebeuren? Kennen wij de grote lijnen van de Bijbelse profetieën? ...

  Dit boek is een verkorte versie (167 pag.) van het originele en gelijknamige boek dat in 2010 verschenen is en 476 pagina’s (incl. bijlagen) telt. De vragen zijn onverkort overgenomen.

  Meer productinformatie
 2. Het Evangelie delen in een Joodse context (Nieuw!)

  Auteur: Douglas Pyle

  Als je het Evangelie wilt delen met iemand, maar die persoon zegt: “Ik ben Joods”. Wat doe je dan? Wat moet je zeggen? Loop je weg of ga je de uitdaging aan?

  Meer productinformatie
 3. Het ultieme doel van de Thora

  Auteur: Postell, Seth / Bar, Eitan / Soref, Erez

  Hoe verhoudt zich de Wet tot het verzoeningswerk van Israëls Messias?
  Moeten we de Wet houden? Welke betekenis heeft de ‘Mondelinge Wet’? Welke onderdelen van de Wet zouden vandaag gehouden kunnen worden?

  Meer productinformatie
 4. Eerste hulp bij ongeloof

  Auteur: Gábor Locht

  Eerste Hulp Bij Ongeloof is een boek voor mensen die worstelen met vragen over God en de Bijbel. Voor mensen die zichzelf misschien ongelovig noemen, en voor de 'ongelovige Thomassen' onder de gelovigen. Gabor Locht is zelf ook zo'n twijfelaar geweest. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht.

  Meer productinformatie
 5. 60 vragen van christenen over stromingen, opvattingen & tradities binnen het Jodendom

  Welke stromingen zijn er binnen het Jodendom?
  Wat zijn de tien verloren stammen van Israël?
  Zouden christenen zich moeten houden aan de spijswetten?
  Hoe denken Joden over Jezus?
  Is de vijgenboom een symbool voor Israël?

  Meer productinformatie
 6. Babel & het Beest (uitverkocht) € 9,95

  Babel & het Beest (uitverkocht)

  Auteur: Piet van der Lugt

  In dit intrigerende boek laat de schrijver zien dat het bij de voorzeggingen, profetieën, over de stad Babel en haar koning om een letterlijke vervulling gaat. Babel zal na haar opkomst en dominante positie ten onder gaan door het oordeel van God en dan zal Jeruzalem de stad zijn waar de Messias van Israël, de Heere Jezus, zal regeren over Zijn volk Israël en tot aan de einden van de aarde.

  Meer productinformatie
 7. Verwond & Verbrijzeld

  Auteur: J.C. van de Haar Type: Paperback 80 pag.

  Laat u verwonderen door Gods liefde en grootheid in dit boekje over één van de meest aangrijpende gedeelten uit de Bijbel: Jesaja 52:13 - 53:12, het laatste van de vier liederen over de Knecht van de HEEERE in het Bijbelboek Jesaja. Een bijzonder indringende tekst, waarin tot in details het lijden en sterven van Israëls Messias wordt beschreven, waarvan de vervulling pas zevenhonderd jaar later zou plaatsvinden...

  Meer productinformatie
 8. Gods plan met Israël

  Auteur: Ton Stier Type: Paperback 116 pag.

  Een studie naar Romeinen 9-11
  Het Evangelie is voor christenen bekend terrein, maar wat weten zij over Gods plan met Israël? Toch heeft Paulus dat plan in het hart van zijn brief aan de Romeinen geplaatst, zodat niemand er omheen kan. Aan de hand van Romeinen 9 t/m 11 ­ de meest verge­ ten hoofdstukken uit het Nieuwe Testament ­ laat de auteur zien welke rol Israël heeft in Gods plan en wat dit betekent voor christenen in deze tijd. Een Bijbelse visie op Gods plan met Israël is volgens Paulus blijkbaar onmisbaar voor een Bijbelse visie op de verlossing die hij in de brief aan de Romeinen beschrijft. Ontdek de kracht van het Evangelie, die er is ‘eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek’ (Rom. 1:16).

  Meer productinformatie
 9. Het Koningschap van Christus

  Auteur: Piet van der Wolf Type: Paperback 317 pag.

  In een wereld waarin de vorst der duisternis oppermachtig lijkt te zijn, kijken christenen reikhalzend uit naar de komst van Christus. Vrede en gerechtigheid zullen de tirannie van het kwaad verdrijven als Hij plaats zal nemen op de troon van David en Zijn Koninkrijk voor eeuwig gevestigd zal worden...

  Meer productinformatie
 10. Israël, nu even niet?

  Over het ontwikkelen van een Bijbelse visie op Israël

  Meer productinformatie
 11. Profetie tussen wal en schip

  Auteur: Harry Honigh Type: Paperback 477 pag.

  Bent u geïnteresseerd in de profetieën maar weet u niet goed hoe en waar u moet beginnen? Bestel dan het boek ‘Profetie tussen wal en schip’! Meer dan een kwart van de Bijbel bestaat uit profetieën, maar deze worden weinig gelezen. Veel christenen weten niet goed wat ze ermee aan moeten. En dat terwijl juist wij in de tijd leven dat de vervulling ervan vlak voor de deur staat. De schrijver laat vanuit de Bijbel zien hoe je het profetisch Woord moet lezen en waar je op moet letten. Ook belicht hij uitgebreid de vervangingstheologie (de symbolische uitleg van de profetieën), die tot op de dag van vandaag bij veel christenen het profetische woord heeft verduisterd en medeschuldig is aan allerlei vormen van ‘christelijk’ antisemitisme. De auteur voert vele Bijbelse argumenten aan waarom deze theorie onhoudbaar is.
  ‘Profetie tussen wal en schip’ is helder geschreven waardoor de 477 pagina’s zich gemakkelijk laten lezen. Diverse schema’s geven daarbij een duidelijk overzicht van de grote lijnen van de Schrift. Kortom, een aanrader!

  Meer productinformatie
 12. Ik ben JHWH

  Auteur: Piet van der Lugt Type: Paperback 70 pag.

  In deze nieuwe heldere en verrassende studie bespreekt de auteur de tien samengestelde namen van God zoals we die in de Bijbel tegenkomen.

  Meer productinformatie
 13. Kerk Evangelie Israël

  Auteur: Piet van der Wolf Type: Paperback 150 pag.

  In heldere bewoordingen toont drs. Piet van der Wolf aan dat de kerk veelal een eigen Israëltheologie is gaan ontwikkelen die niet op Bijbelse waarheden is gefundeerd. Joden worden daardoor het licht van het Evangelie onthouden. Van der Wolf roept de kerk op tot een heroriëntatie op de zendingsopdracht. “Want als het Evangelie voor iedereen ‘goed nieuws’ is, dan toch zeker voor de Joden.”

  Meer productinformatie
 14. De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift

  Auteur: Hendrik Schipper Type: Gebonden 428 pag.

  De Heere Jezus zegt in Johannes 5:39 “Onderzoek de Schriften, want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. Dit zegt Hij van de Schriften van het Oude Testament. Hoe belangrijk is het te weten welke teksten in de Schriften de Heere Jezus bedoeld heeft. In dit boek treft u meer dan 300 teksten uit het Oude Testament aan die direct of indirect duiden op de beloofde Messias. De desbetreffende teksten worden verklaard en toegelicht door teksten uit het Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben. Deze bijbelstudiegids toont op unieke wijze de eenheid van de Schriften en is een waardevol bezit voor bijbelstudie en naslag.

  Meer productinformatie
 15. De Messias in Oud en Nieuw Testament

  Auteur: Jb. Klein Haneveld Type: Paperback 126 pag.

  Een zeer indrukwekkende beschrijving van talloze profetieën uit het Oude Testament die in Jezus de Messias zijn vervuld en / of bij Zijn wederkomst nog vervuld zullen worden.

  Meer productinformatie
 16. Vertel het ze...

  Auteur: Mirjam Both Type: Paperback 46 pag.

  Met kinderen in gesprek over Israël
  Vertel het ze... is bestemd voor meesters, juffen en kinderwerkers die vanuit de Bijbel met kinderen in gesprek willen gaan over Israël.

  Meer productinformatie
 17. Evangelie voor Israël onder vuur

  Auteur: Ton Stier Type: Paperback 54 pag.

  Zodra het woord "Israël" valt, spitst men de oren. Heel veel gedachten en uitgangspunten ballen zich samen in dit éne woord. Is de oproep om Jezus te volgen voor Israël nog actueel? Mogen we na 2000 jaar kerkgeschiedenis nog wel van Jezus spreken tot dit volk?

  Meer productinformatie
 18. Ik ben Jozef

  Auteur: Ton Stier Type: Paperback 114 pag.

  Jozefs geschiedenis bepaalt ons bij de Here Jezus Christus. Zijn lijden, sterven en opstanding zullen Zijn volk, Zijn broeders het behoud geven. Hij is het, Die Israël en de wereld verlossen zal.

  Meer productinformatie
 19. Jom Kippoer en de Hebreeënbrief

  Auteur: Piet van der Lugt Type: Paperback 40 pag.

  Jom Kippoer – of in het Nederlands: de Verzoendag – neemt een belangrijke plaat in, onder de feesten des HEREN, zoals deze beschreven worden in onder meer Leviticus 16 en 23.

  Meer productinformatie
Sluiten