Bid mee

Gebed is onmisbaar bij de Bijbelverspreiding. Paulus roept de gelovigen in Kolosse op om te bidden ‘dat God voor hem de deur van het Woord opent’ (Kol. 4:3). Onze veldwerkers kunnen diverse verhalen vertellen waaruit blijkt dat tijdens het werk vaak deuren opengaan door gebed. Wilt u meebidden voor de volgende onderwerpen?

Israël

Bid voor onze veldwerkers die regelmatig in gesprek komen met Joodse mensen uit diverse landen met diverse talen en diverse culturele en religieuze achtergronden. Het vraagt fijngevoeligheid om zoveel verschillende (groepen) mensen aan te spreken en hen Gods Woord aan te bieden.

West-Europa

In West-Europa bezoeken we veel veel Joodse gemeenschappen. Door het toenemend antisemitisme treden velen terug in de anonimiteit en/of zijn door verscherpte bewaking minder makkelijk bereikbaar. Bid voor de Joodse gemeenschappen zelf, maar ook dat er letterlijk deuren open mogen gaan voor het Woord.

Oost-Europa

Er is veel armoede onder de Joodse gemeenschappen in Oost-Europa. Vandaar dat we daar naast de Bijbelverspreiding ook materiële steun bieden. Verder verzorgen we ook enkele keren per jaar bijbelseminars voor Joodse gelovigen

Internet

Veel Joodse mensen zijn op zoek naar antwoorden op levensvragen. Het internet is voor hen een plek om naar deze antwoorden op zoek te gaan. Vanwege de anonimiteit van het internet durven ze vragen openlijker te stellen. We krijgen van over de hele wereld aanvragen van Joodse mensen voor een Bijbel. Bid voor de medewerkers die de mails beantwoorden. Maar ook dat de Bijbels goed mogen aankomen en tot zegen mogen zijn.

Amerika

Buiten Israël is de grootste Joodse gemeenschap te vinden in Amerika. Op diverse plaatsen gaan veldwerkers er op uit om Joodse mensen te ontmoeten. Net als in Israël is er een groot aantal Joodse stromingen vertegenwoordigd.

Nederland en België

In Nederland en België is naast de Bijbelverspreiding ook het Bijbelonderwijs onder christenen een belangrijk onderdeel van het werk. Wilt u bidden voor de sprekers die er op uit gaan en de schrijvers van Bijbelstudies? Dat we telkens recht mogen doen aan Gods Woord en gelovigen bepaald mogen worden bij de liefde die God voor Zijn volk heeft.

Sluiten