ANBI

Israël en de Bijbel wordt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend. Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Download het Standaardformulier ANBI publicatieplicht.

Ons RSIN-nummer (voor gebruik bij uw belastingaangifte) is 2923968. Zoek je ons in het ANBI-register? Gebruik dan bij instelling: Stichting “Israel en de Bijbel” en als vestigingsplaats Harmelen. (N.B.: Dus niet Israël, maar Israel.)

Zogenaamde periodieke schenkingen (voor de duur van minimaal 5 jaar) moesten tot op heden in een notariële akte worden vastgelegd. Voor deze periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren. Vanaf 1 januari 2014 hoef je geen notaris meer in te schakelen voor het vastleggen van je periodieke gift. Deze giften mogen dan via een onderhandse akte van schenking met de ‘ANBI’ worden vastgelegd. Je kunt deze schenkingsovereenkomst downloaden via de website van de Belastingdienst. Het RSIN-nummer van Israël en de Bijbel is 002923968.


Jaarverslagen

Sluiten