Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • 4 getuigenissen van onze Heere Jezus Christus

  Nieuw Testament Audio, Ton Stier
 • 7 Pesachvieringen en 7 omwentelingen in Israëls geschiedenis

  Feesten en offers Tekst, Christian Stier
  Ieder jaar viert het Joodse volk in maart en/of april Pesach. Tijdens het zeven dagen durende feest wordt er uitgebreid stilgestaan bij de slavernij in Egypte en de grote verlossing en uittocht die God bewerkte. Die uittocht werd dan ook één van de grootste omwentelingen in Israëls geschiedenis. Maar ook later in de Bijbel komt Pesach vaak voor in samenhang met andere belangrijke omwentelingen of gebeurtenissen.
 • 60 jaar Israël, maar hoe verder ...?

  Profetisch Woord Tekst, Piet van der Lugt
  We hebben dit jaar uitgebreid stilgestaan bij de zestigste verjaardag van de staat Israël. Diverse aspecten van het bestaan van de staat sinds 1948 zijn belicht en verschillende zienswijzen ten aanzien van het ontstaan en voortbestaan zijn aan de orde gekomen. In dit laatste deel van de serie willen we vooral stilstaan bij de vraag hoe het met de staat Israël verder zal gaan. Te midden van de verschillende zienswijzen en verwachtingen die er over dit onderwerp bestaan, willen we vooral ingaan op wat de Bijbel zegt over de toekomst van Israël.
 • 70 Jaarweken

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Harry Honigh
  De profetie van de zeventig weken in Daniël 9 wordt wel de ruggengraat van de profetie genoemd. Zij geeft Daniël een geweldig overzicht over de toekomstige gebeurtenissen voor zijn volk Israël. In dit artikel wil ik onder andere graag aantonen dat het om jaarweken, zeventig perioden van zeven jaren gaat. Deze belangrijke waarheid is onder veel gelovigen aan het verdwijnen en daarmee ook het besef van de toekomst die de wereld wacht: de laatste jaarweek.
 • 70 jaarweken (2 studies)

  Profetisch Woord | Overzichtsstudies Audio, Ton Stier
 • Adam, een type van Christus

  Bijbelse personen | Christologie | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou” (Rom 5:14). Het Griekse woord voor ‘voorbeeld’ is hier tupos, waaraan ons woord ‘type’ is ontleend. Paulus schrijft hier dus dat Adam een type is van “Hem (Christus), Die komen zou”. Wat kunnen we hieruit leren?
 • Betekenis en typologie van Soekot

  Feesten en offers | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Soekot, Hebreeuws voor ‘loofhutten’, is het laatste van de zeven hoogtijden in het Joods-kerkelijke jaar. Het eerste is Pesach in de eerste maand, Nisan. Samen met Sjawoe’ot (Wekenfeest), zijn het de drie grote feesten waarop het volk zich naar Jeruzalem moest begeven. We zullen in deze studie vooral de typologische en geestelijke betekenis van Soekot proberen te doorgronden.
 • Bezorgdheid

  Nieuw Testament | Geloofsopbouw Tekst, Hans van de Lagemaat
  “Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” (Matt. 6:27). Deze woorden van de Heere Jezus vinden we in een gedeelte dat we Bergrede noemen. Ze komen wat vreemd over. Waarom zou iemand één el aan zijn lengte toegevoegd willen hebben? Zelfs als je volgroeide lengte een bron van frustratie is, dan is een el (ongeveer 50 cm) toch wel erg veel.
 • Bidden voor de vrede van Jeruzalem

  Oud Testament Tekst, door Ruben Hadders
  “In de Bijbel staat dat je moet bidden voor de vrede voor Jeruzalem. Dat wil ik heel graag, maar wat dan met al die profetieën waaruit blijkt dat er voorlopig nog geen vrede zal komen? Is dat niet tegenstrijdig?” - een vraag van een lezer via Facebook
 • Brengen vissers en jagers de Joden thuis?

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  Er is de laatste jaren veel te doen over Jeremia 16 waar gesproken wordt over vissers en jagers. Wie zijn die vissers en jagers eigenlijk? Worden zij gebruikt om Gods volk naar het land te brengen, of er juist uit?
 • Chanoeka (Lichtenfeest)

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Chanoeka betekent 'toe- of inwijding'. Het feest staat ook wel bekend als het feest van de lichtjes (Chag Haorim), inwijdingsfeest of toewijdingsfeest. Het feest duurt acht dagen, ter herinnering aan het 'Chanoeka-wonder'.
 • Chanoeka (Lichtenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Mi Kamocha Baeeliem Hasjeem, oftewel “Wie is er gelijk aan U onder de goden, God?”. De Hebreeuwse beginletters van deze eerste zin vormen tezamen het woord ‘Maccabeeër’, de bijnaam van Judas de Maccabeeër.
 • Chassidim en Rosj Hasjana

  Feesten en offers Tekst, Sergey Dariy
  Rosj Hasjana, (letterlijk: hoofd of begin van het jaar) is het Joodse Nieuwjaar dat volgens onze kalender dit jaar valt op 19 september. Het feest wordt door de verschillende religieuze stromingen op vaak geheel eigen wijze gevierd. Zoals bijvoorbeeld bij ons in Oekraïne.
 • Christus, de Logos

  Christologie | Nieuw Testament Tekst, Arno Gaebelein
  Honderden pagina’s kunnen geschreven worden over de openingsverzen van het Johannesevangelie en hun oneindig diepe betekenis. Een van de unieke kenmerken is het gebruik van het woord ‘Logos’.
 • Cursus Hebreeuws

  Jodendom Tekst,
  Na deze mini-cursus Hebreeuws kunt u de Hebreeuwse letters lezen en heeft u een basiswoordenschat opgebouwd. Zo kunt u simpele zinnen vertalen aan de hand van een Hebreeuws woordenboek.
 • De aanneming van Israël

  Profetisch Woord | Oud Testament | Typologie en beelden Tekst, Hugo Bouter
  De beschrijving van de reis van het volk Israël van Egypte naar Kanaän bevat, zo zullen we zien, allerlei waardevolle lessen voor de Gemeente van God in de huidige bedeling. Wij zijn ook een volk van pelgrims, maar wij zijn onderweg naar een beter, dat is een hémels vaderland.
 • De antichrist (dl. 1)

  Profetisch Woord Tekst, Ton Stier
  'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbij. Uit zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen blijkt hij hierover niet alleen aan hen geschreven, maar ook tot hen gesproken te hebben (2 Thess. 2:5).
 • De antichrist (dl. 2)

  Profetisch Woord Tekst, Ton Stier
  Luther noemde satan al treffend ‘de aap van God’. Hij is namelijk geniaal in het imiteren van de Heere God, zowel in Zijn Persoon als in Zijn werken. Geen wonder dat ook de antichrist als pseudo-messias in de toekomst velen zal verleiden.
 • De antichrist (dl. 3)

  Profetisch Woord Tekst, Ton Stier
  In dit derde en laatste deel van onze serie zullen we zien dat de antichrist in tal van Bijbelboeken ter sprake wordt gebracht. Soms heel concreet, maar soms ook in meer verborgen typologische vorm.
 • De besnijdenis

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Hoewel het besnijden ook bij andere volken en godsdiensten (moslims) gezien wordt, is de Beriet Mielah, het ‘Verbond van de besnijdenis’ wel specifiek Joods. Waar elders het besnijden van jongens vaak deel uitmaakt(e) van een magisch initiatieritueel, is er bij Israël duidelijk sprake van een verbondssluiting met de God van Abraham, Izak en Jakob.
Sluiten