Berichten geschreven door Ton Stier

Weblogberichten

 1. Daniellion.jpg

  Daniël, een zeer gewenste man

  Ton Stier - 21 februari 2024

  In de 55 jaar dat IB Magazine bestaat, zijn er al heel wat artikelen aan het boek Daniël gewijd. Niet verwonderlijk als we bedenken hoeveel informatie dit twaalf-hoofdstukken-tellende boek bevat over Gods handelen met Israël en de volken in verleden, heden en toekomst. En ja, hoe zouden we bijvoorbeeld het boek Openbaring kunnen begrijpen als ons daartoe niet de sleutels in het boek Daniël werden aangereikt? In deze studie willen we ons echter vooral richten op de persoon Daniël en zien hoe het leven van deze ‘zeer gewenste man’ - zo’n 2600 jaar later - nog altijd tot zegen, opbouw en bemoediging kan zijn.

  Lees meer over "Daniël, een zeer gewenste man"

 2. Bijbelstudie-DeBergMoria.png

  De berg Moria

  Ton Stier - 30 mei 2023

  Wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan onder de indruk komen van zijn wonderlijke structuren, die ook helpen de grote lijnen van Gods heilsplan te ontdekken. Zo is het goed om oog te hebben voor de verschillende fasen waarin dat heilsplan zich voltrekt langs sleutelpersonen als Adam, Noach, Abraham, Mozes, enzovoorts. Een ander prachtig voorbeeld zijn de bergen, die bepaalde heilsfeiten markeren en onthullen. 

  Lees meer over "De berg Moria"

 3. Bijbelstudie-Job.png
 4. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 9, slot) - Jobs eerste bezittingen verdubbeld

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Vanaf hoofdstuk 37 doorbreekt God Zijn stilzwijgen. In plaats van Job te informeren over de aanleiding voor zijn lijden, bevraagt de Heere hem over zijn kennis waarmee hij zich voor God meende te kunnen verdedigen. God lijkt daarbij soms gebruik te maken van een vleugje ironie om de verhouding tussen Hem en Job in de juiste proportionaliteit terug te brengen. Na Jobs hart te hebben geraakt, krijgt hij zijn verloren bezittingen verdubbeld terug. 

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 9, slot) - Jobs eerste bezittingen verdubbeld"

 5. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 8) - Job door God bevraagd

  Ton Stier - 23 maart 2023

  In hoofdstuk 37 doorbreekt God Zijn stilzwijgen. In plaats van Job te informeren over de aanleiding voor zijn lijden, bevraagt de Heere hem over zijn kennis waarmee hij zich onbevreesd voor God meende te kunnen verdedigen.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 8) - Job door God bevraagd"

 6. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 7) - Toespraken van Elihu

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Voordat God in hoofdstuk 38 Zijn stilzwijgen doorbreekt, richt zich eerst nog een vierde spreker tot Job. Het is Elihu, die in vier belangrijke toespraken Job als het ware voorbereidt op het moment dat God rechtstreeks tot hem gaat spreken. 

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 7) - Toespraken van Elihu"

 7. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 6) - Van lijden tot heerlijkheid

  Ton Stier - 23 maart 2023

  We maken deze keer een sprong naar onder andere hoofdstuk 19, Jobs vijfde toespraak. Hierin beschrijft hij het dieptepunt van zijn ellende, maar ook het hoogtepunt van zijn hoop en vertrouwen op Gods toekomstige verlossing.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 6) - Van lijden tot heerlijkheid"

 8. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 5) - Bedenkelijke troost van Jobs vrienden

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Hoewel hun intentie goed lijkt te zijn, blijkt later dat er nog wel enkele kanttekeningen te plaatsen zijn bij de troost en het medeleven van Jobs vrienden. Het spreekwoord luidt niet voor niets: In nood leert men zijn vrienden kennen.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 5) - Bedenkelijke troost van Jobs vrienden"

 9. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 4) - Profetische lijnen van Jobs lijden naar Christus’ lijden

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Job 2:11 tot en met hoofdstuk 37 bevat de dialogen tussen Job en zijn drie vrienden. De vrienden houden elk drie toespraken, die worden afgewisseld met een antwoord van Job. In deze aflevering willen we vooral de wonderlijke lijnen ontdekken tussen Jobs lijden en het lijden van Christus, zoals in deze dialogen door Job wordt verwoord.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 4) - Profetische lijnen van Jobs lijden naar Christus’ lijden"

 10. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 3) - De Heere heeft gegeven en genomen

  Ton Stier - 23 maart 2023

  In onze vorige aflevering zagen we dat satan niet alomtegenwoordig, noch alwetend, noch almachtig is. Zonder Gods toestemming kan hij dus niet de hand slaan aan Jobs bezittingen of gezondheid. Maar die toestemming krijgt satan wel, op voorwaarde dat Jobs leven gespaard blijft.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 3) - De Heere heeft gegeven en genomen"

Sluiten