Berichten geschreven door Pieter A. Siebesma

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Israelische-Joden.png

  De Israëlische Joden

  Pieter A. Siebesma - 19 januari 2024

  In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. De Engelsen die tot die tijd het gezag over het mandaatgebied Palestina hadden uitgeoefend, trokken zich terug en evacueerden in hun kielzog een deel van de Joodse christenen die daar woonden. Omdat de omliggende Arabische landen van plan waren de Joden de zee in te drijven, werd het voor hen te gevaarlijk geacht.

  Lees meer over "De Israëlische Joden"

 2. Bijbelstudie-pesach.jpg

  Namen van het Paasfeest & hun betekenis

  Pieter A. Siebesma - 9 november 2021

  De uittocht uit Egypte is een van de centrale heilsfeiten uit het Oude Testament. Het vormde als het ware de geboorte van het Joodse volk. God had omgezien naar Zijn volk en hen met sterke hand en krachtige arm uitgeleid. Daarom kreeg het volk de opdracht om ieder jaar dit grote heilsfeit te gedenken. In het Oude Testament vinden we verschillende benamingen voor dit feest.

  Lees meer over "Namen van het Paasfeest & hun betekenis"

 3. bijbelstudie-lijdendeMessias.jpg

  Joodse uitleggingen over de lijdende Messias

  Pieter A. Siebesma - 5 november 2021

  In de Joodse geschriften stammend van voor de jaartelling tot aan het jaar 1000 na Chr. komen we twee verschillende Messiassen tegen, een lijdende Messias en een zegevierende Messias. De eerste Messias is een priester, de afstammeling van Jozef, de oudste zoon van Rachel. Volgens sommige uitleggers zal hij oorlog voeren met de vijanden van Israël, maar lijden en uiteindelijk zelfs sterven (en volgens sommige bronnen ook weer opstaan uit de dood). De tweede is de overwinnende Messias, de zoon en afstammeling van koning David, die eenmaal ook zelf als koning over de wereld zal heersen in Jeruzalem. 

  Lees meer over "Joodse uitleggingen over de lijdende Messias"

 4. Bijbesltudie-ChinaIsraël.jpg

  China en Israël: Een complexe relatie

  Pieter A. Siebesma - 4 november 2021

  China is niet het eerste land waarvan je zou verwachten dat er Joden hebben gewoond. Toch zijn er bijna tweeduizend jaar lang handelscontacten geweest tussen China en Israël. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden tienduizenden Duitse en andere Europese Joden hier een veilig toevluchtsoord.

  Lees meer over "China en Israël: Een complexe relatie"

 5. SchuldBelijden.png

  Houdt God ons verantwoordelijk voor de misstappen van onze voorouders tijdens de Holocaust?

  Pieter A. Siebesma - 24 mei 2021

  Het doen van een schuldbelijdenis lijkt op het eerste gezicht heel sympathiek. Toch zijn er vragen bij te stellen. In dit artikel wil ik eerst twee punten noemen die in deze discussie volgens mij nog niet (voldoende) zijn belicht. Daarna wil ik nagaan of er een Bijbelse basis is voor het belijden van schuld wanneer ons voorgeslacht te kort is geschoten. 
  De onderliggende vraag is of God ons verantwoordelijk houdt voor de zonden van ons voorgeslacht.

  Lees meer over "Houdt God ons verantwoordelijk voor de misstappen van onze voorouders tijdens de Holocaust?"

 6. Bijbelstudie-Volk-duisternis.png

  Het volk dat in duisternis wandelt

  Pieter A. Siebesma - 20 mei 2021

  In Jesaja 9 lezen we over het Joodse volk dat in duisternis wandelt. Maar in welke duisternis bevinden zij zich en is het voor altijd?  

  Lees meer over "Het volk dat in duisternis wandelt"

 7. Bijbelstudie-Hoe-Joods-Hebreeenbrief.png

  Hoe Joods is de Hebreeënbrief?

  Pieter A. Siebesma - 11 januari 2021

  Het Nieuwe Testament bevat geschriften en brieven die zijn geschreven door Joden. We realiseren ons dat niet altijd, omdat de taal van het Nieuwe Testament Grieks is en de auteurs met hun Griekse namen worden genoemd. Immers niet Hebreeuws of Aramees, maar Grieks was de taal die de meeste Joden in de eerste eeuw spraken. Het Nieuwe Testament is dan ook geschreven in een speciaal soort Grieks (koine Grieks) dat je ook Joods Grieks zou kunnen noemen. Oudtestamentische passages worden vaak geciteerd vanuit de Septuaginta vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament die in de eeuwen voor de jaartelling in Alexandrië is ontstaan.

  Lees meer over "Hoe Joods is de Hebreeënbrief?"

 8. Bijbelstudie-Masjiach-Messias.png

  Messiasverwachting

  Pieter A. Siebesma - 16 december 2020

  Zowel orthodoxe Joden als orthodoxe christenen zien uit naar de komst van de Messias. Terwijl wij geloven dat de Heere Jezus voor de tweede keer zal komen, verwachten Joden dat hij nog moet komen. Maar dat is zeker niet het enige verschil. Het is met name dit aspect waar we in deze studie bij willen stilstaan.

  Lees meer over "Messiasverwachting"

 9. Bijbelstudie-Cursus-Hebreeuws.png

  De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen

  Pieter A. Siebesma - 16 december 2020

  Over de naam van God in het Oude Testament zijn vele dikke boeken en ontelbare artikelen geschreven. Waarom is hierover zoveel geschreven? Hieronder geef ik een beknopte samenvatting van al deze discussies. Ik heb voor de duidelijkheid deze studie in drie punten opgebouwd.

  Lees meer over "De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen"

 10. Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

  Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 1

  Pieter A. Siebesma - 4 november 2020

  Orthodoxie en Orthopraxie
  Vraag aan een willekeurige christen wat het verschil is tussen orthodoxe Joden en orthodoxe christenen en zijn eerste reactie zal zijn: Jezus. Dit is natuurlijk juist, maar het is niet het enige verschil. Joden zijn geen ‘minus- Jezus-christenen’. In een aantal artikelen wil ik stilstaan bij essentiële verschillen tussen Joden en christenen, beginnend met het verschil tussen orthopraxie en orthodoxie.

  Lees meer over "Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 1"

Sluiten