IB Studiejaar

Het IB Studiejaar is een éénjarige Bijbelschool gericht op Israël, voor jong en oud.

Waarom?

Het studiejaar is bedoeld om meer inzicht te krijgen in Gods plan met Israël en het profetische Woord. Meer dan 80 procent van de Bijbel gaat over Israël. En toch wordt er binnen veel gemeenten en theologische opleidingscentra nauwelijks tot geen aandacht aan geschonken. Jammer, want wie aan Gods plan met Israël voorbijgaat, houdt een heel dun Bijbeltje met een gehavende boodschap over. Dit is een van de redenen om een jaar lang het thema Israël stevig onder de aandacht te brengen met als voornaamste Lesboek: de Bijbel. Wat kun je tijdens het studiejaar verwachten? Een veelzijdig lesprogramma, waarin Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst een belangrijke plaats inneemt. Maar ook onderwerpen als Messianisme, pneumatologie, hermeneutiek, achtergronden van het Hebreeuws en het ontstaan van de Bijbel komen aan bod.

Meer informatie over de vakken

Waar en wanneer?

De studies worden gehouden op 17 zaterdagen van september t/m mei op de eerste en derde zaterdag van de maand. De lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. In verband met de feestdagen wordt in december alleen op de eerste zaterdag lesgegeven. Totaal aantal lesuren: 68 Locatie (2016-2017): De Reddingsark Adres: Adelheidlaan 8 in Baarn (Ieder jaar geven we het op een andere locatie) Digitale leeromgeving Alle studies zijn op een later tijdstip via internet te beluisteren. Ook zijn de readers te downloaden. Aan het begin van het studiejaar ontvangt iedere student hiervoor de inloggegevens. In overleg kan men ook de cursus online te volgen.

Vooropleiding en kosten

Er is geen vooropleiding vereist, maar uitsluitend een verlangen naar een bredere en diepere kennis van Gods Woord. Als richtlijn hanteren we een minimumleeftijd van 18 jaar. Kosten per studiejaar all-in: € 295,-. Kosten online-cursus: € 100,-.

Identiteit en beginselen

Het studiejaar is niet verbonden aan een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap. Het is gebaseerd op de overtuiging dat de Bijbel het enige, volkomen geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is, dat zichzelf verklaart en geen ‘eigenmachtige uitlegging toelaat’ (2 Petr. 1:20,21). Met andere woorden: de commentaren die tijdens de lessen worden gebruikt, zijn voornamelijk uit de Bijbel. De cursus is christocentrisch van aard, met aandacht voor de heilshistorische ontwikkeling van het Woord en de profetieën. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor Israël en de Gemeente.

Docenten

Harry Honigh
Hans van de Lagemaat
Piet van der Lugt
Bastin Romijn
Pieter A. Siebesma
Ton Stier
Christian Stier

Maak verder kennis met de docenten

Vragen?

Heeft u vragen? Mail of bel ons dan!  T: 0348-565697 E: info@israelendebijbel.nl

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.


Aanmelden
Sluiten