Nodig ons uit

De Bijbel is meer dan een Boek van en voor Israël. De Bijbel spreekt ook over Israël en de rol die het nog in de toekomst zal spelen. Bijbels zicht op Israël leidt tot grote zegen in uw gemeente maar vooral ook in uw persoonlijk geestelijk leven. Medewerkers van Israël en de Bijbel komen daarom graag naar uw gemeente, kring of vereniging. De Bijbelstudies en presentaties die wij geven kunnen op maat gemaakt worden. Ook kan het zijn dat u een bepaald onderwerp behandeld wilt hebben die hier niet tussen staat. Neem dan gerust contact met ons op.

Naast bijbelstudies geven we ook presentaties over de praktijk van de Bijbelverspreiding. Onze veldwerkers nemen u graag mee naar het bijzondere werk dat God verricht onder Zijn eigen volk.

Overzicht met presentaties:

Jodendom en christendom: wat bindt ons en waarin verschillen we van elkaar?

Veel christenen hebben het idee dat Joden en christenen erg op elkaar lijken in wat ze geloven. Het voornaamste verschil is, zo denkt men, dat Joden Jezus niet als Messias hebben geaccepteerd. Maar klopt dat wel? Zijn Joden een soort christenen, maar dan zonder het geloof in Jezus als Messias? Natuurlijk is er veel wat ons bindt, maar er zijn eveneens fundamentele verschillen zijn tussen het Jodendom en Christendom. Bijvoorbeeld de visie op de Thora, de plaats van de mondelinge leer in het dagelijkse leven, de visie op de erfzonde en hoe de Messias die zij verwachten, er uit zal zien. Deze en andere punten zullen ter sprake komen.
Deze lezing wordt verzorgd door Dr. Pieter A. Siebesma 
l

Messiasverwachting binnen het Jodendom 

Orthodoxe Joden wijzen het Messiasschap van Jezus af. Ze verwachten dat de Messias nog moet komen. Waarin verschilt hun visie op de Messias van dat van ons christenen. Hoe leggen ze de bekende messiaanse teksten uit het Oude Testament uit en waaraan is volgens hen de Messias te herkennen?
Deze lezing wordt verzorgd door Dr. Pieter A. Siebesma

Het Midden-Oostenconflict door het oog van Israëls profeten

Spanningen in het Midden-Oosten blijven de aandacht van de wereld opeisen. Achter de coulissen speelt zich echter een geestelijke strijd af, die verband houdt met de wederkomst van lsraëls Messias en de korte tijd die de duivel nog ter beschikking staat. Het is van groot belang om onze kennis en inzichten niet uitsluitend vanuit de media te verzamelen, maar vooral te luisteren naar wat Israëls profeten hebben voorzegd. Hun eeuwenoude boodschappen zijn namelijk actueler dan ooit te voren!

Strijd om de tempelberg

De eeuwenlange strijd om de Tempelberg speelt ook in de huidige dramatische ontwikkelingen in en rondom Israël een grote rol. Zowel religieuze Joden als Moslims claimen – zo nodig met inzet van geweld – het eigendomsrecht op deze heilige plaats. In de studie gaan we in op de (Bijbels) historische, actuele en profetische achtergronden rondom dit religieus conflict, dat uitmondt in de herbouw van de tempel en de verschijning van de antichrist. Met de wederkomst van de Messias, wacht dit gebied echter nog een glorieuze toekomst.

De wereldrijken in het boek Daniël

‘Opkomen, blinken en verzinken’ is het waarmerk van alle grote rijken met hun beschavingen. Door de profetieën in het boek Daniël weten we echter dat ‘de God van de hemel’ de regie in handen heeft en uiteindelijk zal ingrijpen wanneer de ‘tijden van de heidenen’ vervuld zijn. Dan zal het eeuwig onwankelbaar koninkrijk van Israëls Messias (b)aanbreken. In ‘de wereldrijken in het boek Daniël’, gaan we in grote lijnen door indrukwekkende profetieën en staan stil bij diverse opmerkelijke details.

De giftige wortels van het antisemitisme

Antisemitisme is een giftige plant, die zo oud is als het Joodse volk zelf. Niet lang na de verschrikkelijke Holocaust en oprichting van de staat Israël (1948) stak het antisemitisme alweer overal de kop op. Uitspraken van sommige Midden-Oosten leiders worden steeds heftiger. “Ik ben blij dat alle Joden naar Israël komen. Als we ze eenmaal hier hebben, kunnen we ze allemaal uitroeien”, aldus Sjeik Nazrallah van Hezbollah. Niet alleen in het Midden-Oosten maar ook in onze westerse wereld groeit de haat explosief. We gaan in op de achterliggende oorzaak en bronnen van het antisemitisme, alsmede de actuele ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

De Bijbel van, voor en over Israël

Sinds 1969 is Israël en de Bijbel actief in de verspreiding van Gods Woord onder Gods volk. De afgelopen jaren is de vraag naar Bijbels enorm toegenomen. Wekelijks ontvangen wereldwijd honderden Joden dankbaar een Bijbel. “Ik dacht dat Jezus te maken had met Nazi Duitsland en dat Hij mijn familie vermoord had”, vertelt Holocaust-overlevende Rose Price. “Totdat ik het Nieuwe Testament ging lezen en erachter kwam dat Hij een zachtmoedig Man is, de Messias, mijn Verlosser!” Onze veldwerkers nemen u graag mee naar het bijzondere werk dat God verricht onder Zijn eigen volk. Videogetuigenissen onthullen wat het met Joodse mensen doet als zij hun Messias persoonlijk leren kennen. “Ik ben terug bij de God van Abraham, Izaak en Jakob”, aldus Shmuel Suran.

Een vergelijkbare presentatie is er ook voor vrouwenverenigingen.

Thema's voor bijbelstudies

Naast presentaties geven we ook veel bijbelstudies in gemeenten, bijbelstudiekringen, op mannen- en vrouwenverenigingen en voor jongeren. In onderstaande lijst sommen we een aantal onderwerpen op. Mocht het onderwerp dat u interesseert ontbreken, neem dan gerust contact met ons op.

 • De oprichting van de staat Israël in het licht van de profetieën
 • De verschillende visies op de staat Israël binnen het Jodendom. Wat kunnen we ervan leren?
 • De profetische en typologische betekenis van de Feesten van de Heere (n.a.v. Lev. 23)
 • De Evangeliën in hun Joods Messiaanse context
 • De 70 jaarweken van Daniël 9
 • Wat zegt de Bijbel over Iran?
 • Jezus' eindtijdrede n.a.v. Mattheüs 24
 • Tussen Babel en Jeruzalem
 • De terugkeer en het herstel van Israël
 • Het Messiaanse vrederijk
 • Het dal met de dorre doodsbeenderen (n.a.v. Ezech. 37)
 • De betekenis van de 10 samengestelde Namen van de HEERE
 • Izak en Ismaël
 • Wat Haman over het hoofd zag (n.a.v. het boek Esther)
 • De Herder Israëls in de Psalmen
 • De symboliek van de Seideravond

Jongeren

We hebben een speciale jongerentak. Maak kennis met onze jongerensprekers en bekijk de lijst met presentaties.

Interesse?

Tel: 0348-565697 E-mail: info@israelendebijbel.nl Of vul het onderstaand contactformulier in. Voor België kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de heer Marc Van Laere, email: mvl.iedbbelgie@skynet.be.


Presentatie/Bijbelstudie aanvragen

Sluiten