IB Studiehuis cursus

Een boeiende cursus over Gods plan met Israël!

Waarom?

Ruim 75 procent van de Bijbel gaat over Israël. Maar houden we daar ook rekening mee als we onze Bijbel lezen? In hoeverre hebben we oog voor de Joodse context en Gods handelen met Israël? Daarom willen we 8 zaterdagen, verspreid over vier maanden, het thema Israël stevig onder de loep nemen, met als belangrijkste lesboek: de Bijbel. 

Wat kun je verwachten? 

Een veelzijdig lesprogramma waarin Gods plan met Zijn volk - vroeger, nu en in de toekomst - de belangrijkste plaats inneemt. Daarnaast komen ook vakken als hermeneutiek en Jodendom aan bod. 

De onderwerpen: 

 • De hoofdlijnen van het profetische Woord
 • Israëls roeping en bestemming
 • Ballingschappen en terugkeer van Israël
 • Romeinen 9, 10 en 11
 • Het statenbeeld van Daniël 2
 • De zeventig jaarweken van Daniël 9
 • Signalen van de eindtijd
 • Het boek Openbaring
 • Babel en Babylon
 • De verbonden
 • De Messiasverwachting in het Oude Testament
 • De historische en profetische betekenis van de feesten (Lev. 23)
 • Relatie Kerk en Israël
 • Liefde voor Israël in de praktijk
 • Het Koninkrijk in Oud en Nieuw Testament

Jodendom

 • We gaan in op belangrijke ontwikkelingen binnen het Joden- en christendom van de afgelopen tweeduizend jaar. Wat zijn de verschillen en wat kunnen we van elkaar leren?

 • Hoe kijkt men binnen het Jodendom aan tegen de Messias en wat kunnen we daarvan leren?

Hermeneutiek 

Onderwerpen die aan de orde komen: observeren, omgaan met context, Schrift met Schrift vergelijken, structuur ontdekken, het gebruik van boeken en materialen en aanwijzingen voor het doorgeven van Gods Woord aan anderen. Naast het opdoen van kennis gaan we ook praktisch aan de slag met bijbeluitleg.

Waar en wanneer?

In 2024-2025 wordt de cursus gehouden in Wierden.

Adres:
Tabor Kerk (Ichtus VBG)
Jacobsonstraat 8a, Wierden

Data:
2024 2 november, 16 november, 30 november.
2025 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart.

De lestijden zijn van 10.00 tot 15.30 uur.
Totaal aantal lesuren: 32 

Digitale leeromgeving

Alle studies zijn op een later tijdstip via internet te beluisteren. Ook zijn de readers te downloaden. Aan het begin van het studiejaar ontvangt iedere student hiervoor de inloggegevens. In overleg kan men ook de cursus online volgen.

Vooropleiding en kosten

Er is geen vooropleiding vereist, maar uitsluitend een verlangen naar een bredere en diepere kennis van Gods Woord. Als richtlijn hanteren we een minimumleeftijd van 18 jaar. 
Kosten voor de cursus all-in: € 190,-. 
Kosten online-cursus: € 120,-.

Onze voorkeur gaat uit om de cursus op locatie te volgen (i.p.v. online) omdat de lessen deels interactief zijn. Het rechtstreeks stellen van vragen en de gesprekken met medecursisten en docenten maakt de verdieping veel rijker.

Identiteit en beginselen

Het IB-Studiehuis is niet verbonden aan een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap. Het is gebaseerd op de overtuiging dat de Bijbel het enige, volkomen geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is, dat zichzelf verklaart en geen ‘eigenmachtige uitlegging toelaat’ (2 Petr. 1:20-21). 
Met andere woorden: de commentaren die tijdens de lessen worden gebruikt, zijn voornamelijk uit de Bijbel. De cursus is christocentrisch van aard, met aandacht voor de heilshistorische ontwikkeling van het Woord en de profetieën. Natuurlijk is er ook aandacht voor Israël en de Gemeente.

Docenten

- Bert Boer
- Sebastiaan de Graaf
- Wijnand Heidenrijk
- Bastin Romijn
- Pieter A. Siebesma
- Christian Stier
- David van Wijck
- Jaap van der Zeeuw

Voor extra info?

Mail of bel ons! 
T: 0348-565697 E: info@israelendebijbel.nl

Aanmelden

Aanmelden
Sluiten