Jongerenwerk

Ons hoofddoel is de wereldwijde verspreiding van Bijbels onder het Joodse volk. Daarnaast geven we onderwijs over Gods plan met Israël. Het is onze overtuiging dat de Bijbel zichzelf verklaart. We vinden het belangrijk dat ook jij aan de slag kunt gaan met het onderwerp Israël en willen je daar graag bij helpen. Met een gezonde Bijbelse visie op Israël kun je de Bijbel beter begrijpen en worden veel moeilijke Bijbelgedeelten ineens duidelijk. Oude profetieën in de Bijbel komen tot leven en je krijgt inzicht in de Joodse achtergronden van de Evangeliën. Ook herken je allerlei actuele ontwikkelingen in hun profetische context, zoals de groeiende Jodenhaat en ontwikkelingen in onder andere het Midden-Oosten. Je gaat ontdekken dat veel dingen die we vandaag zien, al eeuwen geleden door Joodse profeten direct of indirect zijn voorzegd.

Lesbrief

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs hebben wij een lesbrief Bijbels Hebreeuws beschikbaar. Deze is gratis te downloaden en te printen voor gebruik op school of een jeugdgroep van de kerk.

Download de lesbrief

Download de antwoorden voor docenten

Presentaties en Bijbelstudies

We geven presentaties over Israël, de praktijk van de Bijbelverspreiding en andere onderwerpen. Hieronder vind je een lijstje met onderwerpen. De presentaties zijn afgestemd op jongvolwassenen, maar in overleg kunnen we ze ook aanpassen voor tieners. Of misschien heb je zelf een interessant onderwerp in gedachten. Neem dan gerust contact met ons op.

Gods masterplan

In deze presentatie laten we je kennismaken met de grote lijnen van het verleden, het heden en de toekomst van Israël. Voor de pauze staan we stil bij de geschiedenis van Israël en na de pauze gaan we in op de actualiteit en de toekomst van Israël. De presentatie is helder, overzichtelijk en vanuit Gods Woord opgebouwd. We werken met duidelijke tijdlijnen, video’s en praktische voorbeelden. De presentatie kan in één avond gegeven worden maar wij raden je aan om het te verdelen over twee tot vier avonden. Er is dan meer tijd voor interactie. Daarbij kunnen we dan ook meer aandacht schenken aan de Joodse achtergronden van het Nieuwe Testament en de verhouding Kerk en Israël. Ook zullen we uitgebreider ingaan op de rol van de huidige staat Israël. Hoe is de staat ontstaan? Welke rol speelt Israël in de Bijbelse profetieën? Hoe moeten we als gelovigen omgaan met het Israëlisch-Palestijnse conflict? En wat zegt de Bijbel over de toekomst van Israël en de wereld? In overleg kunnen we ook een reader maken.

Het verborgen hoofdstuk (Jesaja 53)

Wist je dat er een hoofdstuk in het Oude Testament staat dat voor veel Joodse mensen onbekend is? Het gaat om Jesaja 53, een gedetailleerde Messiaanse profetie die gaat over de dood en opstanding van de Heere Jezus. “Je zult mij nooit kunnen overtuigen dat Jezus de Messias is, tenzij je met Joods bewijs komt!” dacht de Joodse Mitch Glaser. Het antwoord kwam uit Jesaja 53. “Ik had totaal niet verwacht dat dit in mijn Joodse Bijbel stond!”. Mitch is één van de vele Joodse mensen die zijn Messias vond, door het lezen van deze krachtige profetie. 
In deze presentatie gaan we in op één van de meest krachtige Messiaanse profetieën uit het Oude Testament. Hoe wordt Jesaja 53 vaak binnen het Jodendom uitgelegd? Hoe bekend zijn de Messiaanse profetieën onder het Joodse volk? We vertellen ook wat over de praktijk van de Bijbelverspreiding en hoe je met Joodse mensen hierover in gesprek kunt gaan. We laten daarbij ook diverse video’s zien. Kortom, een leerzame en inspirerende studie!

Antisemitisme, de strijd tegen de God van Israël

Antisemitisme is een giftige plant, die zo oud is als het Joodse volk zelf. Niet lang na de verschrikkelijke Holocaust en de oprichting van de staat Israël stak de Jodenhaat alweer de kop op. Uitspraken van sommige Midden-Oostenleiders worden steeds heftiger. “Ik ben blij dat alle Joden naar Israël komen. Als we ze eenmaal hier hebben, kunnen we ze allemaal uitroeien”, aldus sjeik Nazrallah van Hezbollah. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in onze westerse wereld groeit de haat explosief. We gaan in op de achterliggende oorzaak en de bron van het antisemitisme. In hoofdlijnen behandelen we vervolgens de geschiedenis van het antisemitisme en natuurlijk gaan we in op de actualiteit.

Het Koninkrijk in Oud en Nieuw Testament

Het Koninkrijk is een actueel onderwerp waar veel verwarring over bestaat. Moeten we het begrip ‘Koninkrijk’ in de Bijbel letterlijk of geestelijk nemen? Veel ‘Kingdom-theorieën’ worden vanuit de Evangeliën onderbouwd. Daar komen we namelijk het begrip ‘Koninkrijk’ het vaakst tegen. Maar door welke bril lees jij de Evangeliën? Houd jij rekening met de Joodse achtergronden? Hoe Joods is alleen al de geboorteaankondiging van de Heere Jezus: “Hij (Jezus) zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” (Luk. 1:32-33)? Zijn komst en de oprichting van het Koninkrijk werden eeuwen tevoren door Israëls profeten aangekondigd. Heeft God Zijn plannen gewijzigd? Moeten wij nu hier een aards Koninkrijk oprichten of heeft God een ander volk op het oog? Welke plek heeft de Kerk in Gods plan? In deze studie, die we het liefst verspreid geven over een paar avonden, zal je ontdekken hoe belangrijk het is om een Bijbelse visie te hebben op dit onderwerp. Het is min of meer de rode draad van Genesis tot Openbaring. Daarom gaan we dit veelomvattende onderwerp vanaf de grote lijnen tot in details met elkaar onderzoeken!

Eerst de Jood (de praktijk)

Paulus schrijft in Romeinen 1:16 dat het Evangelie “eerst voor de Jood” is. Israël en de Bijbel is al bijna 50 jaar actief in het wereldwijd verspreiden van Bijbels onder het Joodse volk. De afgelopen jaren is de vraag naar Bijbels enorm toegenomen. Wekelijks ontvangen honderden Joden een Bijbel. “Ik dacht dat Jezus te maken had met Nazi-Duitsland en dat Hij mijn familie vermoord had”, vertelt Holocaustoverlevende Rose Price. “Totdat ik het Nieuwe Testament ging lezen en erachter kwam dat Hij een zachtmoedig Man is, de Messias, mijn Verlosser!” In deze presentatie nemen we je mee op reis en vertellen we over bijzondere ontmoetingen met Joodse mensen in onder anderen Israël, Duitsland, Spanje, Amerika en nog vele andere landen.

Daarnaast gaan we in op actuele vraagstukken als: Hoe religieus is het Joodse volk? Hoe kijken Joodse mensen tegen het Nieuwe Testament aan? Mag een christen - na het antisemitisme dat uit de Kerk is voortgekomen - nog wel het Evangelie delen? Ook zullen we ingaan op het leven van Israëlische soldaten. Wist je bijvoorbeeld dat jaarlijks 30.000 ex-militairen naar India reizen en dat 90 procent experimenteert met drugs om hun trauma’s te ontvluchten? Velen raken verstrikt in oosterse religies en het spoor bijster. Jouw gebed voor Israël en betrokkenheid is van groot belang!

Interesse?

Heb je vragen of wil je meer weten over de presentaties? Neem dan contact op met David van Wijck via 0348-565697 of via onderstaand formulier.


Presentatie aanvragen

Sluiten