Kinderwerk

Neem voor het lenen van de leskist of het aanvragen van een gastles contact met ons op.

“Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft” (Ps. 78:4).

Het volk Israël krijgt de opdracht om hun kinderen te vertellen over Gods daden, Zijn kracht en wonderen. Het gevolg: zo leren ze om op God te vertrouwen en Hem niet te vergeten. Een serieuze opdracht voor Israël, maar ook vandaag de dag voor ons. Wie met kinderen werkt, heeft de mooie taak om hen te leren Wie de God van Israël is. In de Bijbel wordt niet vaak expliciet over kinderen gesproken. Maar de betreffende teksten benadrukken wel altijd Gods bijzondere zorg en liefde voor hen. God gaf Zijn Zoon, Jezus Christus om de wereld te redden en dat moet aan de kinderen verteld worden. Daarnaast mogen we hen wijzen op Gods liefde voor Israël en op Zijn bijzondere plan met hen. Liefde voor God = houden van Zijn volk Israël. Het is belangrijk om dat al vroeg aan kinderen mee te geven, vooral in deze tijd waar je het antisemitisme weer ziet toenemen.

Leskist

Leskist-KleinVoor spreekbeurten, themalessen en projectweken kan bij de stichting een leskist worden geleend. De leskist is gevuld met diverse Joodse voorwerpen, zoals een menora, mezoeza, kipa, sjofar, talliet, enzovoorts. Ook bevat de kist een schaalmodel van een synagoge, de tabernakel en diverse boeken. In de uitgebreide handleiding is informatie te vinden over de voorwerpen, maar ook over Joodse feesten en gebruiken. Bij de leskist horen boekjes met puzzels, informatie en een kleurplaat, die kan worden uitgedeeld aan de kinderen. De kist is gratis te gebruiken voor een periode van maximaal drie weken.

Neem voor het lenen van de leskist contact met ons op.

Spreekbeurtpakket

Houd jij je spreekbeurt over Israël? Leen dan ons spreekbeurtpakket! Hierin zit alles wat je nodig hebt om jouw klas over Israël te vertellen. Bijvoorbeeld de vlag, landkaart, sjekels en een krant, maar ook Joodse voorwerpen zoals een keppeltje, een sjofar, een menora en een gebedskleed. In het boekje vind je veel informatie om je op weg te helpen. En als je ons laat weten hoeveel kinderen er in je klas zitten, doen we er leuke uitdeelboekjes bij. Het spreekbeurtpakket is gratis te leen. We vragen wel een vergoeding voor de verzendkosten.

Neem voor het lenen van het spreekbeurtpakket contact met ons op.

Gezinsbijbel

Gods Grote Plan_2_3D-webshopKinderbijbels zijn er in alle soorten en maten. Maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze nooit de hele Bijbel bevatten en dus eigenlijk een bundeling losse bijbelverhalen zijn. Hoe leer je je kinderen dan wat de rode draad is in al die verhalen?

In Gods grote plan vind je bekende en minder bekende bijbelverhalen. Daarnaast vind je kaders die je helpen om die grote lijn te zien. Bij de verhalen uit het Oude Testament tref je kaderteksten die vooruitwijzen naar de beloofde Messias van Israël, onze Heere Jezus Christus. En bij de verhalen uit het Nieuwe Testament vind je de Beloofd=beloofd kaders, die laten zien hoe de Heere Jezus beloften van God uit het Oude Testament vervulde. Speciale aandacht is er voor de plaats van het volk Israël in dat grote plan van God.
Verder zijn er teksten om uit je hoofd te leren en gedeelten waarin de verhalen worden toegepast op het leven van kinderen nu, met gespreksvragen. Zo bevat deze prachtig uitgevoerde (dikke, 640 pagina's) bijbel een schat aan materiaal voor jong en oud (leeftijd 6-120); een echte gezinsbijbel dus.

Bestel de gezinsbijbel

De lespakketten

De Messias in de profetieën

Kinderwerk-MessiasDit lespakket gaat over de Messiaanse profetieën. In dit lespakket ontdekken kinderen dat de twee delen van onze Bijbel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze leren dat het Oude Testament de puzzelstukken bevat van de prachtige plaat die ons in het Nieuwe Testament geschilderd wordt. De Afbeelding van God Zelf, onze Heere Jezus. Het is een ontdekkingstocht waarin telkens meer stukjes van de puzzel worden gevonden, tot de hele puzzel compleet gemaakt kan worden. Dit wordt zichtbaar gemaakt met echte papieren puzzelstukken, die in de lessen worden verzameld en aan het eind in elkaar gepuzzeld mogen worden. Elke les wordt iets meer zichtbaar van Wie de Messias van Israël is, en van het wonder dat Hij ook onze Verlosser wil zijn.

Bestel deze lesmethode

Gods Woord voor Gods volk


Dit lespakket gaat over de noodzaak en de praktijk van de Bijbelverspreiding. In vier lessen worden kinderen er achtereenvolgens bij bepaald dat de Bijbel een Joods boek is, dat Israël Gods volk is, wat de wens van de Heere Jezus is en dat Gods volk Gods Woord nodig heeft. Het pakket is geschikt voor groepen van maximaal tien kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.

Bestel deze lesmethode

De tempel van Salomo

Dit pakket bestaat uit zeventien lessen, waarin stap voor stap een schaalmodel van de tempel van Salomo wordt gebouwd. Telkens wordt er één onderdeel of voorwerp uitgelicht. Ook besteden we aandacht aan de priesterdienst en leren we hoe een dag in de tempel er uitzag. De lessen beginnen met het Bijbelgedeelte waarin het voorwerp wordt beschreven. In de vertelling leren kinderen meer over de geschiedenis van de tempel, en de betekenis en functie van de voorwerpen. In het groepsgesprek wordt de les toegepast op het leven van de kinderen. Met behulp van foto’s wordt uitgelegd hoe het voorwerp kan worden gemaakt. Bij de verwerking wordt de hele groep betrokken, zodat alle kinderen aan de slag kunnen. Ook hoort bij iedere les een memorisatietekst, die als (t)huiswerk kan worden meegegeven. Het pakket is geschikt voor groepen van maximaal tien kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.

Bestel deze lesmethode

Abraham – de geboorte van een volk

We volgen Abraham op zijn reis naar het beloofde land. In zeven lessen wordt stilgestaan bij de roeping van Abraham, de beloften en zegen van God, de keuzen die Abraham en de zijnen maakten en hoe de geschiedenis van het uitverkoren volk Israël begon. In de laatste les wordt in vogelvlucht de geschiedenis van Israël vanaf Abraham verteld. De kinderen leren dat God nog steeds van Zijn volk houdt en met hen verder gaat. Iedere les begint met een bij het thema passende startactiviteit, zoals een kort spel. Na de vertelling wordt met de kinderen besproken hoe dit thema op hun leven toegepast kan worden. Bij elke les hoort een verwerking en voor de oudere kinderen is een werkblad ‘Speuren in de Bijbel’ toegevoegd. Dit pakket is geschikt voor kinderen van 6-12 jaar.

Bestel deze lesmethode

Beleef het spannende verhaal van koningin Esther

Dit lespakket bestaat uit drie lessen met het thema ‘Israël, Gods oogappel’. In de vertellingen horen we over het geheim van Esther, het plan van Haman en natuurlijk het plan van God. Aan de hand van twee rebussen kan het woord ‘oogappel’ worden uitgelegd en wordt verteld over Gods oogappel, Israël. De leertekst is in drie delen gesplitst, waardoor in elke les een deel van de tekst kan worden aangeleerd. De kinderen gaan aan de slag met een mooie bouwplaat en voor de oudere kinderen zijn er de werkbladen ‘Speuren in de Bijbel’. Na de drie Bijbellessen is een extra les toegevoegd. Deze vertelt het verhaal van Eveline: een Joods meisje dat een Bijbel cadeau krijgt, waardoor haar hele leven compleet verandert. Aan deze les is een Bijbelspaarproject gekoppeld. Dit lespakket is geschikt voor kinderen van alle leeftijden van de basisschool.

Bestel deze lesmethode

Paulus, de Joodse rabbi

In vier lessen wordt het thema ‘Gods Woord voor Gods volk’ uitgediept. In het leven van Paulus zien we het belang van het Evangelie voor Israël. De centrale Bijbeltekst is Romeinen 1:16: ‘Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek’. In vier vertellingen horen de kinderen de bekeringsgeschiedenis van Paulus en zijn grote verdriet. En hoe hij er alles voor over heeft om zijn volk te redden. Bij elke les hoort een verwerking voor de jonge kinderen en voor de oudere kinderen een werkblad ‘Speuren in de Bijbel’. Het pakket is geschikt voor kinderen van alle leeftijden van de basisschool.

Bestel deze lesmethode

Boekje ‘Vertel het ze’

In dit boekje van Mirjam Both wordt duidelijk uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat kinderen over Gods plan met Israël leren. Het boekje bevat praktische tips en een goede Bijbelse onderbouwing. Het is bij uitstek geschikt voor leerkrachten en kinderwerkers, maar ook voor ouders en andere opvoeders.

Sluiten