Schenkingen en legaten

De bijbelverspreiding onder het Joodse volk is volledig afhankelijk van giften. Velen steunen ons met eenmalige of periodieke giften. De stichting heeft een ANBI-status waardoor donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Er zijn een aantal manieren van schenken:

Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Deze donaties zijn namelijk maximaal fiscaal aftrekbaar, zonder drempel of maximum. De belastingdienst stelt wel een paar voorwaarden: De schenker moet minstens vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag doneren en minimaal 18 jaar zijn. Ook moet er een schenkingsovereenkomst worden opgemaakt. De modelovereenkomst is te downloaden via www.belastingdienst.nl/giften.

Legaat

Een legaat is een bedrag (of voorwerp) dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Israël en de Bijbel voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Een gebruikelijke formulering om een legaat in het testament op te nemen is: ‘Ik legateer aan de stichting Israël en de Bijbel, gevestigd te Harmelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht e.o. onder nummer 41178054, een bedrag van € ….

Erfstelling

Israël en de Bijbel kan ook als (mede-)erfgenaam worden opgenomen in het testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeven wij geen successierechten te betalen. De erfstelling komt dus geheel ten goede aan de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk.

Meer informatie

Voor meer informatie over schenkingen en nalatenschappen: 0348 56 56 97 of via info@israelendebijbel.nl.

Sluiten