Gods Woord aanbieden

Persoonlijk

Over de hele wereld ontmoeten we Joodse mensen en spreken we met hen over de Heere Jezus. We bieden hen de Bijbel aan: Het unieke Woord van God waarin ze zelf kunnen lezen wie de Messias van Israël is.

Op straat

In binnen- en buitenland spreken we Joodse mensen aan. We getuigen van onze liefde voor de Messias van Israël, en van onze liefde voor Zijn volk. We bieden hen vrijblijvend een Bijbel aan, omdat we ervan overtuigd zijn dat God kan spreken door Zijn Woord. En dat doet Hij nog elke dag! Uit bijna alle getuigenissen van Messiaanse Joden blijkt dat de Bijbel een cruciale stap is in de zoektocht naar de Messias. Gods Woord neemt vooroordelen weg en overtuigt.

Instanties

In overleg met leidinggevenden stellen we tweetalige Tenachs beschikbaar aan synagogen, bibliotheken en Joodse instellingen.

Koffiehuis

In Israël runnen wij samen met Jews for Jesus een koffiehuis. Israëli’s kunnen hier terecht voor een kop koffie, een goed gesprek en een gratis Nieuw Testament. De meeste Israëli’s weten vrijwel niets over Hem, omdat Hij altijd zo verborgen voor hen is weggehouden. Het Israël van nu is een zeer vruchtbare bodem voor het evangelie.

Online

Op deze website of via jewishtestimonies.com kunnen Joodse mensen gratis een Tenach of Nieuw Testament aanvragen. Voor verzending is er altijd contact met de ontvanger.

Netwerken

We werken altijd samen met lokale gelovigen. Onze werkers zijn maar een korte periode ergens, maar de lokale gelovigen blijven! Zij kunnen na ons vertrek het evangeliewerk voortzetten. Intussen bestaat er wereldwijd een uitgebreid netwerk van werkers onder Israël.

Erop uitgaan!

Onze veldwerkers gaan meestal met zijn tweeën op pad. Joodse mensen aanspreken, een Bijbel aanbieden en het evangelie brengen is vaak een drempel die je over moet. Gebed is de motor van het werk, en onmisbaar om de juiste woorden, moed, wijsheid en tact te vinden.

Sluiten