Materiële steun

Het verspreiden van Gods Woord onder het Joodse volk zien we als onze primaire roeping. Tegelijk ontmoeten onze veldwerkers in vooral Oost-Europa talloze Joodse gelovigen die in armoede leven. Zij hebben onvoldoende geld voor goede voeding, medicijnen en kleding. Aan deze nood kunnen en willen we niet voorbijgaan!

Via lokale messiaanse gemeenten ontvangen minderbedeelde Joodse broeders en zusters voedselpakketten en/of medicijnen. Ook proberen we bij te dragen in de kosten voor de kinder-/familiekampen van messiaanse gemeenten en bij individuele noden.

We beseffen dat deze ondersteuning misschien een ‘druppel op de gloeiende plaat is’, maar de wetenschap dat er aan hen gedacht wordt, is voor hen van onschatbare waarde.

De hulpverlening wordt gecoördineerd door de werkgroep IB Handreiking. Jacobus schreef al dat het niet goed is om na de prediking van Gods liefde tegen de armen te zeggen: "Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd" (Jak. 2:16). Wij zien deze materiële steun dan ook als een onmisbare aanvulling op de Bijbelverspreiding.

Sluiten