Welke versie heb ik nodig?

We geven Bijbels uit in veel verschillende talen en formaten. Voor het Hebreeuwse Nieuwe Testament gebruiken we twee verschillende vertalingen. Waarom? Dat heeft alles te maken met de verschillende groepen die we willen bereiken.

Ga je naar Israël?

Voor veel moderne en niet-religieuze Joden Israëli's is Bijbels Hebreeuws een erg moeilijke taal om te lezen en te begrijpen. Daarom gebruiken we een moderne Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Het is verkrijgbaar in verschillende edities.

Voor Joodse mensen met een religieuze achtergrond is de situatie anders. Zij zijn vaak opgegroeid met de Tenach en de Talmoed en kennen daarom de Klassiek Hebreeuwse dialecten veel beter. Daarom Zij lezen zij over het algemeen liever een vertaling die dichter bij de Tenach staat. Voor deze groep gebruiken we de Salkinson-Ginsburg of de Delitzsch vertaling.

Buiten Israël?

Over het algemeen hebben Joodse gemeenschappen buiten Israël meer baat bij een tweetalige vertaling met Klassiek Hebreeuws, omdat Modern Hebreeuws niet hun moedertaal is.

Bekijk onze Bijbels!

Sluiten