Online conferentie

Wat zegt de Heere Jezus over de eindtijd? 

Het afgelopen jaar heeft het coronavirus onze samenleving flink ontwricht. Al vrij snel riep dit vragen op over hoe we de pandemie moeten plaatsen in het licht van de eindtijd.

In Mattheüs 24 gaat de Heere Jezus uitgebreid in op de laatste dagen en welke gebeurtenissen er zullen plaatsvinden voordat Hij terugkomt. Hij spreekt ook over ‘besmettelijke ziekten’. Heeft Hij het hier al over het coronavirus? Tijdens de conferentie gaan we vers voor vers door de eindtijdrede van de Heere Jezus. We kijken naar de context van het Mattheüsevangelie, maar ook naar de huidige ontwikkelingen en naar wat er nog komen gaat. Natuurlijk houden we daarbij ook rekening met de Joodse context in de Bijbel, en kijken we ook naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Tijdens de studies proberen we ook duidelijk te maken hoe je vanuit de Bijbel tot gedegen uitleg komt. Hierdoor leer je om ook zelf met de Bijbelse profetieën aan de slag te gaan, daarin evenwichtig te blijven en om theorieën te toetsen aan de Bijbel.

Er worden vier studies gegeven op 14 en 15 mei (vrijdag om 19:45 uur beginnen we tot zaterdag 15:00 uur)
Sprekers: Christian Stier en David van Wijck
I.s.m. stichting Heart Cry.
Het programma volgt via de mail. Geef je op via onderstaand formulier.

Aanmelden

Sluiten