Terugkeer en herstel van Israël | Tour met Paul Cohen

De Bijbel bevat veel profetieën en beloften over de terugkeer en het herstel van Israël. We zijn geneigd om dit automatisch toe te passen op wat we in onze dagen zien gebeuren. “Maar wist je dat de Bijbel ook spreekt over een wereldwijde terugkeer die zal plaatsvinden na de wederkomst van Israëls Messias?” zegt de Joodse gelovige en bijbelleraar Paul Cohen. “Regelmatig zeggen medechristenen dat God wil dat ik als Jood nu alija maak om zo de Bijbelse profetieën te vervullen. Maar houden we ook rekening met de context van de Messiaanse beloften en hebben we oog voor grote plan van God?”.

Stichting Israël en de Bijbel organiseert van 8 – 13 september een tour door Nederland en België met de Messiaanse gelovige Paul Cohen. De avonden bestaan uit twee korte studies over de terugkeer en het herstel van Israël in Oud en Nieuw Testament. We zullen daarbij ook ingaan op hoe de Heere Jezus en de apostelen hier tegenaan keken. In hun tijd leefde een deel van het volk in het land Israël en was een deel verspreid onder de volken. Hoe keken zij tegen de terugkeer en het herstel aan? De studies worden gegeven door Paul Cohen en een spreker van stichting Israël en de Bijbel (David van Wijck of Christian Stier).

Paul Cohen woont in Australië maar is in Nederland opgegroeid in een Joods atheïstisch gezin. Na een lange zoektocht kwam Paul op 24-jarige leeftijd tot geloof in zijn Messias Jezus. Inmiddels geeft hij al vele jaren onderwijs over Gods plan met Israël.

Veenendaal
Zondag 8 september
Het Trefpunt
Dennenlaan 5a
Aanvang 18.00 uur

Zonhoven (België)
Maandag 9 september
Christengemeente Zonhoven
Zavelstraat 71
Aanvang 19.30 uur

Sliedrecht
Dinsdag 10 september
Evangelische Christengemeente Rehoboth
P.C. Hooftlaan 1
Aanvang 19.30 uur

Hoogeveen
Woensdag 11 september
Herman Bavinckhuis
Stoekeplein 4
Aanvang 19.30 uur

Emmeloord
Donderdag 12 september
Vrije Baptistengemeente ‘de Fontein’
Wilgenlaan 4
Aanvang 19.30 uur

Herentals (België)
Vrijdag 13 september
Levende Hoop gemeente
Markgravenstraat 82
Aanvang 19.30 uur

Sluiten