Word ambassadeur

Ons werk is mede afhankelijk van een trouwe medelevende achterban. Als ambassadeur bent u de ogen, oren en mond van de stichting. U kunt in uw eigen omgeving mogelijkheden signaleren om het werk onder de aandacht te brengen. Heeft u ideeën of wilt u overleggen? Neem dan contact met ons op.

Geen tijd?

We hebben een lijst gemaakt met ideeën om te helpen. Veel activiteiten kosten weinig tijd, maar leveren toch veel op. Wat kunt u als ambassadeur doen?

1. Magazines en nieuwsbrieven

Wij kunnen magazines en/of nieuwsbrieven sturen. Deze kunt u aan vrienden, familie, collega's of bij u in de kerk uitdelen!

2. Artikelen plaatsen

We kunnen u bijvoorbeeld een serie van 10 artikelen sturen. Denk hierbij aan onderwerpen die met Israël te maken hebben, zoals Joodse feesten en gebruiken, Gods plan met Israël, getuigenissen van Messiaanse Joden, het belang van het gebed voor Israël, verslag van de Bijbelverspreiding enzovoorts. Deze artikelen kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor uw kerkblad, nieuwsbrief of website. De artikelen worden digitaal met illustratie(s) aangeleverd.

3. Een lectuurtafel in uw gemeente

U kunt van ons magazines, nieuwsbrieven en folders (gratis), brochures, boekjes, audio-cd's krijgen. De opbrengst maakt u dan over naar de stichting en die wordt weer gebruikt voor de Bijbelverspreiding. Mocht u zelf een boekentafel hebben, dan kunt u deze materialen ook gebruiken om uw eigen materiaal aan te vullen.

4. Israël-bijeenkomst organiseren en/of promoten

Een goede manier om het werk onder de aandacht te brengen is een Israëlsamenkomst te houden in uw gemeente, jeugd- of vrouwengroep, school, bejaardencentrum, enzovoorts. We komen graag langs. Voorbeelden van bijeenkomsten zijn: Eén of meer Bijbelstudieavond(en), eventueel in een serie met een thema, een avond over de praktijk van de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk door een van onze veldwerkers, een bijbelstudiedag, een jongerenbijeenkomst/-avond.

5. Opstarten van een Israël-bidstond

Gebed voor Israël en het werk onder Israël is onmisbaar. Er zijn inmiddels een aantal gebedskringen die van ons gebedsonderwerpen krijgen. Misschien kunt u een Israël-bidstond bij u aan huis of in de gemeente overwegen.

6. Postzegels inzamelen

Een deel van de Bijbelverspreiding wordt ook ondersteund door het verzamelen van postzegels. Gooi dus niet uw gebruikte postzegels weg, maar bewaar ze!

7. Eigen ideeën?

Misschien heeft u zelf creatieve ideeën om het werk onder de aandacht te brengen. Aarzel niet, maar neem dan contact met ons op!

Sluiten