Bestuurswisseling

19 jul

Helaas heeft broeder Harry Honigh door persoonlijke omstandigheden onlangs moeten besluiten niet meer beschikbaar te kunnen zijn als bestuurslid, voorzitter en docent aan het Studiehuis voor Stichting Israël en de Bijbel. De overige bestuursleden hebben hierover met hem gesproken en hebben zijn besluit aanvaard. Na kort beraad heeft het bestuur broeder Piet van der Lugt unaniem tot nieuwe voorzitter gekozen. Piet is al geruime tijd lid van het bestuur en neemt hiermee de taken van Harry over per 6 juli 2021.

We willen Harry graag bedanken voor de vele jaren trouwe dienst en het samen optrekken. We kijken dankbaar terug op alles wat hij voor het werk van Israël en de Bijbel heeft gedaan. Zowel voor de vele jaren waarin hij als voorzitter betrokken is geweest, alsook voor de spreekbeurten en het vele schrijfwerk dat hij heeft verricht voor Israël en de Bijbel. Heel erg bedankt daarvoor en mag de God van Israël hem en zijn vrouw Joke daarvoor rijkelijk zegenen!

Het bestuur is verheugd dat Piet deze taak op zich wil nemen. Piet zelf zegt hierover:
“Na zo’n 30 jaar als bestuurslid te hebben mogen meewerken is het een groot voorrecht, maar ook een grote verantwoording om nu deze, voor mij nieuwe functie, te mogen bekleden. Ik besef heel goed dat ik het uit mezelf niet kan, maar wil het met Paulus zeggen:
‘Zo’n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.’ (2 Kor. 3:4-5). Als bestuur en directie mogen wij ons blijven inzetten voor de Bijbelverspreiding onder Gods volk en het daarbij behorende onderwijs. Wij vertrouwen erop dat u, als onze achterban, daarin wilt blijven helpen tot eer en glorie van de God van Israël.”

Namens het bestuur,

Ed van der Ent
(Secretaris/Penningmeester)

« Terug

Sluiten