De Bijbel in Gaza

Nieuws-Gaza.png03 mrt

Als wij in Israël zijn, dan ligt het accent op de verspreiding van Bijbels onder de Joodse bevolking. Omdat er bijna 2 miljoen Arabieren in het land wonen, komen we ook hen tegen tijdens het straatwerk. Natuurlijk moeten zij eveneens horen over de Messias. In Israël zelf is het geen probleem om met hen te spreken over de Heere Jezus. Op de Westbank en in Gaza is dat nagenoeg onmogelijk. Toch worden ook in Gaza Arabieren bereikt met het Evangelie, en dan vooral via internet. Lees het artikel over Ali in Gaza.

Hij wikkelt zijn Bijbel weer in de doek, stopt het voorzichtig terug in het gat in de muur en bedekt het met een baksteen. Niemand vermoedt wat daar ligt.

Ali (niet zijn echte naam) is gefascineerd geraakt door de Bijbel. Hij heeft zelfs een Bijbel-app gedownload, maar wordt op een dag door zijn oom gesnapt. De ondervraging begint. Het is in Gaza onacceptabel om gezien te worden met een Bijbel. “Wat doe jij met een Bijbel-app?” vraagt zijn oom. “Waarom lees je dat? Het is niet goed voor je!” Ali antwoordt zijn geagiteerde oom dat hij nieuwsgierig is, en de passages wil vergelijken met de Koran om die beter te begrijpen. Na zo goed mogelijk excuses gemaakt te hebben lijkt zijn oom hem te geloven. Ali ontloopt de kogel! Hierna verwijdert hij toch maar de app van zijn telefoon. Veel te gevaarlijk.

Gelukkig heeft Ali nog zijn verstopte papieren Bijbel. Deze is ooit voor hem, via clandestiene weg, meegenomen naar Gaza. Beslist geen ongevaarlijke missie in het door Hamas gecontroleerde gebied. Ali koestert zijn Bijbel, bestudeert hem wanneer mogelijk, maar moet hem wel koste wat kost verborgen houden.

Ali heeft het Evangelie ontdekt via sociale media, berichten gepost vanuit Israël in de Arabische taal. Hoewel hij feitelijk opgesloten zit in Gaza, geeft de Heere Jezus hem nu hoop én echte vrijheid.

Ook zijn geestelijke groei en ondersteuning gebeuren vooral via het internet, en sommige Gazanen zijn intussen heimelijk in zee gedoopt. Ook dat is niet zonder gevaar. In Gaza moeten christenen altijd alert zijn. Het verhaal van een broeder, die er toch in was geslaagd om Gaza binnen te komen, illustreert dat.

Deze broeder heeft namelijk een afspraak met een nieuwgelovige om hem te dopen in een watervat op het dak. Onderweg ontdekt hij dat hij wordt gevolgd. Hij besluit om niet naar de Gazaan toe te gaan, omdat hij op geen enkele manier de Hamas-ambtenaren naar zijn huis wil leiden. Want als Hamas ontdekt dat iemand de islam heeft verlaten om Jezus te volgen, dan volgt onherroepelijk de doodstraf.

Wie Gazanen wil helpen om te leren hoe ze Jezus kunnen volgen, moet dus uiterst voorzichtig zijn. Velen van hen krijgen door hun geloof in de Joodse Messias te maken met pijn, verdriet, angst en sommigen kost het zelfs hun leven. Tegelijkertijd kunnen wij leren van de gelovigen in Gaza, die bereid zijn alles te riskeren om de Heere Jezus te volgen, wat het betekent om deze woorden van de Heere Jezus in je leven toe te passen: “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.” (Luk. 14:26-33).

Laten we blijven bidden voor de voortgang van het Evangelie in Israël, inclusief Gaza.

Bron: One for Israel.

« Terug

Sluiten