'Messiasbelijdende Joden zijn een bewijs dat God Zijn volk niet verstoten heeft' (Jacques Brunt)

17 dec

Wat bedoelt Paulus met 'gans Israël zal behouden worden'? Heeft het Joodse volk de Heere Jezus dan niet nodig? Wat zegt het beeld van de olijfbomen? Over wie gaat het hier? En hoe kijkt God (nu) naar het Joodse volk? Doen ze er nog wel toe?
Een gesprek met Jacques Brunt over Romeinen 11.

« Overzicht van alle podcasts

Sluiten