Archief IB Podcast

Het merendeel van de Bijbel gaat over Israël en dat is niet toevallig. Maar we zijn allemaal druk en hebben vaak weinig tijd om dieper in het thema te duiken. Met IB Podcast maken we het iets gemakkelijker! IB Podcast bevat bijbelstudies, info over Messiasbelijdende Joden en het jodendom, nieuws rondom Israël, verhalen uit het veld en veel Israël-gerelateerde onderwerpen. 


Hoe 4 woordjes 200 Joden redden!

26 jan 'Wij zijn allemaal Joden'. Deze 4 woordjes redden het leven van 200 Joodse soldaten. Tijdens WO II waren er ook gelovigen die opkwamen voor het Joodse volk. Roddie Edmonds was een van hen. Luister deze podcast

Elias haatte alle Joden

12 jan Elias Maron groeit op als Palestijn in een weeshuis op de Westelijke Jordaanoever. Hij heeft een hartgrondige hekel aan de Joden, maar komt er dan op zijn 16e achter dat hij zelf Joods is.⁠ De ... Luister deze podcast

Profetieën: verwarrend of juist verhelderend?

22 dec Leven wij al in de eindtijd? Wat zijn de tekenen daarvan, en hoe kun je ze herkennen? De profetieën in de Bijbel kunnen ons helpen om de tijd waarin we leven goed te duiden. Belangrijk is dan wel ... Luister deze podcast

De verbanden tussen Gods verbonden

08 dec God sluit verbonden op verschillende tijden met verschillende mensen. Bert Boer nodigt jou uit om samen met hem de verbanden te zien als we de verbonden plaatsen onder de noemer: Gods eeuwige doel... Luister deze podcast

"Iedere oorlog begint in een mensenhart" (Gert, Israël 2023)

17 nov Gert van Vliet moest begin oktober hals over kop Israël verlaten. We praten met hem over zijn werk in Israël, over het conflict met Hamas en over de oplossing hiervoor. Luister deze podcast

Hamas-Israël: het begin van de eindtijd?!

09 nov 7 oktober 2023 viel Hamas Israël aan. Al de volgende dag lezen we over 'Jakobs benauwdheid' en vraagt men zich af of het Hamas-Israëlconflict het begin is van de eindtijd. Want er worden nu toch ... Luister deze podcast

Over Israël, Jeruzalem en Babel

27 okt Babel en Jeruzalem nemen in de Bijbel een prominente plek in, en spelen in de eindtijd een grote rol. Wat weten we over die tijd, en wat eigenlijk gewoonweg niet? Een gesprek met Sebastiaan de Graaf. Luister deze podcast

Zal Israël na deze oorlog nog hetzelfde zijn?

11 okt Met de Israëlische Asaf Pelled praten we over de aanval door Hamas, en over de verbijstering bij de Israëli's: hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? Met ons sterke leger en onze Mossad? Volgens ... Luister deze podcast

"In België weet men nauwelijks iets over Gods volk"

22 sep Even in gesprek met Jos Wagemans, een van onze vertegenwoordigers in Vlaanderen. Waarom heeft hij het Joodse volk zo lief en wat is zijn grootste wens voor hen? Luister deze podcast

Waarom verlaten Israëli's hun land?

13 sep Er is een opvallende stijging van het aantal Israëli's dat hun land verlaat. Asaf Pelled is Israëlisch en evangelist. Ook hij heeft jaren geleden zijn land verlaten en weet wat het betekent om je ... Luister deze podcast

'De verloren zoon' vanuit ander perspectief

08 sep Bijna iedereen kent de gelijkenis van 'de verloren zoon'. Maar wat weten we eigenlijk over de oorspronkelijke Joodse context? Een bijbelstudie van Christian Stier. Luister deze podcast

Waarom verlaten Israëli's hun land?

25 aug Er is een opvallende stijging van het aantal Israëli's dat hun land verlaat. Asaf Pelled is Israëlisch en evangelist. Ook hij heeft jaren geleden zijn land verlaten en weet wat het betekent om je ... Luister deze podcast

Israëli's zwerven rond over de hele wereld

05 aug Israëlische backpackers zijn op elk continent te vinden. Waarom verlaten ze Israël, waar zijn ze naar op zoek en welke vragen hebben ze? En wat is hét Antwoord op al hun vragen? Een lezing van ... Luister deze podcast

Zie Hij komt!

21 jul Rust en een veilig thuis zijn voor ons hele normale zaken. Maar dat is het niet altijd (geweest) voor het Joodse volk. Waar kan Israël nu echte rust vinden? Een overdenking van Bert Boer, ... Luister deze podcast

Met de Israëlische Kid in de voetsporen van Jezus

07 jul Kid Lev-Ary is een Israëlische gelovige en hij vertelt ons zijn bekeringsverhaal. In deze podcast praten we ook nog kort over de huidige situatie in Israël. Kid is in Israël ook reisleider en hij ... Luister deze podcast

De Bijbel voor de Israëlische backpackers is er!

23 jun Eindelijk! De herdruk van de Backpack Bijbel is afgeleverd. In deze podcast: Wat is er nu anders en waarom? Jacqueline praat met collega's Christian en David over het wereldwijde werk onder de ... Luister deze podcast

Wat is er gebeurd met de Joodse Groningers?

09 jun De Tweede Wereldoorlog betekent vrijwel het einde van Joods Groningen. Door een administratieve fout ontloopt de vader van Bert van der Hak de gaskamer van Auschwitz. Luister naar Berts verhaal ... Luister deze podcast

Richard Wurmbrand: Joods en stem van de vervolgde kerk

26 mei Richard en Sabina Wurmbrand zijn Joods en komen allebei tot geloof. Samen worden ze dé stem van de vervolgde christenen. Een podcast over geloof, vertrouwen, lijden, maar vooral over vergeving. ... Luister deze podcast

Dochter van de Holocaust

05 mei Linda is een Joodse gelovige en de dochter van een Holocaustoverlevende. Wat was de impact van Auschwitz op haar leven? Luister naar haar verhaal. Luister deze podcast

Op Urk was de Joodse Gerda wel welkom

04 mei ‘Dit kind mogen jullie houden!’ Wisten ze dat Gerda’s moeder Joods was en eigenlijk niet meer werd terugverwacht? Voor Gerda is er een warm welkom op Urk, bij Jan en Fem. Zes jaar na de oorlog ... Luister deze podcast

Rust brengen in een onrustig Israël

21 apr Mayco en Titia landen in een onrustig Israël. Er zijn demonstraties, het geweld vanuit Palestijnse hoek is weer opgelaaid en veel Israëli's zijn bezorgd over de toekomst in hun land. Het woord ... Luister deze podcast

De Israëlische Ori vindt Jezus... in Nederland

31 mrt Piloot worden in het Israëlische leger is Ori's grote droom. Maar dat mislukt en zijn droom spat als een zeepbel uiteen. Teleurgesteld verlaat Ori na 3 dienstjaren zijn land en komt via een omweg ... Luister deze podcast

#13 Israël & eindtijd: Christus' wederkomst en het herstel van Israël

17 mrt We sluiten onze serie over Mattheüs 24 af met, hoe kan het eigenlijk ook anders, de wederkomst van Christus en het herstel van Israël. Luister deze podcast

#12 Israël & eindtijd: Bedrog tijdens de Grote Verdrukking

03 mrt De grote misleider geeft het niet op... en vervalt weer in zijn oude gewoonten: verdraaiingen, leugens, bedrog en verwarring zaaien. Daarom is het zo belangrijk om een Bijbel te hebben, want die ... Luister deze podcast

#11 Israël & eindtijd: De grote verdrukking

17 feb De grote verdrukking... waar, voor wie en waarom?
(N.a.v. Matt. 24 - duur: 17 min.) Luister deze podcast

#10 Israël & eindtijd: Vlucht weg naar de bergen!

07 feb De Messias zegt in Matt. 24:15: 'Vlucht weg naar de bergen als je het afgodsbeeld ziet op de heilige plaats.' Waarom moet het volk wegvluchten? Toen de tempel in 70 n.Chr. werd verwoest, moest het... Luister deze podcast

#9 Israël & eindtijd: de antichrist en de 2 beesten

27 jan Wat zijn de gevolgen van de leugens en het bedrog van de antichrist en de twee beesten. Voor Israël, voor ons? (N.a.v. Matt. 24) Luister deze podcast

#8 Israël & de eindtijd: De afgod op de Tempelberg

20 jan 'Vlucht weg wanneer u dan de gruwel der verwoesting ziet op de heilige plaats', zegt de Messias in Matt. 24:15. Heeft Hij het hier over de Rotskoepel en Al-Aqsa moskee in Jeruzalem, of over een ... Luister deze podcast

#7 Israël & de eindtijd: Wat is het evangelie van het koninkrijk?

13 jan De Koning komt... Zijn koninkrijk is nabij! Is dat de boodschap voor vandaag? Een podcast n.a.v. de eindtijdrede van de Messias in Matt. 24. Luister deze podcast

#6 Israël & de eindtijd: Door iedereen gehaat vanwege Mijn Naam

06 jan "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam." (Matt. 24:9). Wie zijn 'u'? Luister deze podcast

#5 Israël & de eindtijd: Gaat Mattheüs 24 over vandaag?

30 dec Wat doen we om de tijd waarin we leven goed te duiden? Het nieuws volgen en de Bijbel erbij pakken? Of andersom? Eérst kijken wat er in Gods Woord staat en vandaar uit naar de actualiteit? Luister deze podcast

2022: Verwonderd over wat God mogelijk maakt!

23 dec 2022 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar van de Russische inval in Oekraïne, maar ook als het jaar waarin weer zonder coronabeperkingen kan worden gereisd. Die kans hebben we niet laten ... Luister deze podcast

#4 Israël en de eindtijd: Pas op voor de valse messias!

16 dec De Heere Jezus zegt: 'Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus;' In Matt. 24 spreekt Hij over de laatste fase vlak voor Zijn wederkomst,... Luister deze podcast

#3 Israël en de eindtijd: Wat is het doel van de eindtijd?

09 dec In Mattheüs 24 lezen we o.a. over oorlogen, rampen en natuurgeweld. Maar is dat het enige? Wat is eigenlijk het doel waar de eindtijd naartoe werkt? Luister deze podcast

#2 Israël en de eindtijd: De Joodse context van Mattheüs 24

02 dec Het 2e deel uit onze serie over Mattheüs 24. Dit hoofdstuk komt in veel Bijbelstudies over de eindtijd terug, maar staan we wel stil bij de Joodse context? Luister deze podcast

#1 Israël en de eindtijd: Is Mattheüs 24 al vervuld?

25 nov (Serie) De eindtijdrede van de Heere Jezus vinden we in Mattheüs 24. Als je over dit hoofdstuk nadenkt, moet je eerst vaststellen of het achter of nog voor ons ligt. Is het wel of nog niet ... Luister deze podcast

Aan de slag in Israël

11 nov In gesprek met de nieuwe werkers Wijnand en Peter over hun eerste ervaringen met de verspreiding van Bijbels in Israël. Hoe is het om met Israëli's te praten over Jezus? Waar loop je tegenaan; ... Luister deze podcast

Een jaar lang bellen met de Joodse Irving

14 okt De 16-jarige Peter belde een jaar lang elke week met de Joodse Irving. Samen spraken ze over de Messias. Voor Irving was het duidelijk: Jesjoea kon niet de beloofde Messias zijn. Totdat... Luister... Luister deze podcast

Heilig door de joodse wet?

29 sep Hoe kijken joden aan tegen erfzonde en vergeving? Het 4e en laatste gesprek met prof. Pieter Siebesma over het jodendom tot en met nu. Luister deze podcast

De verwoesting van de tempel heeft het jodendom totaal veranderd

12 sep Waarom is het jodendom wezenlijk veranderd na de verwoesting van de tempel in 70 n.Chr? Wat zijn de gevolgen voor het hedendaagse jodendom. We praten hierover met Prof. Pieter Siebesma. Luister deze podcast

Is het jodendom van nu hetzelfde als in de tijd van Jezus?

19 aug Vaak denken we dat het jodendom in de tijd van de Heere Jezus hetzelfde was als vandaag de dag. Maar er zit 2000 jaar tussen en in die tijd is er veel gebeurd. Over de verschillen praten we met ... Luister deze podcast

Messiaanse Joden zijn niet alleen een leuke aanvulling!

15 jul "Messiaanse Joden in Israël zijn niet uitsluitend een leuke aanvulling binnen het christendom. Zij verdienen de steun van de gelovigen." Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) ziet het als... Luister deze podcast

Christus komt, maar de antichrist ook!

24 jun De belofte van de wederkomst van Christus staat vast. De Bijbel is daar duidelijk over. Maar ook over de antichrist. Over hoe, wanneer, waar en waarom praten we met Wijnand Heidenrijk. Luister deze podcast

10 Israëli's over hun geloof in Jezus

27 mei Tien jonge Israëliërs vertellen over hun geloof in Jezus. In het boek boek 10 Joden, 1 Messias maak je kennis met hen. Hun verhalen laten zien dat God werkt onder Zijn volk. Ook vandaag! In het ... Luister deze podcast

Gods grote plan voor kinderen

20 mei Met auteur Carina van Wijck praten we over de nieuwe gezinsbijbel. Wat maakt deze bijbel anders dan alle andere? Waarom die speciale aandacht voor de plaats van het volk Israël in het plan van ... Luister deze podcast

Op bezoek bij Corrie ten Boom

06 mei (Gesprek) Corrie ten Boom was duidelijk over haar liefde voor het Joodse volk: "Als je de God van Israël liefhebt, dan houd je ook van Zijn volk." Een gesprek met Frits Nieuwstraten, directeur van... Luister deze podcast

Waarom kwam de Messias uit de stam Juda?

22 apr (Bijbelstudie) God koos ervoor om de Messias te laten voortkomen uit de stam Juda. Waarom juist deze stam en niet die van zijn oudere broers? Wat wil God hiermee zeggen en wat kunnen we hiervan ... Luister deze podcast

Farshid: ex-moslim, christen en jood

01 apr Farshid Seyed Medhi is opgegroeid in Iran en islamitisch opgevoed. Zijn moeder was ooit een fanatieke moslim. Na hun bekering vlucht zijn familie naar Nederland. Eenmaal hier ontdekt Farshid dat ... Luister deze podcast

Verliefd op Israël!

18 mrt Hannah Kuijper is een twintiger en stapelgek op Israël. Het is haar droom om er ooit te wonen en te werken als IC-verpleegkundige. Haar liefde voor Israël heeft alles te maken met haar liefde voor... Luister deze podcast

Waarom is Abraham de stamvader van Israël?

04 mrt (Bijbelstudie) Waarom werd Abraham de stamvader van Israël? Was dit toevallig of een bewuste keuze van God? Welke lessen kunnen we trekken - voor nu - uit deze geschiedenis? Een bijbelstudie van ... Luister deze podcast

'Jezus kan nooit de beloofde Messias zijn!'

18 feb Sharon Allen is vastbesloten: 'Ik ga mijn Hebreeuwse Bijbel lezen en zal bewijzen dat Jesjoea niet de Joodse Messias is." Maar hoe meer ze leest, hoe meer ze Jezus ziet... Luister deze podcast

Satmar-joden zien Holocaust als straf van God

04 feb Volgens de Satmars is de Holocaust een straf van God, en de oprichting van de staat Israël een regelrechte rebellie tegen Hem. Een gesprek met Prof. Pieter Siebesma en Christian Stier over deze ... Luister deze podcast

Jodenhaat in de anti-coronabeweging

21 jan Hoe zorgelijk zijn de anti-joodse geluiden binnen de coronaprotestbeweging. Moeten we ze negeren of juist niet? Zijn we ons als christenen bewust van de gevolgen als we coronaprotestvideo's delen ... Luister deze podcast

Corona of niet... God gaat door!

23 dec Corona heeft veel stilgezet, maar niet Gods werk onder het Joodse volk. Prachtig hoe Hij steeds weer nieuwe en soms verrassende ingangen heeft gegeven. In deze laatste podcast van het jaar kijken ... Luister deze podcast

'Messiasbelijdende Joden zijn een bewijs dat God Zijn volk niet verstoten heeft' (Jacques Brunt)

17 dec Wat bedoelt Paulus met 'gans Israël zal behouden worden'? Heeft het Joodse volk de Heere Jezus dan niet nodig? Wat zegt het beeld van de olijfbomen? Over wie gaat het hier? En hoe kijkt God (nu) ... Luister deze podcast

Het wonder van Chanoeka

30 nov Wat is Chanoeka en waar komt het vandaan? Hoe zit het met het kruikje olie? Luister naar David van Capelleveen. Luister deze podcast

Eerste Hulp Bij Ongeloof

26 nov Eerste Hulp Bij Ongeloof is een boek voor ongelovigen, én voor de 'ongelovige Thomassen' onder de gelovigen. De auteur Gábor Locht is zelf ook zo'n twijfelaar geweest. Dit boek is het resultaat ... Luister deze podcast

De Dariy's: altijd onderweg met Bijbels

12 nov Sergey en Lesya Dariy verspreiden al 30 jaar Bijbels onder de Joodse gemeenschappen. We noemen hen vaak onze veldwerkers in Oost-Europa, maar eigenlijk klopt dat niet. Want inmiddels hebben ze al ... Luister deze podcast

Zijn Israëls zegeningen ook voor ons?

29 okt Hoe zit het nu? Delen niet-joodse gelovigen in de zegeningen voor Israël? In de Romeinenbrief staat dat het Evangelie een kracht Gods is tot behoud... eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. ... Luister deze podcast

Is Israël al een koninkrijk van priesters?

14 okt Kunnen we zeggen dat Israël vandaag een koninkrijk van priesters is? Of is dat station allang gepasseerd en heeft God een ander plan? Een bijbelstudie van David van Wijck. Luister deze podcast

Brazilië: land van samba, voetbal... en het Joodse volk!

24 sep In Brazilië wonen zo'n 120.000 Joden. Onze veldwerkers Richard en Daisy verspreiden vanuit Rio de Janeiro Bijbels onder hen en vertellen hierover. Aan het einde van het gesprek heeft Daisy nog een... Luister deze podcast

De Mitnagdiem, de tegenstanders

02 sep Bijna de helft van de ultraorthodoxe Joden behoort niet tot het chassidische Jodendom, zoals o.a. de Mitnagdiem (= tegenstanders).
Vanwege de negatieve lading van het woord worden ze vandaag liever Litvaks of jesjivische Joden genoemd. In deze podcast praten we over hen, en natuurlijk doen we dat weer met professor Pieter Siebesma. Luister deze podcast

Steun voor Israël keldert!

15 jul Israël heeft altijd kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de evangelische christenen in Amerika. Maar nieuw onderzoek laat zien dat deze steun onder de jonge christenen in het land is ... Luister deze podcast

Passie voor Jezus, het Joodse volk en muziek

09 jul Sigrid Secherling is een van de gelukkigen die van haar hobby, muziek en zingen, ook haar beroep heeft gemaakt. Daarnaast is ze ook al heel lang betrokken bij Stichting Israël en de Bijbel. Hoog ... Luister deze podcast

Extra: Een nieuwe regering voor Israël

25 jun De 36e regering van Israël is een feit, bestaande uit een coalitie van 8 partijen met totaal verschillende en vaak tegengestelde ideeën. Wat is er gebeurd en wat betekent dit voor het land, voor ... Luister deze podcast

Liberale Joden: waar geloven ze (nog) in?

18 jun De liberale Joden vertegenwoordigen de grootste groepering in het Jodendom. Toch is er maar weinig over hen bekend. Wie zijn ze en waar geloven ze (nog) in? Een gesprek met prof. Pieter Siebesma. Luister deze podcast

Gods heerlijkheid is dichtbij gekomen!

28 mei Een van de meest unieke aspecten van de relatie tussen God en Israël was dat Hij bij Zijn volk wilde wonen. Om heel dichtbij hen te kunnen zijn, liet Hij in de woestijn de tabernakel bouwen. In ... Luister deze podcast

Bidden bij het graf van de rabbijn

06 mei Elk jaar trekken tienduizenden ultraorthodoxe Joden naar Oeman om te bidden bij het graf van rebbe Nachman van Breslov. Waarom doen zij dit? Waarom wordt deze stroming 'de dode chassidiem’ ... Luister deze podcast

Gospel Mission: bijbelschool met Israëlvisie

16 apr Israël en de Bijbel geeft elk jaar onderwijs bij Gospel Mission. In deze podcast praten we met Leander Janse over de school en hoe tijdens de opleiding het thema Israël en de evangelieverkondiging... Luister deze podcast

Een opvallend ingrijpen van Jezus vlak voor Pasen?

26 mrt In de week voor Zijn kruisiging en opstanding deed de Here Jezus iets heel opmerkelijks. Luister naar een korte studie van David van Wijck. Luister deze podcast

Deel 2: Heeft het Joodse volk Jezus echt nodig?

13 mrt Een 2e studie van Bert Boer over Romeinen 10. Moet aan het Joodse volk het Evangelie worden verkondigd? Of moeten we het met hen maar niet over de Heere Jezus hebben? Wat zegt God Zelf hierover? Luister deze podcast

Deel 1: Heeft het Joodse volk Jezus wel nodig?

26 feb Heeft het Joodse volk het Evangelie wel nodig? Of is er voor hen een andere weg tot behoud? Wat zegt God Zelf hierover? Luister naar deel 1 van de bijbelstudie over Romeinen 10 van Bert Boer. Luister deze podcast

Uit de praktijk: Bijbels voor Israël

12 feb Bijbels verspreiden onder het Joodse volk? Waarom zou je dat doen? En hoe pak je zoiets aan en werkt het in de praktijk? Een gesprek met Daan en Brigitte, veldwerkers van Israël en de Bijbel. Luister deze podcast

Het lijden van Israël: Wat kunnen we daarvan leren?

27 jan Waarom is er tegenslag en lijden? En vooral voor het Joodse volk? We praten met Sebastiaan de Graaf over het Jobslijden van Israël. Uitgangspunt voor het gesprek is zijn boek Omgaan met tegenslag ... Luister deze podcast

Ik ben Joods en volgeling van Christus

06 jan "Als ik in mijn Bijbel lees, dan voelt het zo eigen." Gerdina Korf over haar Joods zijn en haar zoektocht naar Messias Jezus. Luister deze podcast

2020... God werkt door onder Israël

18 dec Corona zette de wereld stil. Maar níét Gods werk onder Israël. Ook 2020 was een 'A.D.' - een jaar van onze Heere. Luister naar deze podcast en sta versteld over de kansen die Hij heeft gegeven! Daar word je echt stil van. Luister deze podcast

Corona, complotten en Jodenhaat

04 dec Is het coronavirus bewust gecreëerd en de pandemie gepland? Worden we opzettelijk misleid? Zit er een chip verstopt in het coronavaccin? Is die chip het merkteken van het beest? Wat heeft dit ... Luister deze podcast

Bottenbleij: Messiasbelijdende Joden in Israël staan onder druk!

27 nov Orlando Bottenbleij: "Juist de Messiasbelijdende Joden in Israël verdienen onze support, want ze hebben het echt zwaar." In deze podcast meer over: Wie steun je in Israël, Gods keuze voor Israël ... Luister deze podcast

In elk Joods huis moet een Bijbel liggen!

11 nov "Eigenlijk moet er in elk Joods huis een Bijbel liggen. Dat is nu belangrijk, maar ook in de toekomst. De Bijbel leert dat er nog zware tijden komen voor het Joodse volk, en dan moeten ze Gods ... Luister deze podcast

Jacques Brunt: ‘Naast Israël staan is goed, maar nooit zonder de Heere Jezus!’

23 okt “Juist vandaag is het van groot belang om het Joodse volk in aanraking te brengen met hun Messias", zegt Jacques Brunt. Paulus had intens verdriet over het ongeloof van zijn volksgenoten. De Heere... Luister deze podcast

Jezus en Israël horen bij elkaar!

09 okt Pieter Heijms is opgegroeid in een katholiek gezin en heeft via een ex-Jehova's getuige de Heere Jezus leren kennen. "Jezus en Israël horen bij elkaar. Mijn liefde voor het Joodse volk is een ... Luister deze podcast

De Grote Verzoendag nadert...

25 sep Jom Kippoer of Grote Verzoendag is in het Jodendom de meest heilige dag van het jaar. Volgens de Joodse traditie bepaalt God op deze dag je lot voor het komende jaar. Het is een dag van rituelen, ... Luister deze podcast

Asaf Pelled: 'Er is niets on-joods aan het Nieuwe Testament'

10 sep Asaf Pelled is een Messiasbelijdende Jood, opgegroeid in Israël. Hoewel hij niet religieus is opgevoed, wist hij één ding zeker: "Joods zijn en in Jezus geloven? Dat is onmogelijk! Het is als een ... Luister deze podcast

Lees de Bijbel door Joodse ogen!

05 aug "Waar Israël staat in de Bijbel moet je dat laten staan." Een gesprek met Bert Boer, voorganger van de VBG De Fontein, over Israël en de Joodse context van de Bijbel. Luister deze podcast

Een nieuwe Bijbel voor Jacques Brunt

24 jul Jacques Brunt is bijbelleraar en evangelist in hart en nieren. Spreken over de Heere Jezus is zijn passie. Wanneer hij oog krijgt voor de speciale plaats van Israël in God plan lijkt het alsof hij... Luister deze podcast

Heere, hoelang nog?

09 jul Waar bent U en wanneer gaat U ingrijpen in deze wereld? Het zijn vragen van de profeet Habakuk, die we ook vandaag vaak horen. Er zijn veel overeenkomsten tussen de tijd van Habakuk en nu. Wat was... Luister deze podcast

Orlando Bottenbley: “Ik omarm het Joodse volk”

25 jun Op locatie in Amsterdam spreken we met Orlando Bottenbley over zijn liefde voor Israël en of gelovigen het Evangelie moeten delen met het Joodse volk. Ook de houding van christenen tegenover ... Luister deze podcast

Jeruzalem, nu en in de toekomst

11 jun Jeruzalem zal het centrum van de wereld zijn als de Messias in de stad woont. Pas dan zal er echt vrede zijn, iets wat vandaag nog ver te zoeken is. In deze podcast gaan we in vogelvlucht door de ... Luister deze podcast

Door corona vast in Israël

27 mei Onze veldwerkers Jaap en Hennie zijn net geland in Israël als het land in lockdown gaat. Wat nu, want het verspreiden van Bijbels is onmogelijk? Luister naar wat God voor hen in petto had. Duur: ... Luister deze podcast

40 dagen onderwijs van de Messias

07 mei Tussen Jezus’ opstanding en hemelvaart liggen 40 dagen. Waarom 40 dagen en waaruit bestond het onderwijs dat de Heere toen aan Zijn discipelen gaf. Een Bijbelstudie van Ton Stier. Duur: 27 minuten Luister deze podcast

Israël, door God uitgekozen

05 mei God noemt Israël Zijn volk en Zijn eigendom, door Hem gemaakt en apart gezet. Waarom verkiest de Heere juist Israël boven alle andere volken? Een korte studie van Piet van der Lugt. Duur: 15 minuten Luister deze podcast

Christenen en de Holocaust

17 apr De Holocaust is voor veel christenen een gevoelig onderwerp. Er is het Joodse volk zoveel onrecht aangedaan. Moeten we schuld belijden? Mogen we nog wel spreken over de Heere Jezus met het Joodse ... Luister deze podcast

Pesach: volgend jaar in Jeruzalem

04 apr Pasen is het feest van Jezus’ opstanding. Het Joodse volk viert Pesach. Wat is het verschil? Wat herdenken ze en waarom sluiten zij hun viering af met: Volgend jaar in Jeruzalem? Een studie van ... Luister deze podcast

Corona en Israël

27 mrt Bij iedere ramp in de wereld wijst de beschuldigende vinger al vrij snel naar het Joodse volk. Dat was ook het geval toen de coronacrisis uitbrak. Israël had het virus de wereld ingejaagd. Ton ... Luister deze podcast

Iran in de Bijbel

09 mrt Komen we Israëls aartsvijand Iran ook al tegen in de Bijbel? Een studie van Piet van der Lugt, en een gesprek over het huidige Iran en de toekomst van het land. Duur: 23 minuten Luister deze podcast

De ultraorthodoxe Joden. Wat weten we over hen?

20 feb Wie zijn toch die mannen in het zwart? Samen met dr. Pieter Siebesma bespreken we de geheime en gesloten wereld van het ultraorthodoxe Jodendom. Duur: 47 minuten Luister deze podcast

Israëlische backpackers in India

20 feb Elk jaar verlaten zo’n 75.000 Israëlische backpackers hun land. We praten met Hans Huijzer en David van Wijck over wat hen beweegt. Waarom is India zo populair bij de jonge Israëli’s? Welke ... Luister deze podcast

Wat doet u voor het Joodse volk? Een vraag met gevolgen

20 feb We praten met Christian Stier, directeur van Israël en de Bijbel, over bijzondere ontmoetingen met Joden, over twee speciale dames uit Amsterdam en over het belang van Bijbels verspreiden onder ... Luister deze podcast

Wat zegt de Bijbel over de terugkeer van Joden naar Israël?

20 feb De Bijbel spreekt over een wereldwijde aliya van het Joodse volk ná de wederkomst van de Messias? Hoe moeten we aankijken tegen de huidige terugkeer naar Israël? In deze podcast een bijbelstudie ... Luister deze podcast
Sluiten