Een Bijbel in elk Joods huis

Wij geloven dat Jezus de Messias is. De Bijbel spreekt over Hem en is een Joods boek. Daarom geven wij de Bijbel, het Woord van God.

Onze aanpak

Op maat

Materiaal, formaat en taal. We kijken wat Joodse mensen helpt om de Bijbel te gaan lezen en stemmen onze uitgaven daarop af.

Bijbels2024.png

Persoonlijk

Over de hele wereld ontmoeten we Joodse mensen. We bieden hen de Bijbel aan, zodat ze zelf de Messias kunnen ontdekken.

Persoonlijk.png

Samen

We voorzien werkers en organisaties van Bijbels. Ook onderwijzen we hoe op een respectvolle manier in gesprek te gaan met Joodse mensen.

Samen.jpg

Actueel

Podcast PodcastUrkDavidvanWijck.png

De strijd achter de strijd!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Ilan.png

De donkere weg naar het Licht

lees verder
Podcast Podcast-TalLevAry.png

Tal: 'Hamas-aanval op 7 oktober was satanisch'

lees verder
Kennisbank Ethiopische Joden.jpg

De Ethiopische Joden

lees verder
Podcast Podcast-Wekenfeest.png

4. Gods Feestkalender: Het Wekenfeest

lees verder
Podcast paz-arando-zwZusrYAGoM-unsplash klein.jpg

3. Gods feestkalender: Feest van de eerstelingen

lees verder
Actueel Nieuws-OekraineOorlog.jpg

Focus op de bijbelverspreiding, ook in oorlogstijd

lees verder
Actueel Nieuws-Israelwankelt.jpg

Israël wankelt

lees verder
Podcast PodcastFeesten.png

2. Gods feestkalender: Feest van de Ongezuurde Broden

lees verder
Podcast Pocast-Algemeen.jpg

"Israël na 7 oktober: gekwetst en veranderd"

lees verder
Actueel Ontmoetingsdag2024-actueel.jpg

Ontmoetingsdag 2024

lees verder
Podcast 04_FB_JVH_Moses_1024.jpg

1. Gods feestkalender: Pesach

lees verder
Podcast PodcastFeesten.png

Gods feestkalender voor Israël

lees verder
Podcast PodcastKlein.jpg

De Messias en de seideravond

lees verder
Podcast Podcast-Jesaja53.jpg

Jesaja 53: het evangelie in de Tenach

lees verder
Actueel StudiedagUrk-400px.jpg

Studiedag Urk

lees verder
Podcast SjofarPodcast.jpg

Sjofar klinkt in heel Nederland

lees verder
Kennisbank Daniellion.jpg

Daniël, een zeer gewenste man

lees verder
Podcast Podcast-DorreDoodsbeenderen.jpg

Is de profetie van 'de dorre doodsbeenderen' vervuld?

lees verder
Kennisbank JohnGibsonKlein.jpg

Waar zijn de Bijbels?

lees verder
Actueel MediaBias.jpg

Hoe betrouwbaar zijn de berichten over Israël?

lees verder
Actueel Nieuws_Hanavad.png

Een website voor nomaden

lees verder
Podcast Bijbelstudie-WijZijnAllemaalJoden.png

Hoe 4 woordjes 200 Joden redden!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Netivah.png

Met Gods wapenrusting in de IDF

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Israelische-Joden.png

De Israëlische Joden

lees verder
Actueel Nieuws-Wonen-op-vier-wielen.png

Wonen op vier wielen

lees verder
Podcast FotoElias-klein.jpg

Elias haatte alle Joden

lees verder
Podcast Pocast-Algemeen.jpg

Profetieën: verwarrend of juist verhelderend?

lees verder
Actueel Nieuws-Kfir.png

Eén traan in een zee van verdriet

lees verder
Podcast Pocast-Algemeen.jpg

De verbanden tussen Gods verbonden

lees verder
Podcast Pocast-Algemeen.jpg

"Iedere oorlog begint in een mensenhart" (Gert, Israël 2023)

lees verder
Podcast Pocast-Algemeen.jpg

Hamas-Israël: het begin van de eindtijd?!

lees verder
Podcast Pocast-Algemeen.jpg

Over Israël, Jeruzalem en Babel

lees verder
Podcast Pocast-Algemeen.jpg

Zal Israël na deze oorlog nog hetzelfde zijn?

lees verder
Podcast Pocast-Algemeen.jpg

"In België weet men nauwelijks iets over Gods volk"

lees verder
Kennisbank Mordechai-Klimer.png

Bruggen bouwen en de Messias verkondigen

lees verder
Kennisbank Buksbazen.png

Mijn leven, een terugblik

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Herzl.png

Herzls droom

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-GeschiedenisInBeeld.png

Geschiedenis in beeld

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-DeBergMoria.png

De berg Moria

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Antichrist.png

Hij die komt in zijn eigen naam (dl. 2)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-OnzekereTijd.png

Onzekere tijd

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (bijlage) - Opbouw van het boek Job

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 9, slot) - Jobs eerste bezittingen verdubbeld

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 8) - Job door God bevraagd

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 7) - Toespraken van Elihu

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 6) - Van lijden tot heerlijkheid

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 5) - Bedenkelijke troost van Jobs vrienden

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 4) - Profetische lijnen van Jobs lijden naar Christus’ lijden

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 3) - De Heere heeft gegeven en genomen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 2) - Onthulling van de onzienlijke wereld

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Job.png

Levenslessen uit het boek Job (dl. 1)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Antichrist.png

Hij die komt in zijn eigen naam (dl. 1)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-WijZijnAllemaalJoden.png

‘Wij zijn allemaal Joden’

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Vered.png

Wat heb ik te verliezen?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-GetuigenisMoti.png

Psst… wie is Jesjoea?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Dit-geslacht-zal-geenszins-voorbijgaan.png

Het leven van Ezechiël

lees verder
Kennisbank Nieuws-Carina.png

Gods grote plan in de taal van kinderen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Eindelijk-Weer-Naar-Israel.png

Eindelijk weer naar Israël!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jac.png

Maak kennis met 10 jonge Israëlische gelovigen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Dariys.png

40 dagen in de woestijn, maar niet zonder God!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Dariys.png

Wat zou de mens mij kunnen doen?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Waarom-wordt-Jesaja53-niet-gelezen.png

Waarom wordt Jesaja 53 niet gelezen?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Sabbatsjaar.png

Het sabbatsjaar in Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Ziggy.png

Nu ken ik Hem!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Marc-Stein.png

Waarom geloven wij niet in Jezus?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Toe-Bisjwat-de-les-van-de-bomen.png

Toe Bisjwat, vandaag en in de toekomst

lees verder
Kennisbank Bibjelstudie-tien stammen .webp

Waar zijn de tien stammen gebleven? (Deel 2)

lees verder
Kennisbank Bibjelstudie-tien stammen .webp

Waar zijn de tien stammen gebleven? (Deel 1)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Chanoeka.png

Wat is Chanoeka?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-pesach.jpg

Namen van het Paasfeest & hun betekenis

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-petrus.jpg

Petrus' toespraken tot zijn volksgenoten

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Kwam om vrucht te zoeken.jpg

Hij kwam om vrucht te zoeken

lees verder
Kennisbank BijbelstudieSinaiSermon.jpg

De Bergrede en de Sinaï

lees verder
Kennisbank bijbelstudie-lijdendeMessias.jpg

Joodse uitleggingen over de lijdende Messias

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-SAMSON.jpg

Simson, van Gaza naar Hebron

lees verder
Kennisbank job-bijbelstudie.jpg

Het Jobslijden van Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Typologie schaduw.jpg

Typologie, schaduwen en andere beelden

lees verder
Kennisbank BijbelstudieJaloesrmaken.jpg

Israël jaloers maken?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Haggai.jpg

Haggaï’s profetie over Gods tempel en heerlijkheid

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jodenhebbentocheenbedekking?.jpg

Joden hebben toch een bedekking?

lees verder
Kennisbank Bijbesltudie-ChinaIsraël.jpg

China en Israël: Een complexe relatie

lees verder
Kennisbank Bijbestudie-Levieten.jpg

De Levieten

lees verder
Kennisbank wedergeboorte.jpg

Wedergeboorte: De profetische achtergrond van Jezus' onderwijs aan Nicodemus

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Alef.png

De Hebreeuwse letter alef bezien in de Kabbala

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 3)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Danielle.png

Liefde van het allerhoogste niveau

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Seth-Postell.png

Oog in oog met Gods genade

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Gal.png

Afblijven, dat is van mij!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Conf-Mat24.png

Wat zegt de Heere Jezus over de eindtijd (Mattheüs 24)

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 2)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Emmanuel-Mebasser.png

Van Iran naar Teherangeles

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Bankroet-Rijkdom.png

Van bankroet naar rijkdom

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 1)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Bidden-voor-de-vrede-van-Jeruzalem.png

Psalm 2 in profetisch perspectief

lees verder
Kennisbank SchuldBelijden.png

Houdt God ons verantwoordelijk voor de misstappen van onze voorouders tijdens de Holocaust?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Volk-duisternis.png

Het volk dat in duisternis wandelt

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Nieuwe-Uitgave.png

Naar een nieuwe uitgave van het Hebreeuws-Engelse Nieuwe Testament

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Dit-boek-leeft.png

Dit boek leeft!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Nieuwe-generatie

Nieuwe generatie gelooft niet in vaste kaders

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Waarheid-Leugen.png

Heftige confrontatie tussen waarheid en leugen in de eindtijd

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Sederavond.png

Sederviering, een droom werd werkelijkheid

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Prediken2.png

Op een zeepkistje in Jeruzalem Jezus prediken?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Sluier-op-het-gelaat-van-Mozes.png

De strijd om Evangelie voor Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Het Koninkrijk in de Bijbel

lees verder
Kennisbank De verloren zoon.png

De verloren zoon in de Joodse context

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Waarom een 1000-jarig vrederijk? (Opb. 20)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-belang-van-het-profetische-Woord.png

De nieuwe wereldorde

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hoe-Joods-Hebreeenbrief.png

Hoe Joods is de Hebreeënbrief?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Stephen-Katz.png

Voor of tegen Jesjoea?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Namen.png

Samengestelde namen van God

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Wie-mag-het-Evangelie-brengen.png

Wie mag het Evangelie brengen?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Wat-zegt-de-Bijbel-over-Iran.png

Wat zegt de Bijbel over Iran?

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

Waarom is Israël belangrijk?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Terugkeer-herstel-Israel.png

Terugkeer en herstel van Israël

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

Profetie en tijd

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

Moeten we de Bijbel letterlijk nemen?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hoe-kan-ik-als-Jood-in-Jezus-geloven.png

Moeten christenen zich aan de Wet houden?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Masjiach-Messias.png

Messiasverwachting

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Bidden-voor-de-vrede-van-Jeruzalem.png

Jeruzalem, een steen die moeilijk te tillen is

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

Is profetieën bestuderen een vrije keuze?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Onthoud-het-Joodse-volk-het-Evangelie.png

Het Joodse karakter van het Evangelie

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hoe-kan-ik-als-Jood-in-Jezus-geloven.png

Heeft Jezus de Wet afgeschaft?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Dorre-beenderen-herrijzen.png

Dorre beenderen die herrijzen (Ezechiël 37)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Cursus-Hebreeuws.png

De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen

lees verder
Kennisbank Henry Einspruch.jpg

De man met het Boek

lees verder
Kennisbank Nieuws-Waarheid-algoritmes.png

De Waarheid en de algoritmes

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Ontstaan en doel van Israël (2 studies)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Mozes, type van Christus (serie)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Israël, Gods wonder en Gods teken (2 studies)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Evangeliën in hun Joods Messiaanse context (2 studies)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

70 jaarweken (2 studies)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Wegwijs in de profetieën (n.a.v. het Bijbelboek Daniël)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Psalm 55

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Poeriem

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Laat-je-door-de-Heere-gebruiken.png

Neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan U

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Luister Israël (Deuteronomium 6)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Loofhuttenfeest, louter vreugde

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Jozua... door het geloof

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Israël, je kunt er niet omheen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Israël, Gods wonder en Gods teken (korte versie)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Het Wekenfeest (Leviticus 23:15-21)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Het profetische Woord

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Het Midden Oosten conflict door het oog van Israëls profeten

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Het Lam (Ex. 12)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Het Koninkrijk - nu of straks?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Het feest van de Bazuinen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Gods plan met Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Gods liefde voor Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Getuigenis van Richard Harvey

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

Getuigenis van Dov Bikas

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De verloren zoon (Lukas 15)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De toekomst van Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Tabernakel: audio studie

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De priesterlijke zegen (Num. 6:22-27)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Messias brengt vrede voor Jood en Heiden (Micha 5)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Knecht van de Heere (Jesaja 42)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De intocht in Jeruzalem (Lukas 19)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Herder van Israël in de Psalmen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Heere Jezus als Hogepriester en als Koning (Psalm 102)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Feesten van de Heere (serie)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Emmaüsgangers (Lukas 24)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

De Bewaarder van Israël (Psalm 121)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Audio.png

4 getuigenissen van onze Heere Jezus Christus

lees verder
Kennisbank Bernie-Tosdevin-FI.jpg.png

“Ik ben Joods en bestudeer het Nieuwe Testament niet!”

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Zien-en-geloven.png

Zien en geloven

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Zie-de-mens.png

Ziet, de Mens!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Zie-de-maagd-zal-zwanger-worden.png

Zie de maagd zal zwanger worden

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Zend-ons-de-Messias.png

Zend ons de Messias

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Wormpje-Jacob.jpeg

Wormpje Jakobs bevorderd tot heerlijkheid

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-teken-van-Jona.jpg

Wij zijn Jona

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Wie-is-door-Noach-vervloekt.png

Wie is door Noach vervloekt?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Irving.png

Wees als Peter!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Wat-is-de-mens.png

Wat is de mens?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Wat-ging-er-mis-in-Qumran.png

Wat ging er mis in Qumran?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Waterbeken-en-Poeriem.png

Waterbeken en Poerim

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Wat-denkt-u-over-de-Christus.png

Wat denkt u over de Christus?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Waarom-offerdienst-in-de-nieuwe-tempel.png

Waarom offerdienst in de nieuwe tempel?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Vragen-over-het-Messiaanse-rijk.png

Vragen over het Messiaanse Rijk

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Verloste-schepselen-of-tobberige-ploeteraars.png

Verloste schepselen of tobberige ploeteraars?

lees verder
Kennisbank Bibjelstudies-verkenningen-in-openbaring.tif

Verkenningen in Openbaring (drie studies)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Van-de-Holocaust-naar-de-Messias.png

Van de Holocaust naar de Messias

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Uit-Egypte-geroepen.png

Uit Egypte geroepen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Toe-Bisjwat-en-het-gebed-om-regen.png

Toe Bisjwat en gebed om regen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudies-Toe-Bisjwat-2018.tif

Toe Bisjwat, het nieuwjaar van de bomen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Toe-Bisjwat-de-les-van-de-bomen.png

Toe Bisjwat, de les van de bomen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Toe-Bisjwat.png

Toe Bisjwat (Bomenfeest)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Tisja-Beav.png

Tisja Be’Av

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Tisja-Beav-Treurdag-verwoesting-tempel.png

Tisja Be'av (Treurdag verwoesting van de tempel)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Tijd-Om-Te-Troosten.png

Tijd om het Joodse volk te troosten, maar hoe?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Syrie-in-profetisch-perspectief.png

Syrië in profetisch perspectief

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Syrie-en-de-droom-van-groot-Arabie.png

Syrië en de droom van een groot Arabië

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Stijlfiguur-metafoor.png

Stijlfiguur metafoor

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Soekot.png

Soekot (Loofhuttenfeest)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Sjawoeot.png

Sjawoe'ot (Wekenfeest)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Sjavoeot-in-verleden-heden-en-toekomst.png

Sjavoe’ot in verleden, heden en toekomst

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Simchat-Thora.png

Simchat Tora (Vreugde der Wet)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Sichem-en-de-belofte-van-Kanaan.png

Sichem en de belofte van Kanaän

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Sefarad-thuisland-van-Sefardische-Joden.png

Sefarad: thuisland van Sefardische Joden

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Schreef-Mozes-de-Pentateuch.png

Schreef Mozes de Pentateuch?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie Schapen zonder herder.jpg

Schapen zonder herder

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Sabbat-Gods-werk-voltooid.png

Sabbat: Gods werk voltooid

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Rosj-Hasjana.png

Rosj Hasjana

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Rondom-de-dood.png

Rondom de dood

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Priester-Koning.jpg

Priesterkoning (Psalm 110)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Poerim-bij-Starbucks.png

Poeriem bij Starbucks

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Poerim.png

Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Video.png

Piet Hartog gaf zijn leven om Joodse mensen te redden

lees verder
Kennisbank Bijbelstudies-Pesach-en-het-bloed-.jpeg

Pesach en het bloed van het lam

lees verder
Kennisbank Zand.png

Pas op voor zanderige mist

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Pascha-en-Gilgal.png

Pascha en Gilgal

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 1

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Op-zoek-naar-de-erfenis-van-David-en-Salomo.png

Op zoek naar de erfenis van David en Salomo

lees verder
Kennisbank Priesters.png

Opnieuw tempelpriesters in opleiding

lees verder
Kennisbank De Tenach.png

Openbaring en de dag des Heeren

lees verder
Kennisbank Bijbelstudies-Openaring13-in-Joodse.jpg

Openbaring 13 in Joodse context

lees verder
Kennisbank Karmel.png

Oordeel en genade op de Karmel

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Ook-Egypternaren-op-het-Loofhuttenfeest.png

Ook Egyptenaren op het Loofhuttenfeest

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Ontkrachten-de-Dodezeerollen-de-Bijbel.png

Ontkrachten de Dode Zeerollen de Bijbel?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Onthoud-het-Joodse-volk-het-Evangelie.png

Onthoud Joodse volk het Evangelie niet

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Stijlfiguur-metafoor.png

Omwille van David

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Oma-Bessie.png

Oma Bessie

lees verder
Kennisbank Bijbelstudies-nog-een-hele-korte-tijd.jpeg

Nog een heel korte tijd!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Nieuw-of-vernieuwd-verbond.png

Nieuw of vernieuwd verbond

lees verder
Kennisbank Namen Tenach.png

Namen in de Tenach

lees verder
Kennisbank Bijbelsstudies-namen-van-de-heere-in-openbaring.jpeg

Namen en titels van de Heere Jezus in het boek Openbaring

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Namen-en-titels-van-de-Heere-Jezus-in-Johannes-1.png

Namen en titels van de Heere Jezus in Johannes 1

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Naftali-uit-de-Chabad-zoekt-vergeving-van-zonden.png

Naftali uit de Chabadbeweging zoekt vergeving van zonden

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-moeten-wij-ons-aan-de-wet-van-Mozes-houden?.jpg

Moeten wij ons aan de Wet van Mozes houden?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Messias-rijdend-op-een-ezel.png

Messias, rijdend op een ezel?

lees verder
Kennisbank Graftombe.jpg

Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

lees verder
Kennisbank Adam1

Melchizedek

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Meer-tussen-hemel-en-aarde.png

Meer tussen hemel en aarde

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Mattheus.png

Mattheüs, boek van Israëls Koning

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Masjiach-Messias.png

Masjiach - Messias

lees verder
Kennisbank Klaudia.png

Mam, dit is wat je zoekt!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Maarten-Luther-en-antisemitisme.png

Maarten Luther en antisemitisme

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-BarriCaeSeif.png

Levensveranderende lunch

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Leven-in-de-schaduw-van-het-hakenkruis.png

Leven in de schaduw van het Hakenkruis

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Poerim.png

Leugenachtige beeldvorming over Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Lessen-uit-de-indeling-van-Genesis.png

Lessen uit de indeling van Genesis

lees verder
Kennisbank JudeanHills.jpg

Land van thuiskomen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Lag-Baomer.png

Lag Ba’omer (33ste van de Omertijd)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Kerstavond-in-de-synagoge.png

Kerstavond in de synagoge

lees verder
Kennisbank Kaleb.jpg

Kaleb - van duisternis naar licht

lees verder
Kennisbank Kaballa.jpg

Kabbala: populair, maar geen neutraal terrein

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Kaarsen-en-Kandelaars.png

Kaarsen en kandelaars

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jozef-en-zijn-broeders.png

Jozef en zijn broeders

lees verder
Kennisbank Joodser dan ooit.png

Joodser dan ooit

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Joodse-pianist-vindt-rust-bij-Jezus.png

Joodse pianist vindt rust bij Jezus

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Joodse-identiteit-en-Christelijke-identiteit.jpg

Joodse identiteit en christelijke identiteit

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Joodse-dokter-ontmoet-de-grote-Geneesheer.png

Joodse dokter ontmoet de grote Geneesheer

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Joodse-christenen-tijdens-de-Tweede-Wereldoorlog.png

Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (dl. 2)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Joodse-christenen-tijdens-de-Tweede-Wereldoorlog.png

Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (dl. 1)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Joodse-christenen-in-het-verzet.png

Joodse christenen in het verzet

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jona-in-Joodse-en-Christelijke-Bijbeluitleg.jpg

Jona in de Joodse Bijbeluitleg

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jom-Kippoer-en-het-volmaakte-offer.png

Jom Kippoer en het volmaakte offer

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jom-Kippoer-Onwetendheid.jpeg

Jom Kippoer en de zonde van ontwetendheid

lees verder
Kennisbank Louis Goldberg.jpg

Jom Kippoer: vergeving van zonden, ook voor mij!

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jom-Kippoer-zonde-tijdeijk.jpeg

Jom Kippoer: de zonden tijdelijk verzoend

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jom-Kippoer.jpg

Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jom-Haatsmoet-Onafhankelijkheidsdag.png

Jom Ha'atsmoet (Onafhankelijkheidsdag 1948)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jezus-kan-ik-niet-verloochenen.png

Jezus kan ik niet verloochenen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Lessen-uit-de-indeling-van-Genesis.png

Jesaja 35: De woestijn zal bloeien en blinden zullen zien

lees verder
Kennisbank Jeruzalem in de eindtijd.png

Jeruzalem in de eindtijd

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Video.png

Jeruzalem, stad van de grote Koning (Psalm 48)

lees verder
Kennisbank Jeruzalem2.png

Jeruzalem, hoofdstad van Israël

lees verder
Kennisbank De-apostel-Paulus-en-rabbi-Gamaliël.png

Jeruzalem, de stad van de grote Koning naar aanleiding van Psalm 48

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jane-Haining.png

Jane Haining: "Ik hef mijn ogen op naar de bergen"

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Izak-en-Ishmael.png

Izak en Ishmaël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Israels-Immanuel.png

Israëls Immanuël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Israel-en-het-koninkrijk.png

Israël en het Koninkrijk

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Israel-en-het-geheimenis-van-de-gemeente.png

Israël en het geheimenis van de Gemeente

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Israel-Gods-volk.png

Israël, Gods volk

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Israel-Gods-oogappel.png

Israël, Gods oogappel

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Intocht-te-Jeruzalem-in-de-profetie.png

Intocht te Jeruzalem in de profetie

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-In-het-spoor-van-de-Messias.png

In het spoor van de Messias

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-In-het-land-of-op-de-rots.png

In het land of op de Rots

lees verder
Kennisbank In discussie met een rabbijn.png

In discussie met een rabbijn - Psalm 2:12

lees verder
Kennisbank Patrick-Radecker-VID.jpg.png

Ik was een probleemkind

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Ik-was-alleen-gelukkig-als-ik-optrad.png

Ik was alleen gelukkig als ik optrad

lees verder
Kennisbank Harrie-Kramer.jpg.png

Ik verloor veel en won alles!

lees verder
Kennisbank Sam Stern.png

Ik kon gewoon niet meer stoppen met lezen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Ik-dacht-dat-ik-de-enige-Joodse-gelovige-was.png

Ik dacht dat ik de enige Joodse gelovige in de wereld was

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Ik-associeerde-Jezus-met-Nazi-Duitsland.png

Ik associeerde Jezus met Nazi-Duitsland

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

iBasics: Israël, wat moeten we ermee?

lees verder
Kennisbank iBasics.jpg

iBasics: Geënt op Israël?

lees verder
Kennisbank Hoop en verlossing Jeremia.png

Hoop en verlossing: Jeremia en het nieuwe verbond

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Holocaust-te-pas-en-te-onpas.png

Holocaust, te pas en te onpas

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hoe-verloren-zijn-de-verloren-10-stammen.png

Hoe verloren zijn de ‘verloren 10 stammen’?

lees verder
Kennisbank Hoe religieus is Israel.png

Hoe religieus is Israël?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hoe-lezen-we-de-profetie.png

Hoe lezen we de profetie?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hoe-kan-ik-als-Jood-in-Jezus-geloven.png

Hoe kan ik als Jood in Jezus geloven?

lees verder
Kennisbank Hoe kan een liefdevolle God mensen veroordelen.png

Hoe kan een liefdevolle God mensen veroordelen?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Klaagmuur.png

Hoe heilig is de Klaagmuur?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hiskia.jpg

Hizkia en zijn unieke koningschap

lees verder
Kennisbank Joan-Schumacher.jpg.png

Hij heeft mij vrijgemaakt

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-verbond-te-Berseba.png

Het verbond te Berseba en zijn betekenis voor de eindtijd

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-teken-van-Jona.jpg

Het teken van Jona

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Gods-Verklarende-Boodschap.png

Het Nieuwe Testament: Gods verklarende boodschap

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-mysterie-van-de-middelste-matze.png

Het mysterie van de middelste matze

lees verder
Kennisbank Het messianisme van Menachem.png

Het messianisme van Menachem Mendel Schneerson

lees verder
Kennisbank Het licht verduisterd.png

Het licht verduisterd

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-leven-van-Jesaja.png

Het leven van Jesaja

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-leven-van-Jeremia.png

Het leven van Jeremia

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-leven-van-Daniel.png

Het leven van Daniël

lees verder
Kennisbank Het Koninkrijk geweld aangedaan.png

Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-keppeltje.png

Het keppeltje

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Video.png

Het grootste geschenk voor Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-eerste-oogstfeest-Lg-Beomer.png

Het eerste oogstfeest: L"g Ba'omer

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-belang-van-het-profetische-Woord.png

Het belang van het profetische Woord (dl. 2)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-belang-van-het-profetische-Woord.png

Het belang van het profetische Woord (dl. 1)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Het-onzichtbare-Koninkrijk-van-God.png

Het (on)zichtbare koninkrijk van God

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Video.png

Het 'verboden' hoofdstuk (Jesaja 53)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Herstel-van-Davids-vervallen-hut.png

Herstel van Davids vervallen hut

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Gans-Israel-behouden.png

Heel Israël behouden

lees verder
Kennisbank Heeft God de opdracht gegeven tot genocide.png

Heeft God opdracht gegeven tot genocide?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hebreeuws-en-Grieks-denken.png

Hebreeuws en Grieks denken

lees verder
Kennisbank Kleine profeten.png

Hebreeuws - een heilige taal!?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hagar-of-Sara.png

Hagar of Sara

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Hagar-en-de-God-die-ziet.png

Hagar en de God die ziet

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

Gog en Magog

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Gods-Woord-in-Auschwitz.png

Gods Woord in Auschwitz

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Gods-Heilige-Tempel.png

Gods heilige tempel in het Messiaanse rijk

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Getto-van-Warschau.png

Getto van Warschau

lees verder
Kennisbank Namen Tenach.png

Genesis en Openbaring

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Geloven-christenen-in-drie-goden.png

Geloven christenen in drie goden?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Jodendom-enChristendom-Hetzelfde?.jpg

Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 2

lees verder
Kennisbank Geloof Hoop Liefde.png

Geloof, hoop en liefde

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-geen-woorden-maar-daden.png

Geen woorden, maar daden?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Geboorteaankondigingen.png

Geboorteaankondigingen en de komende wereld

lees verder
Kennisbank Richard Wurmbrand.jpg

Gebed van een oude Man

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Gebed-en-Hebreeuwse Christenen.jpg

Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Gans-Israel-behouden.png

Gans Israël behouden

lees verder
Kennisbank Fritz Haber.png

Fritz Haber - Geniaal, gevierd en omstreden

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Video.png

Evangelie voor Israël?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Europa-en-het-antisemitisme.png

Europa en het antisemitisme

lees verder
Kennisbank Bijbelstudies-Erfzonde.jpg

Erfzonde

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Epafroditus-groot-in-klein-zijn.png

Epafroditus, groot in klein zijn

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Elisa-en-de-Soenamitische.png

Elisa en de Sunamietische

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Elisa-en-de-42-gedode-kinderen.png

Elisa en de 42 gedode 'kinderen'

lees verder
Kennisbank Eindtijdverwachting binnen het Jodendom.png

Eindtijdverwachting binnen het Jodendom

lees verder
Kennisbank Een echte relatie met God.png

Een échte relatie met God

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Een-vlesen-en-een-stenen-hart.png

Een vlesen hart en een stenen hart

lees verder
Kennisbank De Satmars.png

Een onbekende wereld

lees verder
Kennisbank Een nieuw begin.png

Een nieuw begin

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Een-lange-weg-naar-vergeving.png

Een lange weg naar vergeving

lees verder
Kennisbank Een lange moeizame weg.png

Een lange moeizame weg

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Een-Joods-huwelijk-gered.png

Een Joods huwelijk gered

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Een-goddelijk-totdat.png

Een goddelijk ‘totdat’

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Een-getuigenis-uit-Sion.png

Een getuigenis uit Sion

lees verder
Kennisbank Een domme vraag.png

Een domme vraag vlak voor Christus’ hemelvaart?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-een-cadea-voor-Jeruzalem.tif

Een cadeau voor Jeruzalem

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Echt-huilen-kon-ik-niet-meer.png

Echt huilen kon ik niet meer

lees verder
Kennisbank De olijfboomtheologie.png

Doorgeschoten olijfboomtheologie

lees verder
Kennisbank Dochter van de holocaust.png

Dochter van de Holocaust

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Dit-geslacht-zal-geenszins-voorbijgaan.png

Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Die-in-de-hemel-woont.png

Die in de hemel woont, zal lachen

lees verder
Kennisbank Zoektocht.png

De zoektocht

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Kaarsen-en-Kandelaars.png

De zeven gemeenten in het boek Openbaring

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-zaligheid-is-uit-de-Joden.png

De zaligheid is uit de Joden

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-wijzen-uit-het-Oosten.png

De wijzen uit het Oosten

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-wierook-van-Christus.png

De wierook van Christus

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Wet-de-feesten-van-de-Heer-de-Sabbat.png

De Wet, de feesten van de Heer, en de Sabbat

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-vreze-des-Heeren.png

De vreze des HEEREN

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-In-de-voetstappen-van-Abrahams-geloof.png

De voetstappen van Abrahams geloof

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

De vleeswording van Christus

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-devijgenboom-en-zijn-vruchten.jpg

De vijgenboom en zijn vruchten

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-vijgenboom.png

De vijgenboom

lees verder
Kennisbank Passen.png

De Verworpene, Verrezen en Verheerlijkte

lees verder
Kennisbank De twee pilaren.png

De twee tempelpilaren

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-detweegetuigen.jpg

De twee getuigen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudies-Tempel te-Jeruzalem.tif

De toekomstige tempel in het Jodendom

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-tijd-van-het-einde.jpg

De tijd van het einde

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Thorarol.png

De Thorarol

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Therapeuten.png

De Therapeuten, een vrome Joodse groep

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

De Tenach en het Oude Testament

lees verder
Kennisbank De Tempel.png

De Tempel van Ezechiël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Tefillien.png

De Tefillien

lees verder
Kennisbank De Talmoed.png

De Talmoed

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-talliet.png

De Talliet

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Tabernakel-meer-dan-een-ritueel-centrum.png

De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Tabernakel.png

De Tabernakel

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Sluier-op-het-gelaat-van-Mozes.png

De sluier op het gelaat van Mozes

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Shofar.png

De sjofar

lees verder
Kennisbank Rode Vaars.jpg

De rode vaars

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Rechtvaardige-Knecht.png

De rechtvaardige Knecht

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-perfecte-Amerikaanse-Jood.png

De perfecte Amerikaanse Jood

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Nederzettingen.png

De nederzettingen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Godsnaam.png

De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Chassidim-en-Rosj-Hasjana.png

De Mondelinge Wet van goddelijke oorsprong?

lees verder
Kennisbank De Mizrak Katan.png

De Mizrak Katan

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-mezoeza.png

De mezoeza

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Messias-in-het-Oude-Testament.png

De Messias in het Oude Testament

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-melaatse-en-de-zondaar.png

De melaatse en de zondaar

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Kruistochten.png

De Kruistochten

lees verder
Kennisbank KingChess.jpeg

De komende Koning (Jeremia 23:5-8)

lees verder
Kennisbank Kleding-Charediem.png

De kleren van de Charediem

lees verder
Kennisbank Kleine profeten.png

De kleine profeten in historisch Perspectief

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Kasjroet.png

De kasjroet

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

De Joodse theologie en exegese in de Arabische wereld

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Joodse-Kalender.png

De Joodse kalender

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Joodse-bruiloft.png

De Joodse bruiloft

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Jiddische-vertaling-van-het-Oude-Testament.png

De Jiddische vertaling van het Oude Testament van Jehoash

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Tempel-Eindtijd-Orthodox.JPG

De herbouw van de tempel in het licht van de eindtijd en het orthodoxe Jodendom

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-heerschappij-op-Zijn-schouder.png

De heerschappij op Zijn schouder

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Heere-regeert.png

De HEERE regeert

lees verder
Kennisbank vlag Oekraine.png

De grond van Oekraïne is doordrenkt met Joods bloed

lees verder
Kennisbank De Gouden Menora.png

De gouden menora

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-giftige-wortels-van-het-antisemitisme.png

De giftige wortels van het antisemitisme

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Gezalfde.png

De Gezalfde

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-geschiedenis-van-de-Salkinson-Ginsburg.png

De geschiedenis van de Salkinson-Ginsburgvertaling

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Filistijnen-historisch-en-profetisch-belicht.png

De Filistijnen historisch en profetisch belicht

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-dienst-van-Ezra-als-voorbeeld.png

De dienst van Ezra als voorbeeld

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-de-derde-tempel-en-de-drie-religies.jpeg

De derde tempel en de drie religies

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Davidster.png

De Davidster

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-dag-des-HEEREN.png

De dag des HEEREN

lees verder
Kennisbank De Satmars.png

De Charediem (dl.7)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-de-toekomst-van-de-Charediem.jpg

De Charediem (dl.6)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Charediem-deel6-Mitnagdiem.JPG

De Charediem (dl.5)

lees verder
Kennisbank Jodendom-Charediem-dode-chassiediem.jpg

De charediem (dl.4)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Lubavitcher-Chabad.png

De Charediem (dl.3)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Charidiemdl2-Geschiedenisvandecharediem.jpg

De Charediem (dl.2)

lees verder
Kennisbank Kleding-Charediem.png

De Charediem (dl.1)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Brief-van-Jeremia-aan-de-ballingen.png

De brief van Jeremia aan de ballingen (Jeremia 29)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Brief-van-Jeremia-aan-de-ballingen.png

De brief aan de Hebreeën - Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-bloedstad.png

De Bloedstad

lees verder
Kennisbank crossword-eyeglasses-eyewear-53209.jpg

De Bijbel is geen puzzelboek

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-Bijbel-een-Joods-Boek.png

De Bijbel, een Joods Boek

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-besnijdenis.png

De besnijdenis

lees verder
Kennisbank De-berg-Moria.png

De berg Moriah

lees verder
Kennisbank De-apostel-Paulus-en-rabbi-Gamaliël.png

De apostel Paulus en rabbi Gamaliël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-antichrist.png

De antichrist (dl. 3)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-antichrist.png

De antichrist (dl. 2)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-antichrist.png

De antichrist (dl. 1)

lees verder
Kennisbank De-affaire-die-Europa-voorgoed-veranderde.png

De affaire die Europa voorgoed veranderde

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-De-aanneming-van-Israel.png

De aanneming van Israël

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Elia.png

De (terug)komst van Elia

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Cursus-Hebreeuws.png

Cursus Hebreeuws

lees verder
Kennisbank Corona-ultraorthodoxe-Joden.png

Corona en de ultraorthodoxe Joden

lees verder
Kennisbank Christus-hemelvaart-en-de-sjechina.png

Christus’ hemelvaart en de sjechina

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Christus-de-Logos.png

Christus, de Logos

lees verder
Kennisbank Monument2.jpg

Christenen in het getto van Warschau

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Chanoeka-Lichtenfeest.png

Chanoeka (Lichtenfeest)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Chassidim-en-Rosj-Hasjana.png

Chassidim en Rosj Hasjana

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Chanoeka2.png

Chanoeka (Lichtenfeest)

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Brengen-jagers-en-vissers-de-Joden-thuis.png

Brengen vissers en jagers de Joden thuis?

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Bidden-voor-de-vrede-van-Jeruzalem.png

Bidden voor de vrede van Jeruzalem

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Bezorgdheid.png

Bezorgdheid

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Betekenis-en-typologie-van-Soekot.png

Betekenis en typologie van Soekot

lees verder
Kennisbank Betekenis-en-achtergronden-Deuterocanonieke-boeken.png

Betekenis en achtergronden van de Deuterocanonieke boeken

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-Adam-een-type-van-Christus.png

Adam, een type van Christus

lees verder
Kennisbank Bijbelstudies-Abrahams Geloofendevervullingdaarvan.jpg

Abrahams geloof en de vervulling daarvan

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-613-geboden-en-kwakende-kikkers.png

613 geboden en kwakende kikkers

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-60-jaar-Israel-hoe-nu-verder.png

144.000 verzegelde dienaren en de ontelbare schare

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-70-Jaarweken.png

70 Jaarweken

lees verder
Kennisbank Bijbelstudies-40dagentussen.jpeg

40 Dagen tussen opstanding en hemelvaart

lees verder
Kennisbank Bijbelstudie-7-Pesachvieringen-en-7-omwentelingen.png

7 Pesachvieringen en 7 omwentelingen in Israëls geschiedenis

lees verder
Kennisbank 2-beren-verscheuren-42-kinderen.png

2 beren verscheurden 42 kinderen…

lees verder
Kennisbank