Een website voor nomaden

Nieuws_Hanavad.png Naar overzicht Print pagina
7 februari 2024

Afgelopen zomer werd de backpackbijbel herdrukt. Natuurlijk grepen we de gelegenheid aan om verbeteringen door te voeren. Zo werd het een complete Bijbel in plaats van alleen een Nieuwe Testament en werden er twee indexen toegevoegd. Maar daarnaast zochten we ook een manier om de jonge backpackers verder te helpen in hun zoektocht. Het resultaat daarvan is de website HaNavad.

Tijdens onze reis naar Australië ervoeren Christian Stier en ik aan den lijve de kracht van netwerken van christelijke gastgezinnen die hun huis openstellen voor Israëli’s. We verbleven zelf bij hen en hoorden zo ook hun verhalen. Veel Israëlische backpackers vragen kort na binnenkomst waarom hun gastvrouw of -heer dit voor hen doet. Zo kunnen gastgezinnen op een heel natuurlijke manier getuigen van hun geloof. Maar dat niet alleen, een volgend gastgezin kan eventuele vervolgvragen beantwoorden. Wanneer we backpackers een Bijbel geven, wijzen we hen daarom ook graag op deze netwerken.

Iets anders dat wij tijdens gesprekken ervaren, is dat de backpackbijbel voor veel jongeren hun eerste kennismaking met de Bijbel is. Zelfs het gegeven dat het Nieuwe Testament, net als het Oude Testament, uit meerdere boeken is opgebouwd is onbekend. Laat staan dat ze iets weten over de inhoud, het Joodse karakter en de verbondenheid tussen de twee Testamenten. We willen hen dus graag helpen hun weg te vinden in de Bijbel.

Deze ervaringen waren voor ons de reden om achterin de backpackbijbel een flyer toe te voegen met de verwijzing naar de website HaNavad. Dat is Hebreeuws voor ‘de nomade’, een begrip dat een ideaalbeeld is voor deze jonge reizigers. Daarnaast is het natuurlijk ook een Bijbels principe dat we al terugzien bij hun voorvader Abraham die in tenten woonde.

De afgelopen maanden hebben we aan deze website gewerkt met een team vanuit Israël en Nederland. De slogan van de website is: “Vind je volgende bestemming, onderweg en in het leven.” Allereerst is er per land te vinden welke netwerken van gastgezinnen er actief zijn. Zo kunnen ze letterlijk hun volgende bestemming uitzoeken. Daarnaast zijn er video’s en artikelen die uitleg geven over de Bijbel en de grote vragen van het leven. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van materiaal dat al door andere organisaties is ontwikkeld. In de toekomst hopen we ook getuigenissen toe te voegen van voormalige backpackers en gelovigen uit de verschillende culturen die ze bezoeken. Bedenk eens wat voor impact het heeft als een voormalige hindoe vertelt dat hij de God van Israël heeft leren kennen, of een Aboriginal die vertelt hoe de Heere Jezus hem liefde gaf voor het Joodse volk. Natuurlijk nodigen we bezoekers tot slot uit bij verdere vragen een bericht te sturen. Zo hopen we hen in contact te brengen met gelovigen in Israël die hen verder kunnen begeleiden.

Inmiddels is de website online en te vinden op www.hanavad.com. Bidt u mee dat de website een hulpmiddel zal zijn voor Israëlische jongeren die zoeken naar antwoorden op hun levensvragen?

Deel dit artikel via

Sluiten