Houd niet meer van het Joodse volk dan van je Messias!

SidebarEitanBar.png23 jun

Eitan Bar / One for Israel Ministry (gastschrijver IB Magazine)

Ik ben Joods en behoor in Israël tot een van de zevenduizend volgelingen van Jesjoea, de Heere Jezus. Messiaanse Joden zijn hier een minderheid en niet erg populair bij de meeste Israëli’s. Mijn volksgenoten, die niet meer over Jesjoea weten dan hen is verteld door de rabbijnen, zien mij veelal als een verrader van mijn Joodse erfgoed en als iemand die een heidense god dient. 

Vandaag de dag lijken steeds meer christenen hun visie op Gods plan met Israël te baseren op wat ze zien in het journaal – en dat is meestal niet erg gunstig. We worden dan ook steeds minder populair bij de Kerk in de rest van de wereld. Natuurlijk ben ik erg blij met de steun en de liefde voor mijn volk van mijn christelijke broeders en zusters wereldwijd. Maar tegelijkertijd maakt het me heel verdrietig als ik hoor dat diezelfde mensen die mijn land zo liefhebben, verkondigen dat Joodse mensen geen redding door Jesjoea, de Heere Jezus, nodig hebben! Onbegrijpelijk eigenlijk! Want ook wij hebben, net als ieder ander, het nodig dat er voor onze zonden wordt betaald. Iets anders suggereren, is ons veroordelen tot een eeuwige scheiding van God.

NIET VOOR JODEN

Toch is het helaas echt zo dat veel christenen menen dat de Joden de Heere Jezus niet nodig hebben. Waarom? De Joden kunnen immers gered worden door zich aan het oude verbond te houden. Dus: Jesjoea voor iedereen ... behalve voor de Joden! Volgens mij begrijpen deze gelovigen niet wat het doel was van het Abrahamitische verbond - een nationalistisch verbond dat niets te maken heeft met persoonlijke redding - dat God sloot met mijn volk. En ook begrijpen ze niet echt het doel van de wet van Mozes.
Hoe verwacht men eigenlijk dat Israël de wet van Mozes kan houden, zonder tempel, priesters en offerdienst? Allemaal dingen die het hart en de essentie van de Wet omvatten, met als enige doel om ons tot Christus te leiden.
Het verbond werd bekrachtigd door het sprenkelen van bloed (Exod. 24:8) en onderhouden door bloedoffers op het altaar (Exod. 30:10). Zonder de dagelijkse offers zijn wij niet in staat om ons aan Mozes’ verbond te houden. Trouwens, de Bijbel zegt dat niemand in staat is om de Wet te houden en ook dat we niet gerechtvaardigd worden door werken van de wet. De Wet kan geen redding brengen, de Messias wel. Alleen Zijn bloed kan ons redden en onze zonden wegwassen. 

HET ISRAËL DAT JE MISSCHIEN NIET KENT

Het door sommige christenen (en christelijke organisaties) gepromote idee dat het voor Joodse mensen prima is om Jezus af te wijzen als Messias, kwetst mij enorm. Niet alleen omdat het een dwaalleer en on-Bijbels is, maar ook omdat ik een andere kant van Israël ken. Een voor velen onbekende, maar hele duistere kant van mijn land.
Weet je dat een kwart van de Holocaustoverlevenden in Israël armoede lijdt; dat er elke dag vijfenvijftig baby’s worden geaborteerd met subsidie van onze overheid; dat de seksindustrie in Israël jaarlijks vijfhonderd miljoen dollar oplevert; dat prostitutie legaal en overal in ruime mate beschikbaar is; het drugsgebruik torenhoog is en dat ons land te boek staat als een van de grotere in- en exporteurs van narcotica?
Zie je, net als overal ter wereld bestaat ook het Beloofde Land uit zondige mensen, die hun behoefte aan een Verlosser nog moeten erkennen. Alle daaruit voortvloeiende immorele beslissingen en daden van mijn land spreken voor zich.

Even voor de duidelijkheid: Ik houd van Israël en het feit dat ik mijn eigen regering kan bekritiseren, bewijst dat Israël de enige echte democratie is in het Midden-Oosten. Op iedere andere plek in deze regio zou ik als gevolg van mijn uitspraken nu waarschijnlijk mijn Schepper al hebben ontmoet.
Echter, als volk van Israël zou onze hoop niet gevestigd moeten zijn op onze regering of ons sterke leger, maar uitsluitend op onze Verlosser. Wat Gods hart werkelijk verheugt, is niet het wuiven met de Israëlische vlag, de nieuwe tanks voor ons leger of zelfs de aankoop van olijfolie uit het Beloofde Land, maar wanneer iemand besluit de Messias te volgen. Wat ons volk ten diepste en werkelijk nodig heeft, is ... Jesjoea!

Dus als een Israëlisch-Joodse volgeling van de Heere Jezus roep ik je op om de Joden niet meer lief te hebben dan je Messias. En ik daag je uit om te leven naar het Bijbelse principe om mijn volk tot ‘jaloersheid te wekken’ in Jesjoea (Rom. 11:11). Geloof me, ik ben zelf het levende bewijs dat het werkt. 

« Terug

Sluiten