Mozes lezen, Jezus zien (Nieuw)

Mozes_3d_1.png15 mrt

In 2016 is bij Israël en de Bijbel al Het ultieme doel van de Thora verschenen. Mozes lezen, Jezus zien is een herziene uitgave van dit werk, met een aantal nieuwe hoofdstukken die zich voornamelijk richten op de Messiaanse profetieën in de Thora.

Bestel het boek via onze webshop >>

We horen nog weleens dat het Joodse volk Jezus niet nodig heeft, omdat ze de Thora al hebben. Toch zei de Heere Jezus dat de leiders van Zijn tijd Hem zouden geloven als ze echt in Mozes zouden geloven, want Mozes had tenslotte over Hem geschreven (Joh. 5:46). Tegelijkertijd staan er maar een handjevol duidelijke Messiaanse teksten in de Thora. Hoe kan dit?

DE MESSIAS CENTRAAL

Seth Postell , Eitan Bar en Erez Soref zijn alle drie werkzaam bij One For Israel. Als Messiasbelijdende Joden die midden in de Israëlische maatschappij staan, behandelen ze vraagstuk- ken waar veel medegelovigen in hun eigen gemeenschap, maar ook christenen wereldwijd mee worstelen. Om antwoorden te vinden nemen de auteurs de lezer mee door een boeiende en grondige studie van de Thora.

Zij doen dit juist door de Bijbel door in zijn Joodse context te lezen, en tonen zo unieke inzichten en tekstverbanden. God heeft de beloften aan Zijn volk Israël vervuld in het leven, sterven en de opstanding van Jezus de Messias. En over Hem heeft de Thora heel wat te zeggen.

Volgens de auteurs is de Thora namelijk geen verzameling van losse verzen en geboden, maar een nauwkeurig in elkaar geweven geschiedenis. Juist door goed te kijken naar de vele parallelle verhaallijnen en terugkerende thema’s vinden we onomstotelijk bewijs dat de Thora consequent wijst naar de Messias, en de noodzaak om Hem te kennen.

DE THORA VANDAAG

Een ander onderwerp dat de auteurs zeer aan het hart gaat, is de plaats van de Thora in het leven van de gelovige vandaag. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Zijn we als gelovigen nog steeds verplicht om de geboden te houden, en zo ja, hoe dan? Is er een rol weggelegd voor de Monde- linge Wet? Wat zegt het Nieuwe Testament hier eigenlijk over?

Vanuit het unieke Joodse perspectief van de auteurs wordt een genuanceerde, maar haarscherpe analyse gemaakt. Ook worden er vanuit een Bijbels perspectief veel prakti- sche handvaten gegeven hoe wel om te gaan met de inhoud van de Wet.

Mozes lezen, Jezus zien daagt de lezer uit om net als de psalmist de Thora dag en nacht te overdenken (Ps. 1:2). Het zal gelovigen helpen om een goede Bijbelse balans te vinden in de rol en het doel van de Thora.

Bestel het boek via onze webshop >>

« Terug

Sluiten