Messiaanse Joden zijn niet alleen een leuke aanvulling!

"Messiaanse Joden in Israël zijn niet uitsluitend een leuke aanvulling binnen het christendom. Zij verdienen de steun van de gelovigen." Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) ziet het als haar taak om op allerlei terreinen hulp te verlenen aan de Messiasbelijdende Joden in Israël, de evangelieverkondiging in het land te ondersteunen en het contact tussen de christenen en de Joodse gelovigen te bevorderen.
Over het doel van SSMJ en de positie van de Messiaanse Joden in Israël praten we met Herbert Bulten, directeur van de stichting.

« Terug

Sluiten