#4 Israël en de eindtijd: Pas op voor de valse messias!

De Heere Jezus zegt: 'Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus;'
In Matt. 24 spreekt Hij over de laatste fase vlak voor Zijn wederkomst, en waarschuwt expliciet voor de antichrist. Voor de valse messias die zich in Jeruzalem zal laten aanbidden en het Joodse volk enorm zal verwarren en bedriegen.
Dit is podcast #4 uit de serie Israël en de eindtijd. (Duur: 18 min.)

« Terug

Sluiten