Berichten geschreven door Christian Stier - pagina 2

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Bidden-voor-de-vrede-van-Jeruzalem.png

  Jeruzalem, een steen die moeilijk te tillen is

  Christian Stier - 16 december 2020

  Er is geen stad ter wereld waar zoveel strijd om is als Jeruzalem. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk? Vanwaar die aanhoudende strijd in de stad waar drie monotheïstische godsdiensten hun geloof praktiseren? En waar gaat het volgens de Bijbel naartoe? 

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  Wegwijs in de profetieën (n.a.v. het Bijbelboek Daniël)

  Christian Stier, David van Wijck - 27 november 2020

  Een derde van de Bijbel bestaat uit profetieën. Een deel ervan is al vervuld, terwijl de rest steeds dichterbij komt. Hoe onderscheid je wat al vervuld is en wat nog staat te gebeuren? Tijdens de conferentie 'Wegwijs in de profetieën' zijn we daarop ingegaan. Hieronder staan de opnames, presentaties en readers van deze conferentie. We beginnen de conferentie met praktische handvatten voor zelfstudie en gaan daarna aan de slag met het Bijbelboek Daniël. We kijken naar het begrip eindtijd, het statenbeeld uit Daniël 2, de 70 jaarweken en de laatste fase van Gods plan.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Vragen-over-het-Messiaanse-rijk.png

  Vragen over het Messiaanse Rijk

  Christian Stier - 5 november 2020

  Veel terugkomende vragen op Israëlavonden zijn: ‘Welke positie hebben wij als gelovigen in het Messiaanse Rijk? Zijn wij koningen van een stad of een bepaald rijk op aarde? Spelen wij überhaupt een rol in het Messiaanse Rijk? Hoe moet ik mij het een en ander voorstellen?’

  Lees meer

 4. Bijbelstudies-Openaring13-in-Joodse.jpg

  Openbaring 13 in Joodse context

  Christian Stier - 3 november 2020

  De twee beesten uit Openbaring 13 staan voor twee satanische figuren die in de eindtijd op het wereldtoneel zullen verschijnen. Het eerste beest uit de zee wordt omschreven als de wereldleider en het tweede beest, dat uit de aarde komt, als de valse profeet. Over hen is al heel wat gespeculeerd. Maar is er ook oog voor de Joodse achtergronden en voor het feit dat de twee beesten vooral in en rondom Israël actief zullen zijn?

  Lees meer

 5. Adam1

  Melchizedek

  Christian Stier - 3 november 2020

  Deze studie gaat over iemand die voor velen een ietwat ‘mysterieus’ persoon is: Melchizedek, de koning-priester van Salem.

  Lees meer

 6. JudeanHills.jpg

  Land van thuiskomen

  Christian Stier - 2 november 2020

  Wie de geschiedenis van het Joodse volk bestudeert, weet dat Israël een land van komen en gaan is. Tot driemaal toe heeft het volk haar land moeten verlaten, eerst onder de Assyriërs en Babyloniërs en later onder de Romeinen (70 na Chr.). Na tweeduizend jaar onder de volken te hebben geleefd, kwam er in 1948 deels een einde aan de diaspora en werd Israël opnieuw een land van komen. Is dit het begin van het door God beloofde herstel van ‘de vervallen hut van David’? (Amos 9:11; Hand. 15:16).

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Israels-Immanuel.png

  Israëls Immanuël

  Christian Stier - 29 oktober 2020

  Met Kerst lezen we vaak de bekende woorden uit Mattheus 1:23: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons”. Deze laatste woorden “God met ons” passen we vaak op onszelf toe, zonder te beseffen dat
  God deze zegen in de eerste plaats voor Zijn volk heeft bedoeld.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Ik-associeerde-Jezus-met-Nazi-Duitsland.png

  Ik associeerde Jezus met Nazi-Duitsland

  Christian Stier - 29 oktober 2020

  Vorig jaar zomer kreeg ik van iemand een cd waar gedeeltelijk het getuigenis van de Joodse Betty Moscoviter op stond. Het trof mij hoe de Heere haar had verlost van diepgewortelde haatgevoelens jegens de moordenaars die haar familie in de Holocaust hadden omgebracht. Ik besloot haar op te zoeken om persoonlijk haar getuigenis te horen. Hier volgt een verkorte weergave.

  Lees meer

 9. iBasics.jpg

  iBasics: Israël, wat moeten we ermee?

  Christian Stier - 29 oktober 2020

  Aangezien we steeds meer lezers krijgen voor wie Gods plan met Israël nieuw is, starten we de rubriek iBasics. Daarin behandelen we basisonderwerpen met betrekking tot Israël. We trappen af met de vraag: Israël, wat moeten we ermee? Laat deze vraag even op je inwerken voordat je verder leest. Wat zou jij antwoorden?

  Lees meer

 10. iBasics.jpg

  iBasics: Geënt op Israël?

  Christian Stier - 28 oktober 2020

  Er zijn van die bekende gezegdes die je automatisch overneemt, maar waarvan het de vraag is of ze wel kloppen. Zo is er een gevleugelde uitspraak dat wij ‘op Israël geënt zijn’. Sommigen trekken daaruit de conclusie dat we terug moeten naar de Joodse wortels door ons te verdiepen in het Jodendom om zo de Bijbel beter te begrijpen. Maar op welk bijbelgedeelte is deze uitspraak gebaseerd? Staat dit er ook echt? En is dit ook de boodschap die de schrijver wil overbrengen?

  Lees meer

Sluiten