Berichten over Achtergronden

Weblogberichten

 1. Ethiopische Joden.jpg

  De Ethiopische Joden

  Jacqueline Looman - 14 juni 2024

  Al honderden jaren woonde in Ethiopië een grote groep ‘zwarte’ Joden, die wij nu kennen als de Falasja’s. Zelf noemen ze zich liever Beta Israël, Huis van Israël, omdat Falasja vreemdeling of banneling betekent. Israël telt nu ruim 155.000 inwoners van Ethiopische af komst en de meesten van hen wonen in het centrale en zuidelijke deel van het land. Wie zijn zij? 

  Lees meer over "De Ethiopische Joden"

 2. Bijbelstudie-Israelische-Joden.png

  De Israëlische Joden

  Pieter A. Siebesma - 19 januari 2024

  In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. De Engelsen die tot die tijd het gezag over het mandaatgebied Palestina hadden uitgeoefend, trokken zich terug en evacueerden in hun kielzog een deel van de Joodse christenen die daar woonden. Omdat de omliggende Arabische landen van plan waren de Joden de zee in te drijven, werd het voor hen te gevaarlijk geacht.

  Lees meer over "De Israëlische Joden"

 3. Bijbelstudie-Herzl.png

  Herzls droom

  Christian Stier - 17 juli 2023

  In 2023 viert Israël haar 75-jarig bestaan. Een terugblik op ‘Herzls droom’ en de weerbarstigheid van de realiteit.

  Lees meer over "Herzls droom"

 4. Nieuws-Carina.png

  Gods grote plan in de taal van kinderen

  Jacqueline Looman - 20 mei 2022

  Carina van Wijck houdt van de God van Israël, van Zijn volk en van kinderen. Een goede combinatie voor een kinderwerker van Israël en de Bijbel. De afgelopen jaren heeft ze gastlessen gegeven, een leskist samengesteld en lespakketten geschreven. En nu is er dan… een nieuwe gezinsbijbel. 

  Lees meer over "Gods grote plan in de taal van kinderen"

 5. Bijbelstudie-Dariys.png

  Wat zou de mens mij kunnen doen?

  Jacqueline Looman - 18 maart 2022

  Het bijbelverspreidingswerk in Oekraïne is min of meer begonnen met Joodse vluchtelingen en de geschiedenis lijkt zich te herhalen. Een gesprek met Ton Stier, werker van het eerste uur in de voormalige Sovjetstaat.

  Lees meer over "Wat zou de mens mij kunnen doen?"

 6. Bijbelstudie-Waarom-wordt-Jesaja53-niet-gelezen.png

  Waarom wordt Jesaja 53 niet gelezen?

  David van Capelleveen - 9 maart 2022

  In alle synagogen wordt wekelijks uit de Tenach gelezen. Toch zijn de meeste profetieën die over de Messias gaan voor de meeste Joodse mensen zo goed als onbekend. De vraag is dus: wat voor leesrooster wordt er in het Jodendom gebruikt en hoe komt dit nu eigenlijk?

  Lees meer over "Waarom wordt Jesaja 53 niet gelezen?"

 7. Bijbelstudie-Sabbatsjaar.png

  Het sabbatsjaar in Israël

  David van Capelleveen - 18 februari 2022

  Op 6 september 2021 begon op Rosj Hasjana het Joodse nieuwe jaar, en dit jaar is het een sjmitta, oftewel een sabbatsjaar. Wat houdt dit in, wat zegt de Bijbel hierover, en hoe gaat men hier vandaag in Israël mee om?

  Lees meer over "Het sabbatsjaar in Israël"

 8. Bijbelstudie-Chanoeka.png

  Wat is Chanoeka?

  David van Capelleveen - 30 november 2021

  Terwijl wereldwijd miljoenen mensen zich weer opmaken voor Kerst, viert het Joodse volk het chanoekafeest. Maar wat is Chanoeka eigenlijk en waar komt het vandaan?

  Lees meer over "Wat is Chanoeka?"

 9. Bijbesltudie-ChinaIsraël.jpg

  China en Israël: Een complexe relatie

  Pieter A. Siebesma - 4 november 2021

  China is niet het eerste land waarvan je zou verwachten dat er Joden hebben gewoond. Toch zijn er bijna tweeduizend jaar lang handelscontacten geweest tussen China en Israël. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden tienduizenden Duitse en andere Europese Joden hier een veilig toevluchtsoord.

  Lees meer over "China en Israël: Een complexe relatie"

 10. Bijbelstudie-Alef.png

  De Hebreeuwse letter alef bezien in de Kabbala

  Annechiena Vrolijk - 2 november 2021

  We zagen dat de geschiedenis van het Hebreeuwse alfabet ons leert dat de letters ervan een duidelijk aantoonbare ontwikkeling hebben ondergaan: van pictografische tekens naar steeds eenvoudiger en meer abstractere schrifttekens. Dit leert ons ook dat het uiteindelijke Aramese kwadraatschrift dat nu wordt gebruikt voor het schrijven en drukken van de Hebreeuwse Bijbel, zeker niet bestond in Mozes’ tijd en vele eeuwen na hem. In die vroege periode werd immers een veel ouder lettertype gebruikt, dat bekend staat als het Oudhebreeuwse schrifttype, en ook wel wordt aangeduid als Oudsemitisch.

  Lees meer over "De Hebreeuwse letter alef bezien in de Kabbala"

Sluiten