Digitale Bijbelstudies

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-DeBergMoria.png

  De berg Moria

  Ton Stier - 30 mei 2023

  Wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan onder de indruk komen van zijn wonderlijke structuren, die ook helpen de grote lijnen van Gods heilsplan te ontdekken. Zo is het goed om oog te hebben voor de verschillende fasen waarin dat heilsplan zich voltrekt langs sleutelpersonen als Adam, Noach, Abraham, Mozes, enzovoorts. Een ander prachtig voorbeeld zijn de bergen, die bepaalde heilsfeiten markeren en onthullen. 

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Antichrist.png

  Hij die komt in zijn eigen naam (dl. 2)

  Wijnand Heidenrijk - 6 april 2023

  “Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen”, zegt de Heere Jezus in Johannes 5, vers 43. Het moeten pijnlijke woorden voor Hem zijn geweest. Hij kwam immers in de Naam van Zijn Vader om Zijn volk te verlossen. Ons verdiepen in de antichrist is geen fijne bezigheid. Toch moeten we er kennis van nemen om tot een beter inzicht te komen in wat de wereld nog te wachten staat. Ik adviseer u om de genoemde Bijbelteksten erbij te pakken, zodat de verbanden duidelijk worden.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-OnzekereTijd.png

  Onzekere tijd

  Sebastiaan de Graaf - 6 april 2023

  Wij leven in een onzekere tijd. In ons land hebben we te maken met een veelvoud aan crises. Ik werk in een noodopvang voor minderjarige asielzoekers. Op deze plek komen asielcrisis, jeugdzorgcrisis, onderwijscrisis en wooncrisis samen. En dan hebben wij het nog niet over de persoonlijke problemen van deze jongeren. Kort geleden las ik dat er op korte termijn ook nog een enorm tekort zal zijn aan opvangplaatsen voor asielzoekers. De maatschappij zal hierdoor ontwricht raken.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (bijlage) - Opbouw van het boek Job

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Indeling van het boek Job behorend bij de serie 'Levenslessen uit het boek Job'.

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 9, slot) - Jobs eerste bezittingen verdubbeld

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Vanaf hoofdstuk 37 doorbreekt God Zijn stilzwijgen. In plaats van Job te informeren over de aanleiding voor zijn lijden, bevraagt de Heere hem over zijn kennis waarmee hij zich voor God meende te kunnen verdedigen. God lijkt daarbij soms gebruik te maken van een vleugje ironie om de verhouding tussen Hem en Job in de juiste proportionaliteit terug te brengen. Na Jobs hart te hebben geraakt, krijgt hij zijn verloren bezittingen verdubbeld terug. 

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 8) - Job door God bevraagd

  Ton Stier - 23 maart 2023

  In hoofdstuk 37 doorbreekt God Zijn stilzwijgen. In plaats van Job te informeren over de aanleiding voor zijn lijden, bevraagt de Heere hem over zijn kennis waarmee hij zich onbevreesd voor God meende te kunnen verdedigen.

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 7) - Toespraken van Elihu

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Voordat God in hoofdstuk 38 Zijn stilzwijgen doorbreekt, richt zich eerst nog een vierde spreker tot Job. Het is Elihu, die in vier belangrijke toespraken Job als het ware voorbereidt op het moment dat God rechtstreeks tot hem gaat spreken. 

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 6) - Van lijden tot heerlijkheid

  Ton Stier - 23 maart 2023

  We maken deze keer een sprong naar onder andere hoofdstuk 19, Jobs vijfde toespraak. Hierin beschrijft hij het dieptepunt van zijn ellende, maar ook het hoogtepunt van zijn hoop en vertrouwen op Gods toekomstige verlossing.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 5) - Bedenkelijke troost van Jobs vrienden

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Hoewel hun intentie goed lijkt te zijn, blijkt later dat er nog wel enkele kanttekeningen te plaatsen zijn bij de troost en het medeleven van Jobs vrienden. Het spreekwoord luidt niet voor niets: In nood leert men zijn vrienden kennen.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 4) - Profetische lijnen van Jobs lijden naar Christus’ lijden

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Job 2:11 tot en met hoofdstuk 37 bevat de dialogen tussen Job en zijn drie vrienden. De vrienden houden elk drie toespraken, die worden afgewisseld met een antwoord van Job. In deze aflevering willen we vooral de wonderlijke lijnen ontdekken tussen Jobs lijden en het lijden van Christus, zoals in deze dialogen door Job wordt verwoord.

  Lees meer

Sluiten