Digitale Bijbelstudies

Weblogberichten

  1. iBasics.jpg

    Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 3)

    Christian Stier - 12 oktober 2021

    In het vorige artikel hebben we stilgestaan bij de overgangsperiode naar het Messiaanse Rijk. Satan zal voor duizend jaar worden gebonden en de Heere Jezus zal vanuit Jeruzalem Zijn Koninkrijk oprichten. In dit artikel behandelen we acht belangrijke kenmerken van het Messiaanse Rijk.

    Lees meer

  2. Bijbelstudie-Danielle.png

    Liefde van het allerhoogste niveau

    Redactie - 8 oktober 2021

    Daniëlle: Ik ben in Israël geboren en in de buurt van Tel Aviv opgegroeid. Mijn ouders zijn de enige gelovigen in onze familie. Ik kende de Bijbel goed en wist in theorie wat Jezus voor me had gedaan en ook hoe ik me als gelovige moest gedragen. 

    Lees meer

  3. Bijbelstudie-Seth-Postell.png

    Oog in oog met Gods genade

    Seth Postell - 1 oktober 2021

    “Jij gelooft in Jezus terwijl je Joods bent? Als je de Bijbel in zijn oorspronkelijke taal zou kunnen lezen, dan zou je weten dat Hij de Messias niet kan zijn.” Die woorden vormden voor mij een uitdaging, die ik serieus aanging. En hoe meer ik de Hebreeuwse Bijbel bestudeerde en ging zien hoe het Nieuwe Testament het Oude Testament leest, hoe meer ik besefte dat Jesjoea de Messias is.

    Lees meer

  4. Bijbelstudie-Gal.png

    Afblijven, dat is van mij!

    Redactie - 24 september 2021

    Als Gal de huiskamer binnenkomt, valt zijn oog direct op een illustratie met daarop de tien geboden in het Hebreeuws. Dat is Joods en van mij! Wat moeten zij met mijn geboden, flitst er door zijn hoofd. 

    Lees meer

  5. Bijbelstudie-Conf-Mat24.png

    Wat zegt de Heere Jezus over de eindtijd (Mattheüs 24)

    Christian Stier, David van Wijck - 25 augustus 2021

    In Mattheüs 24 gaat de Heere Jezus uitgebreid in op de laatste dagen en welke gebeurtenissen er zullen plaatsvinden voordat Hij terugkomt. Hij spreekt ook over ‘besmettelijke ziekten’. Heeft Hij het hier al over het coronavirus? Tijdens de conferentie gaan we vers voor vers door de eindtijdrede van de Heere Jezus. We kijken naar de context van het Mattheüsevangelie, maar ook naar de huidige ontwikkelingen en naar wat er nog komen gaat. Natuurlijk houden we daarbij ook rekening met de Joodse context in de Bijbel, en kijken we ook naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

    Lees meer

  6. iBasics.jpg

    Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 2)

    Christian Stier - 22 juli 2021

    Veel christenen denken dat de nieuwe hemel en aarde direct volgen op de wederkomst van de Heere Jezus. Maar in het eerste artikel hebben we al gezien dat er nog een periode van duizend jaar tussen ligt waarin de Heere alles zal terugbrengen onder Zijn heerschappij. We gaan nu vooral kijken naar de overgangsperiode naar het Messiaanse Vrederijk. En dan wordt ook duidelijk waarom satan aan het einde van de duizend jaren nog één keer losgelaten wordt.

    Lees meer

  7. Bijbelstudie-Emmanuel-Mebasser.png

    Van Iran naar Teherangeles

    Redactie - 7 juli 2021

    Een Joodse Iraniër die gelooft in de Heere Jezus? Dat hoor je niet vaak. Toch ben ik, Emmanuel Mebasser, in mijn familie al de vijfde op rij en heel dankbaar voor deze erfenis. Maar het geloof werd mij niet zomaar in de schoot geworpen, want daarvoor moest ik wel die ene stap zetten om God de ruimte te geven in mijn leven.

    Lees meer

  8. Bijbelstudie-Bankroet-Rijkdom.png

    Van bankroet naar rijkdom

    Richard en Daisy van den Hout - 25 juni 2021

    Na een reis van zo’n elf uur laat de blauwe KLM-zwaan ons achter op het vliegveld van Rio de Janeiro. Met hooguit vijftig passagiers aan boord hebben we tijdens de reis onze stoelendansvaardigheden aardig kunnen oefenen. Want door de pandemie is het aantal reizigers drastisch afgenomen; alleen zakenlui, families op weg naar huis en twee zendelingen.

    Lees meer

  9. iBasics.jpg

    Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 1)

    Christian Stier - 16 juni 2021

    Waarom is er na de wederkomst van de Heere Jezus nog een periode van duizend jaar, waarin satan gebonden wordt én zelfs nog korte tijd losgelaten moet worden? Waarom niet meteen een nieuwe hemel en aarde? En hoe ziet deze periode er dan uit?

    Lees meer

  10. Bijbelstudie-Bidden-voor-de-vrede-van-Jeruzalem.png

    Psalm 2 in profetisch perspectief

    Ton Stier - 10 juni 2021

    Je zou Psalm 2 in zekere zin een verkorte weergave van het boek Openbaring kunnen noemen. In die strijd zal uiteindelijk de wereldheerschappij overgaan van ‘de vorst van deze wereld’ (Joh. 12:31; 16:11) naar de de Heere Jezus, de rechtmatige Vorst van de komende wereld (Hebr. 2:5). In die dramatisch ‘overgangsfase’ zullen koningen en vorsten zich opstellen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde, Die dan over Sion als Koning zal zijn aangesteld. 

    Lees meer

Sluiten