Berichten geschreven door Hans van de Lagemaat

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Nieuw-of-vernieuwd-verbond.png

  Nieuw of vernieuwd verbond

  Hans van de Lagemaat - 3 november 2020

  Vraag: In een brochure kwam ik laatst tegen dat het beter is om te spreken van een vernieuwd verbond in plaats van het nieuwe verbond. Dat zou beter bij de grondtekst passen. Kunt u hier enige duidelijkheid over geven?

  Lees meer over "Nieuw of vernieuwd verbond"

 2. Bijbelstudie-Lessen-uit-de-indeling-van-Genesis.png

  Lessen uit de indeling van Genesis

  Hans van de Lagemaat - 3 november 2020

  In onze Bijbel is Genesis verdeeld in vijftig hoofdstukken. Deze, door mensen gemaakte indeling, is echter volstrekt willekeurig. Als we Genesis zorgvuldig doorlezen, vinden we een meer logische indeling, die de boodschap van dit eerste bijbelboek veel inzichtelijker maakt.

  Lees meer over "Lessen uit de indeling van Genesis"

 3. Bijbelstudie-Israel-Gods-volk.png

  Israël, Gods volk

  Hans van de Lagemaat - 29 oktober 2020

  Dat Israël in de Bijbel Gods volk wordt genoemd, zal voor de lezer niets nieuws zijn. Keer op keer spreekt de Heere Zelf over ‘Mijn volk’. Er is geen ander volk op aarde dat zich die status kan aanmatigen. Er zijn tenminste drie oorzaken aan te wijzen, waarom God Israël ‘Mijn volk’ kan en wil noemen. Hij is hun Schepper, hun Verlosser en de Verbondsluiter. Elk van deze drie zullen we nu onderzoeken.

  Lees meer over "Israël, Gods volk"

 4. Het Koninkrijk geweld aangedaan.png

  Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan

  Hans van de Lagemaat - 28 oktober 2020

  We lezen in Mattheüs 11:12: “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het”. De vertaling suggereert een gewelddadige inname van het Koninkrijk der hemelen. Maar hoe een dergelijke gedachte past binnen de context van de rede van de Heere Jezus laat zich moeilijk uitleggen. We zullen een poging wagen.

  Lees meer over "Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan"

 5. Bijbelstudie-Het-onzichtbare-Koninkrijk-van-God.png

  Het (on)zichtbare koninkrijk van God

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  Wat bedoelde de Heere Jezus met de woorden “Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze”? Of hebben we hier te maken met een gebrekkige vertaling?

  Lees meer over "Het (on)zichtbare koninkrijk van God"

 6. Geloof Hoop Liefde.png

  Geloof, hoop en liefde

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde” (1 Kor. 13:13). Deze drie woorden komen we nogal eens in dezelfde context in de Bijbel tegen. Het blijkt vooral een rode draad te zijn in Paulus’ brieven aan de Thessalonicenzen.

  Lees meer over "Geloof, hoop en liefde"

 7. Bijbelstudie-Epafroditus-groot-in-klein-zijn.png

  Epafroditus, groot in klein zijn

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  De man over wie deze studie gaat, zou liever niet in een artikel geportretteerd worden. Hij deed slechts het werk van een dienstknecht. Ondanks zijn vele gaven, was hij bereid om werk te doen, waar anderen voor zouden terugdeinzen. Zijn naam komen we weinig tegen in de Bijbel. Maar wat we over hem lezen, is een getuigenis dat ook ons allen zou sieren.

  Lees meer over "Epafroditus, groot in klein zijn"

 8. Bijbelstudie-Elisa-en-de-42-gedode-kinderen.png

  Elisa en de 42 gedode 'kinderen'

  Hans van de Lagemaat - 27 oktober 2020

  De geschiedenis van Elisa en de 42 gedode kinderen lijkt een wrede geschiedenis, waar sommigen veel moeite mee hebben. Maar is dat terecht?

  Lees meer over "Elisa en de 42 gedode 'kinderen'"

 9. Bijbelstudie-Een-vlesen-en-een-stenen-hart.png

  Een vlesen hart en een stenen hart

  Hans van de Lagemaat - 26 oktober 2020

  Te midden van alle ellende waarin Israël zich het grootste deel van haar geschiedenis heeft bevonden, konden de rechtvaardigen zich altijd vastklampen aan Gods beloften. Verspreid over de Schrift staan er vele. Het zijn onvoorwaardelijke beloften. De God der Waarheid en de God van Israël heeft gesproken. Niets of niemand zal de uitvoering ervan kunnen tegenhouden.

  Lees meer over "Een vlesen hart en een stenen hart"

 10. Bijbelstudie-Dit-geslacht-zal-geenszins-voorbijgaan.png

  Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan

  Hans van de Lagemaat - 22 oktober 2020

  In Zijn eindtijdrede zegt de Heere Jezus: “Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn” (Matt. 24:34). Maar welk geslacht bedoelt de Heere?

  Lees meer over "Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan"

Sluiten