Berichten geschreven door Hans van de Lagemaat

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-De-vreze-des-Heeren.png

  De vreze des HEEREN

  Hans van de Lagemaat - 22 oktober 2020

  De woorden vrees of angst hebben in zichzelf geen positieve klank. Ieder mens krijgt er in zijn leven wel mee te maken. Angst voor mensen. Angst voor de dood. En sommigen zelfs angst voor het leven zelf.

  Lees meer over "De vreze des HEEREN"

 2. Bijbelstudie-In-de-voetstappen-van-Abrahams-geloof.png

  De voetstappen van Abrahams geloof

  Hans van de Lagemaat - 22 oktober 2020

  Paulus noemt het ‘wandelen in de voetstappen van Abrahams geloof’ (Rom. 4:12). En inderdaad, als we het leven van deze ‘vader van alle gelovigen’ nagaan, vinden we geweldige voorbeelden om na te volgen.

  Lees meer over "De voetstappen van Abrahams geloof"

 3. De Tempel.png

  De Tempel van Ezechiël

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Vanaf de regering van koning Salomo vormde de tempel in Jeruzalem het hart van Israëls godsdienstige leven. Dat was de plaats die de Heere had verkoren om te wonen.

  Lees meer over "De Tempel van Ezechiël"

 4. Bijbelstudie-De-Tabernakel-meer-dan-een-ritueel-centrum.png

  De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Een van de meest unieke aspecten van de relatie tussen de Heere en Israël is dat Hij te midden van Zijn verloste volk wilde wonen. Een prachtige afschaduwing van allerlei rijke geestelijke waarheden.

  Lees meer over "De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum"

 5. Bijbelstudie-De-Tabernakel.png

  De Tabernakel

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Als we de Bijbel lezen, komen we gedeelten tegen die we geneigd zijn over te slaan. Exodus 25-40 is zo’n gedeelte. Bij het lezen ervan zou de verveling kunnen toeslaan. Toch is de bestudering van zulke gedeelten de moeite waard en uiterst leerzaam!

  Lees meer over "De Tabernakel"

 6. Bijbelstudie-De-melaatse-en-de-zondaar.png

  De melaatse en de zondaar

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Melaatsheid was in Bijbelse tijden niet alleen een ernstige ziekte, het leidde ook tot een tragische breuk met de samenleving en erger nog: met de Tempeldienst. In dit artikel gaan we in op de bijzondere parallellen met zonde en verlossing.

  Lees meer over "De melaatse en de zondaar"

 7. Bijbelstudie-De-Heere-regeert.png

  De HEERE regeert

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  ‘De HEERE regeert’ klinkt in het huidige tijdsgewricht wel als een heel pretentieuze uitspraak. De hele wereld lijkt zich in chaos en verwarring te storten. Zijn het niet de machtige natuurkrachten die hele landen letterlijk op hun grondvesten doen trillen en volkeren voor schier onoplosbare problemen stellen, dan zijn het wel burgeroorlogen en internationale twisten, die politieke leiders in het duister doen tasten.

  Lees meer over "De HEERE regeert"

 8. Bijbelstudie-De-Filistijnen-historisch-en-profetisch-belicht.png

  De Filistijnen historisch en profetisch belicht

  Hans van de Lagemaat - 19 oktober 2020

  Op het moment van dit schrijven is Gaza dagelijks in het nieuws. De Gazastrook ontleent haar naam aan de stad Gaza. En daarmee is de link met het volk der Filistijnen gelegd. Maar daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat de huidige Palestijnse bewoners verwant zijn aan de Filistijnen.

  Lees meer over "De Filistijnen historisch en profetisch belicht"

 9. Bijbelstudie-De-bloedstad.png

  De Bloedstad

  Hans van de Lagemaat - 15 oktober 2020

  Jeruzalem wordt in Ezechiël 221 de bloedstad genoemd. Een veelzeggende naam, gezien het vele bloed dat door haar straten heeft gestroomd. En toch zegt de HEERE: “Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij” (Jes. 49:16). In deze bloedstad heeft namelijk ook het bloed der verzoening gevloeid.

  Lees meer over "De Bloedstad"

 10. Bijbelstudie-Bezorgdheid.png

  Bezorgdheid

  Hans van de Lagemaat - 15 oktober 2020

  “Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” (Matt. 6:27). Deze woorden van de Heere Jezus vinden we in een gedeelte dat we Bergrede noemen. Ze komen wat vreemd over. Waarom zou iemand één el aan zijn lengte toegevoegd willen hebben? Zelfs als je volgroeide lengte een bron van frustratie is, dan is een el (ongeveer 50 cm) toch wel erg veel.

  Lees meer over "Bezorgdheid"

Sluiten