Berichten geschreven door Jakob Klein Haneveld (1918-1988)

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Israel-Gods-oogappel.png

  Israël, Gods oogappel

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 29 oktober 2020

  Zacharia was een van de profeten, die leefden na de Babylonische ballingschap in de tijd van het herstel van Israël. Midden in een belangrijke profetie verklaart hij, dat zij die Israël aanraken, Gods oogappel aanraken. Wat bedoelde de profeet daarmee?

  Lees meer over "Israël, Gods oogappel"

 2. Bijbelstudie-De-zaligheid-is-uit-de-Joden.png

  De zaligheid is uit de Joden

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 22 oktober 2020

  Alle zegeningen komen volgens Gods plan ‘uit de Joden’. Tot Abraham zei de HEERE: “In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden” (Gen. 12:3). Tot de Samaritaanse vrouw zei de Heere Jezus: “De zaligheid is uit de Joden” (Joh. 4:22). Met Zijn opmerking dat de zaligheid uit de Joden is, zinspeelde de Heere Jezus naar alle waarschijnlijkheid op de hier volgende feiten.

  Lees meer over "De zaligheid is uit de Joden"

 3. Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

  De vleeswording van Christus

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 22 oktober 2020

  De vleeswording van Christus is een groot mysterie. Volmaakt God en volmaakt Mens. Zijn komst deed talloze beloften aan Israël in vervulling gaan.

  Lees meer over "De vleeswording van Christus"

 4. Passen.png

  De Verworpene, Verrezen en Verheerlijkte

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 22 oktober 2020

  In de laatste twee hoofdstukken van het Evangelie van Mattheüs zien wij onze gezegende Heere en Heiland verworpen, verrezen en verheerlijkt. “En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand.

  Lees meer over "De Verworpene, Verrezen en Verheerlijkte"

 5. Bijbelstudie-De-Messias-in-het-Oude-Testament.png

  De Messias in het Oude Testament

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 21 oktober 2020

  De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’. Met deze titel, die de Bijbel reserveert voor koningen, priesters en profeten, wordt ook heel speciaal de Persoon aangeduid in Wie al de plannen en beloften van God samenkomen; de Heere Jezus Christus.

  Lees meer over "De Messias in het Oude Testament"

 6. Bijbelstudie-De-dag-des-HEEREN.png

  De dag des HEEREN

  Jakob Klein Haneveld (1918-1988) - 19 oktober 2020

  Jezus heeft gezegd dat er een nieuwe 'eeuw' zal aanbreken, zodra het Evangelie verkondigd is over de ganse aarde (Matt. 24:14). De overgangstijd van onze 'eeuw' naar de volgende zal onder heerschappij van de antichrist kort maar vreselijk zijn (Matt. 24:15-30).

  Lees meer over "De dag des HEEREN"

Sluiten