Berichten geschreven door Piet van der Lugt

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Audio.png

  De Tabernakel: audio studie

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Een studie naar aanleiding van Exodus 25:1-9.

  Lees meer over "De Tabernakel: audio studie"

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  De priesterlijke zegen (Num. 6:22-27)

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  De Heere geeft Mozes een duidelijke opdracht voor Aäron en zijn zonen. 

  Lees meer over "De priesterlijke zegen (Num. 6:22-27)"

 3. Bijbelstudie-Audio.png

  De Heere Jezus als Hogepriester en als Koning (Psalm 102)

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Een indrukwekkende psalm waarin de nood van de psalmdichter wordt beschreven, maar ook het zicht op de onveranderlijke God.

  Lees meer over "De Heere Jezus als Hogepriester en als Koning (Psalm 102)"

 4. Bijbelstudie-Wie-is-door-Noach-vervloekt.png

  Wie is door Noach vervloekt?

  Piet van der Lugt - 9 november 2020

  Als Noach en de zijnen met alle dieren uit de ark gaan, lijkt er een nieuwe tijd aangebroken. De aarde is gereinigd door Gods oordeel en de mensen hebben waarschijnlijk de ark verlaten met een hart vol goede voornemens. In de laatste twaalf verzen van Genesis 9 lezen we over de stamvaders van de huidige wereldbevolking: Sem, Cham en Jafeth. Daarbij staat meteen vermeld dat Cham de vader is van Kanaän. En dat is niet zonder reden, zo zullen we zien.

  Lees meer over "Wie is door Noach vervloekt?"

 5. Bijbelstudie-Syrie-in-profetisch-perspectief.png

  Syrië in profetisch perspectief

  Piet van der Lugt - 5 november 2020

  Al sinds een aantal jaren is Syrië bijna dagelijks in het nieuws. Helaas heeft dat te maken met oorlog en geweld. Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn al meer dan 80.000 doden te betreuren en zijn grote aantallen Syriërs hun vaderland ontvlucht. Hoe moeten we de huidige situatie zien in het licht van de Bijbel en heeft ze ook een profetische duiding?

  Lees meer over "Syrië in profetisch perspectief"

 6. Bijbelstudie-Jom-Kippoer-zonde-tijdeijk.jpeg

  Jom Kippoer: de zonden tijdelijk verzoend

  Piet van der Lugt - 2 november 2020

  Op de 10e van de maand Tisjerei (september/oktober op onze kalender) viert de Joodse gemeenschap Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Binnen het Jodendom is het de belangrijkste van de feestdagen die de HEERE in Leviticus 23 heeft voorgeschreven.

  Lees meer over "Jom Kippoer: de zonden tijdelijk verzoend"

 7. Bijbelstudie-Israel-en-het-koninkrijk.png

  Israël en het Koninkrijk

  Piet van der Lugt - 29 oktober 2020

  Er is door de jaren heen al heel wat gezegd en geschreven over het Koninkrijk van God. We komen dat Koninkrijk door de hele Bijbel heen regelmatig tegen; het is blijkbaar een belangrijk onderwerp. Als Gods Woord er veel aandacht aan besteedt, dan moeten wij als gelovigen dat ook doen. Ik geloof dat we bij de studie van zo’n omvattend onderwerp moeten werken vanaf de grote lijn naar de details.

  Lees meer over "Israël en het Koninkrijk"

 8. Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

  Gog en Magog

  Piet van der Lugt - 27 oktober 2020

  In de Bijbel komen we Gog en Magog een aantal malen tegen in het kader van profetieën over de eindtijd. Er bestaan nogal wat verschillende uitleggingen over de locatie en de aard van de namen. In dit artikel willen we, uiteraard Schrift met Schrift vergelijkend, deze namen eens bestuderen.

  Lees meer over "Gog en Magog"

 9. Bijbelstudie-devijgenboom-en-zijn-vruchten.jpg

  De vijgenboom en zijn vruchten

  Piet van der Lugt - 22 oktober 2020

  In deze studie staan we stil bij de symboliek van de vijgenboom. Het is wonderlijk om te zien dat de HEERE in Zijn schepping zulke treffende beelden geeft aangaande Zichzelf en Zijn volk.

  Lees meer over "De vijgenboom en zijn vruchten"

 10. De twee pilaren.png

  De twee tempelpilaren

  Piet van der Lugt - 22 oktober 2020

  De priesterdienst onder het oude verbond was in feite een schaduwdienst, zoals verwoord in Hebreeën 8:5: “Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving …”

  In deze Beet Hamidrasj zoeken we naar de symboliek en betekenis van twee opmerkelijke onderdelen van de tempel: de twee pilaren, die ook nog ieder een naam meekregen: Jachin en Boaz. Tevens kijken we naar twee bijzondere koningen, Joas en Josia, die beide in een opmerkelijke relatie tot deze twee pilaren blijken te staan.

  Lees meer over "De twee tempelpilaren"

Sluiten