Berichten geschreven door Redactie

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Toe-Bisjwat.png

  Toe Bisjwat (Bomenfeest)

  Redactie - 5 november 2020

  Toe Bisjwat betekend letterlijk ‘de 15e Sjewat’. Op deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna (leerstellingen van wetsgeleerden) het nieuwjaar voor de bomen genoemd: Rosj Hasjana La'ielanot.

  Lees meer over "Toe Bisjwat (Bomenfeest)"

 2. Bijbelstudie-Tisja-Beav-Treurdag-verwoesting-tempel.png

  Tisja Be'av (Treurdag verwoesting van de tempel)

  Redactie - 5 november 2020

  Tisja be-Av geldt als de zwaarste vastendag van het jaar. De naam duidt op de negende dag van de maand Av. Op die dag werd zowel de Eerste als de Tweede Tempel verwoest. (In respectievelijk 586 v. Chr. en in 70 na Chr.)

  Lees meer over "Tisja Be'av (Treurdag verwoesting van de tempel)"

 3. Bijbelstudie-Soekot.png

  Soekot (Loofhuttenfeest)

  Redactie - 5 november 2020

  Bij het Loofhuttenfeest (Soekot) wordt allereerst aan de doortocht van het bevrijde volk door de woestijn gedacht. Daarom moet men tijdens dit feest zeven dagen in een hut van bladeren wonen, een zogenaamde soeka (= hut; meervoud: soekot). In Leviticus 23:39-43 lezen we hoe dit Feest des HEEREN gevierd moest worden. Door een week in zo'n loofhut, ervaart de mens opnieuw zijn kwetsbaarheid en zijn behoefte aan bescherming. Het Loofhuttenfeest is tegelijk een oogstfeest. Om de herfstoogst tijdig binnen te halen, brachten de boeren in warme streken de nacht vaak ook door in hutten, op het land.

  Lees meer over "Soekot (Loofhuttenfeest)"

 4. Bijbelstudie-Sjawoeot.png

  Sjawoe'ot (Wekenfeest)

  Redactie - 5 november 2020

  Sjawoe'ot, ook gespeld als: Shavuot of Sjavoeot, het tweede grote jaarlijkse feest, is het Joodse Wekenfeest. Wekenfeest omdat het zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het is tevens het einde van de Omertelling (: de periode tussen Pesach en Sjawoe'ot).

  Lees meer over "Sjawoe'ot (Wekenfeest)"

 5. Bijbelstudie-Simchat-Thora.png

  Simchat Tora (Vreugde der Wet)

  Redactie - 5 november 2020

  Simchat Tora wordt vaak vertaald met ‘Vreugde der Wet’, hoewel het woord ‘Tora’ meer de betekenis heeft van onderwijzing dan van wet. Met dit feest wordt gevierd dat het Joodse volk van God, via Mozes, de Tora ontving. Er is vreugde omdat de Tora (eerste vijf boeken van Mozes) een lamp voor de voeten is. Door die Tora kunnen we ons ontwikkelen tot de mens die we moeten zijn, zo is de Joodse gedachte.

  Lees meer over "Simchat Tora (Vreugde der Wet)"

 6. Bijbelstudie-Rosj-Hasjana.png

  Rosj Hasjana

  Redactie - 5 november 2020

  Rosj Hasjana (letterlijk: het hoofd van het jaar) is het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het valt op de eerste twee dagen van de eerste Joodse maand: Tisjri (omstreeks onze septembermaand). 

  Lees meer over "Rosj Hasjana"

 7. Bijbelstudie-Poerim.png

  Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)

  Redactie - 5 november 2020

  Het meest uitbundige feest van het jaar is wel Poeriem. Dit feest, dat meestal in maart valt, is ontleend aan het Bijbelboek Esther. Men herdenkt de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van Haman, een hooggeplaatst persoon aan het hof van de Perzische koning.

  Lees meer over "Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)"

 8. Bijbelstudie-Video.png

  Piet Hartog gaf zijn leven om Joodse mensen te redden

  Redactie - 4 november 2020

  Deze boodschap van Corrie ten Boom mag u niet missen. Luister hoe zij het indringende verhaal van Piet Hartog vertelt. Deze jongeman heeft zijn leven gegeven om Joodse mensen te redden...

  Lees meer over "Piet Hartog gaf zijn leven om Joodse mensen te redden"

 9. Bijbelstudie-Oma-Bessie.png

  Oma Bessie

  Redactie - 3 november 2020

  Zolang ik me kan herinneren, wilde oma Bessie helemaal niets te maken hebben met Jezus. Zodra ik Hem ter sprake wilde brengen, maakte ze snel een gebaar met haar hand om te laten zien dat ze geen interesse had. Ze weigerde zelfs de naam ‘Jezus’ uit te spreken.

  Lees meer over "Oma Bessie"

 10. Bijbelsstudies-namen-van-de-heere-in-openbaring.jpeg

  Namen en titels van de Heere Jezus in het boek Openbaring

  Redactie - 3 november 2020

  “Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie”, aldus de engel die Johannes ervan weerhoudt iemand anders dan God te aanbidden (19:10). Want terwijl de valse profeet de mensheid opwekt om het beest uit de zee en daarmee satan zelf een goddelijke status toe te kennen (19:20), maakt de ware profetie de Heere Jezus Christus tot centrum van aanbidding. De grotendeels unieke namen en titels van de Heere Jezus in Openbaring staan veelal in een scherpe contrastverhouding tot personen en demonische wezens met hun gruwelen tijdens ‘de dag des Heeren’ (1:10). We geven een overzicht van Zijn namen en titels, zoals die (soms exclusief) in het boek Openbaring te vinden zijn. 

  Lees meer over "Namen en titels van de Heere Jezus in het boek Openbaring"

Sluiten