Berichten geschreven door David van Capelleveen

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Chanoeka.png

  Wat is Chanoeka?

  David van Capelleveen - 30 november 2021

  Terwijl wereldwijd miljoenen mensen zich weer opmaken voor Kerst, viert het Joodse volk het chanoekafeest. Maar wat is Chanoeka eigenlijk en waar komt het vandaan?

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Nieuwe-Uitgave.png

  Naar een nieuwe uitgave van het Hebreeuws-Engelse Nieuwe Testament

  David van Capelleveen - 30 april 2021

  Israël en de Bijbel verspreidt wereldwijd tweetalige Bijbels in veel verschillende vertalingen en edities. Goede aansluiting bij onze verschillende doelgroepen is daarbij heel belangrijk. We willen namelijk dat de juiste Bijbel bij de juiste persoon terechtkomt. Het is daarom noodzakelijk te kijken naar culturele achtergronden en de talen die beheerst worden. Wie wil er nou een prachtige Bijbel ontvangen in een taal die hij niet goed begrijpt?

  Lees meer

 3. Hoop en verlossing Jeremia.png

  Hoop en verlossing: Jeremia en het nieuwe verbond

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Als tegenhanger van de doorgaans onheilspellende inhoud van Jeremia, bevat het zogenoemde Troostboek (Jer. 30-33) grote heilsbeloften voor het volk Israël. De HEERE neemt Zelf het initiatief en kondigt een totale ommekeer aan. Zijn beloften reiken echter veel verder dan Israëls zware situatie in de ballingschap: Er komt een geheel nieuw verbond.

  Lees meer

 4. Het messianisme van Menachem.png

  Het messianisme van Menachem Mendel Schneerson

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  De controverse rond de Messiaanse ideeën van de Lubavitcher Chabad Chassidiem heeft de laatste twintig jaar veel aandacht getrokken. Wie de beweging wat nader onderzoekt, ontdekt ook snel waarom.

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Het-leven-van-Jesaja.png

  Het leven van Jesaja

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  De stoutmoedigheid waarmee Israëls profeten zich hebben ingezet om het hardnekkige volk Israël terug te roepen tot het Verbond met de Heere, is volstrekt uniek. In dit artikel willen we daarom stilstaan bij de bijzondere leven van een van de grote schriftprofeten: Jesaja.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Het-leven-van-Jeremia.png

  Het leven van Jeremia

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Over het bewogen leven van Jeremia is meer bekend dan over welke Bijbelse profeet dan ook. Het boek dat zijn naam draagt vertoont opvallend veel biografische notities en de profeet komt dikwijls openlijk uit voor zijn eigen gevoelens in worstelingen met volksgenoten en met de God van Israel. Het lijden van de profeet staat tegen de achtergrond van het lijden van zijn volk, dat onder het naderende oordeel staat van de Heere...

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Het-leven-van-Daniel.png

  Het leven van Daniël

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Rond de ballingschap in 586 v. Chr. schrijft de profeet Ezechiël al over de wijsheid van Daniël (Ezech. 28:3). De Judeeër, die rond 606 v. Chr. door Nebukadnezar naar Babel wordt gevoerd, heeft dan al een internationaal gerenommeerde naam. Het boek dat zijn naam draagt heeft door de eeuwen heen voortdurend tot de verbeelding gesproken. Tijd om het leven en het boek van de profeet eens onder de loep te nemen.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

  De Tenach en het Oude Testament

  David van Capelleveen - 21 oktober 2020

  Hoewel we dezelfde boeken delen, is de canonvolgorde van de Hebreeuwse Tenach anders dan die van het Oude Testament. In dit artikel zullen we ingaan op de grote verschillen en op zoek gaan naar een historische verklaring.

  Lees meer

 9. De Talmoed.png

  De Talmoed

  David van Capelleveen - 21 oktober 2020

  Naast de Tenach is de Talmoed de centrale tekst van het Jodendom. Voor veel mensen daarbuiten is het echter een complex en ontoegankelijk werk. Wat is nu precies de Talmoed en wat staat erin? In deze Beet Hamidrasj zullen we dieper ingaan op de geschiedenis en de inhoud van dit imposante werk. Ook bespreken we begrippen zoals de Mondelinge Wet, de Misjna en de Gemara, halacha en aggada.

  Lees meer

 10. Kleding-Charediem.png

  De kleren van de Charediem

  David van Capelleveen - 21 oktober 2020

  Dragen ultraorthodoxe Joden alleen maar dezelfde kleding? Op het eerste gezicht lijkt dit zo, en het is voor ons best vreemd. Wij zien onze kledingstijl namelijk als een belangrijke expressie van onze persoonlijke identiteit en willen er juist uniek uitzien. Bij de charediem is er iets anders aan de hand. Wat eigenlijk?

  Lees meer

Sluiten