Berichten geschreven door David van Capelleveen

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Dit-geslacht-zal-geenszins-voorbijgaan.png

  Het leven van Ezechiël

  David van Capelleveen - 20 juli 2022

  Onder de groep Judeeërs die met koning Jojachin gedeporteerd werden in 597 voor Chr. bevond zich een vijfentwintigjarige leviet. Hij was weggevoerd van zijn geliefde stad Jeruzalem en de tempel waar hij op de leeftijd van dertig jaar zou beginnen met zijn priestertaken. Wanneer hij die leeftijd bereikt, doet de Heere iets bijzonders. De leviet Ezechiël wordt niet aangesteld als priester, maar geroepen als profeet.

  Lees meer over "Het leven van Ezechiël"

 2. Bijbelstudie-Waarom-wordt-Jesaja53-niet-gelezen.png

  Waarom wordt Jesaja 53 niet gelezen?

  David van Capelleveen - 9 maart 2022

  In alle synagogen wordt wekelijks uit de Tenach gelezen. Toch zijn de meeste profetieën die over de Messias gaan voor de meeste Joodse mensen zo goed als onbekend. De vraag is dus: wat voor leesrooster wordt er in het Jodendom gebruikt en hoe komt dit nu eigenlijk?

  Lees meer over "Waarom wordt Jesaja 53 niet gelezen?"

 3. Bijbelstudie-Sabbatsjaar.png

  Het sabbatsjaar in Israël

  David van Capelleveen - 18 februari 2022

  Op 6 september 2021 begon op Rosj Hasjana het Joodse nieuwe jaar, en dit jaar is het een sjmitta, oftewel een sabbatsjaar. Wat houdt dit in, wat zegt de Bijbel hierover, en hoe gaat men hier vandaag in Israël mee om?

  Lees meer over "Het sabbatsjaar in Israël"

 4. Bijbelstudie-Chanoeka.png

  Wat is Chanoeka?

  David van Capelleveen - 30 november 2021

  Terwijl wereldwijd miljoenen mensen zich weer opmaken voor Kerst, viert het Joodse volk het chanoekafeest. Maar wat is Chanoeka eigenlijk en waar komt het vandaan?

  Lees meer over "Wat is Chanoeka?"

 5. Bijbelstudie-Nieuwe-Uitgave.png

  Naar een nieuwe uitgave van het Hebreeuws-Engelse Nieuwe Testament

  David van Capelleveen - 30 april 2021

  Israël en de Bijbel verspreidt wereldwijd tweetalige Bijbels in veel verschillende vertalingen en edities. Goede aansluiting bij onze verschillende doelgroepen is daarbij heel belangrijk. We willen namelijk dat de juiste Bijbel bij de juiste persoon terechtkomt. Het is daarom noodzakelijk te kijken naar culturele achtergronden en de talen die beheerst worden. Wie wil er nou een prachtige Bijbel ontvangen in een taal die hij niet goed begrijpt?

  Lees meer over "Naar een nieuwe uitgave van het Hebreeuws-Engelse Nieuwe Testament"

 6. Hoop en verlossing Jeremia.png

  Hoop en verlossing: Jeremia en het nieuwe verbond

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Als tegenhanger van de doorgaans onheilspellende inhoud van Jeremia, bevat het zogenoemde Troostboek (Jer. 30-33) grote heilsbeloften voor het volk Israël. De HEERE neemt Zelf het initiatief en kondigt een totale ommekeer aan. Zijn beloften reiken echter veel verder dan Israëls zware situatie in de ballingschap: Er komt een geheel nieuw verbond.

  Lees meer over "Hoop en verlossing: Jeremia en het nieuwe verbond"

 7. Het messianisme van Menachem.png

  Het messianisme van Menachem Mendel Schneerson

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  De controverse rond de Messiaanse ideeën van de Lubavitcher Chabad Chassidiem heeft de laatste twintig jaar veel aandacht getrokken. Wie de beweging wat nader onderzoekt, ontdekt ook snel waarom.

  Lees meer over "Het messianisme van Menachem Mendel Schneerson"

 8. Bijbelstudie-Het-leven-van-Jesaja.png

  Het leven van Jesaja

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  De stoutmoedigheid waarmee Israëls profeten zich hebben ingezet om het hardnekkige volk Israël terug te roepen tot het Verbond met de Heere, is volstrekt uniek. In dit artikel willen we daarom stilstaan bij de bijzondere leven van een van de grote schriftprofeten: Jesaja.

  Lees meer over "Het leven van Jesaja"

 9. Bijbelstudie-Het-leven-van-Jeremia.png

  Het leven van Jeremia

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Over het bewogen leven van Jeremia is meer bekend dan over welke Bijbelse profeet dan ook. Het boek dat zijn naam draagt vertoont opvallend veel biografische notities en de profeet komt dikwijls openlijk uit voor zijn eigen gevoelens in worstelingen met volksgenoten en met de God van Israel. Het lijden van de profeet staat tegen de achtergrond van het lijden van zijn volk, dat onder het naderende oordeel staat van de Heere...

  Lees meer over "Het leven van Jeremia"

 10. Bijbelstudie-Het-leven-van-Daniel.png

  Het leven van Daniël

  David van Capelleveen - 28 oktober 2020

  Rond de ballingschap in 586 v. Chr. schrijft de profeet Ezechiël al over de wijsheid van Daniël (Ezech. 28:3). De Judeeër, die rond 606 v. Chr. door Nebukadnezar naar Babel wordt gevoerd, heeft dan al een internationaal gerenommeerde naam. Het boek dat zijn naam draagt heeft door de eeuwen heen voortdurend tot de verbeelding gesproken. Tijd om het leven en het boek van de profeet eens onder de loep te nemen.

  Lees meer over "Het leven van Daniël"

Sluiten